Uniós alkalmazkodási stratégia az éghajlat-változáshoz

Az Európai Bizottság ma elfogadta az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégiát, amely meghatározza: hogyan készüljünk fel a klímaváltozás hatásaira. Bár az EU minden tőle telhetőt megtesz az éghajlatváltozás mérséklésére, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt fel kell készülnünk a klímaváltozás elkerülhetetlen következményeire. (Nyitó kép: pcworld.hu)

A halálos hőhullámoktól kezdve a pusztító aszályokon át a tengerszint emelkedése által előidézett erdőpusztulásig és parterózióig az éghajlatváltozás már most is károkat okoz Európában és világszerte egyaránt. Amellett, hogy a klímaváltozás hatással van az európaiak egészségére és jóllétére, egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségek által okozott gazdasági veszteségek is: az EU-ban ez a veszteség már most is meghaladja az évi 12 000 millió eurót. A ma közzétett javaslatok célja, hogy az unió a probléma megértéséről a megoldások kidolgozására helyezze át a hangsúlyt, és áttérjen a tervezésről a végrehajtásra.

Az uniós stratégia értelmében a társadalom minden rétegét és az összes uniós és nem uniós kormányzati szintet be kell vonni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó munkába. Az EU arra törekszik, hogy a társadalom ellenállóvá váljék az éghajlatváltozás hatásaival szemben. Evégett bővíteni kívánja az éghajlatváltozás hatásaival és az alkalmazkodási megoldásokkal kapcsolatos ismereteket, elő kívánja mozdítani az alkalmazkodási folyamat megtervezését és az éghajlat-változással kapcsolatos kockázatok kiértékelését, és fel kívánja gyorsítani az alkalmazkodást szolgáló intézkedéseket. Az EU világszinten is segíteni fogja az éghajlat-változással szembeni ellenállóképesség javítását, különös hangsúllyal az afrikai és a fejlődő kis szigetállamok alkalmazkodására, a nemzetközi partnerekkel pedig együtt fog működni a klímaváltozás elleni küzdelmet szolgáló nemzetközi finanszírozás terén mutatkozó forráshiány felszámolására.

A stratégia olyan intézkedéseket is előirányoz, amelyek az alkalmazkodással kapcsolatos ismereteket bővítik abból a célból, hogy még több információ és jobb adat álljon mindenki rendelkezésére az éghajlattal kapcsolatos kockázatokról és veszteségekről. Az EU tovább fogja fejleszteni és ki fogja bővíteni a Climate-ADAPT platformot, mely az alkalmazkodással kapcsolatos ismeretekhez biztosít hozzáférést.

A platform egy külön egészségügyi megfigyelő központtal is kiegészül majd az éghajlatváltozás egészségügyi hatásainak jobb nyomon követése, elemzése és megelőzése céljából.

Az éghajlat-változáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégiaClimate-ADAPT: az alkalmazkodással kapcsolatos információk európai platformjaAz európai zöld megállapodást ismertető weboldal

A Bizottság konzultációt kezd a digitális platformokon dolgozók védelméről

Az Európai Bizottság ma konzultációt kezd az európai szociális partnerekkel – azaz az európai munkavállalókat és munkáltatókat képviselő szervezetekkel – arról, hogyan lehetne javítani a digitális platformokon dolgozó munkavállalók munkakörülményeit. Unió-szerte egyre több üzleti ágazatban fejlődik nagy ütemben a platform alapú munka, ami nagy rugalmasságot, ezenfelül pedig munkalehetőségeket és többletbevételt kínálhat azok számára is, akik nehezen tudnak elhelyezkedni a hagyományos munkaerő-piacon. A platform alapú munka bizonyos típusai esetében ugyanakkor bizonytalanság – a szerződéses megállapodások átláthatóságának és kiszámíthatóságának hiánya, egészségügyi és biztonsági kihívások megléte, valamint a szociális védelem elégtelensége – jellemzi a munkakörülményeket. A határokon átívelő jelleg és az algoritmikus irányítás további kihívások elé állítja a munkavállalókat.

A koronavírus-válság hatására felgyorsult a platformalapú üzleti modellek terjedése és a digitális transzformáció. A korlátozások közepette egyes platformok fontos szerepet játszottak a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításában. Az egészségügyi válság ugyanakkor még nyilvánvalóbbá tette, milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak a platformgazdaság területén dolgozó munkavállalók: ki vannak téve egészségügyi és biztonsági kockázatoknak, ugyanakkor csak korlátozottan férnek hozzá a szociális védelemhez és juttatásokhoz.

Mindez rávilágított arra, hogy uniós kezdeményezésre van szükség a platformokon keresztül dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében. A Bizottság ezért – a szociálpolitikai javaslatokra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban – kétszakaszos konzultációt indít a témában a szociális partnerekkel. A konzultáció első szakasza azt a célt szolgálja, hogy a Bizottság megismerje, mit gondolnak az európai szociális partnerek a platformalapú munkavégzés körülményeinek javítására irányuló esetleges uniós fellépés szükségességéről és irányáról. A konzultáció legalább hat hétig tart majd. Ha a szociális partnerek úgy döntenek, hogy nem kezdenek tárgyalásokat egymással, a Bizottság az év végéig jogalkotási kezdeményezést fog előterjeszteni a témában.

A Bizottság új rendeletet javasol, hogy az EU-ban utazók továbbra is élvezhessék az ingyenes barangolás előnyeit

Az Európai Bizottság ma új barangolási rendeletet terjesztett elő avégett, hogy a polgárok továbbra is többletköltségek nélkül használhassák mobiltelefonjukat az Európai Unión belül tett utazásaikon. Mivel most olyan időket élünk, amikor – hacsak nem feltétlenül szükséges – nem ajánlott útra kelni, a rendeletjavaslat a koronavírus-válság utáni mobilitást hivatott megkönnyíteni. Az új rendelet további 10 évre meg fogja hosszabbítani a jelenlegi szabályokat, emellett pedig jobb barangolási szolgáltatásokat biztosít majd az utazók számára.

A fogyasztók például ugyanolyan minőségű és sebességű mobilinternet-kapcsolathoz juthatnak majd külföldön, mint otthon, ha ennek a célország mobilhálózatában megvannak a technikai feltételei. Az új szabályok ezenfelül hatékony hozzáférést biztosítanak majd a segélyhívó szolgálatokhoz, és elősegítik, hogy a fogyasztók tudatában legyenek a barangolás során használt értéknövelt szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges pluszköltségeknek.

Egy friss Eurobarométer-felmérés szerint a mobiltelefonnal rendelkező európai polgárok fele utazott más uniós országba a múlt két évben. A barangolásról szóló jelenlegi rendeletnek köszönhetően 2017. június 15-én megszűntek az uniós roamingdíjak. Az uniós polgárok azóta részesülnek annak előnyeiben, hogy többletköltség nélkül használhatják mobiltelefonjukat más tagországokban, és továbbra is összeköttetésben maradhatnak otthoni családtagjaikkal, barátaikkal és üzletfeleikkel, amikor az egységes piac területén utaznak. A jelenlegi szabályok 2022. június 30-án hatályukat vesztik, és a mobiltávközlési piac továbbra sem biztosít olyan feltételeket, amelyek fenntarthatóan garantálnák a belföldi díjszabás szerinti barangolást minden vállalkozó és fogyasztó számára az EU-ban tett utazásaik során. Ezért fontos a szabályok hatályának meghosszabbítása.

Magyar nyelvű ismertető az EU-n belüli díjmentes barangolásról