Uniós pénzektől eshetnek el a jogállamiságot megsértő tagállamok  

Az Európai Bizottság feladata lesz, hogy egy független szakemberekből álló testület segítségével megállapítsa, hogy léteznek-e „a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok”, majd az előfinanszírozás csökkentésétől az uniós támogatás felfüggesztéséig terjedő válaszintézkedéseket javasoljon. A Parlament 397 szavazattal, 158 ellenszavazat és 69 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló tervet csütörtökön. A Parlament és az uniós miniszterek feloldhatják az uniós források blokkolását abban az esetben, ha az Európai Bizottság által azonosított hiányosságot a tagállam megszüntette.

Az Európai Bizottság az alábbi esetekben állapíthatja meg, hogy veszélybe került a jogállam:

 az uniós költségvetést végrehajtó tagállami hatóság nem működik megfelelően;

 a pénzügyi ellenőrzést végző tagállami hatóság nem működik megfelelően;

 az uniós költségvetés végrehajtását befolyásolja, hogy a csalások (beleértve az adócsalást), korrupció és az uniós jog egyéb megsértése ügyében nyomozó hatóság nem működik megfelelően;

 nem megfelelően működik a hatékony és független bírósági felülvizsgálat;

 a jogosulatlanul kifizetett összegeket nem fizetik vissza;

 az adóelkerülés és adóverseny megelőzése és büntetése nem működik megfelelően; és

 nincs megfelelő együttműködés az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF), és, ha az adott tagállamra vonatkozik, az Európai Ügyészséggel.

A Bizottság munkáját egy alkotmányjogászokból és pénzügyi szakértőkből álló, független testület segíti, amelynek egy-egy tagját a nemzeti parlamentek, öt tagját pedig az Európai Parlament delegálja. A testület évente minden tagállamban értékeli a helyzetet, és nyilvánosan hozzáférhetően közzéteszi megállapításainak összegzését.

A Bizottság a hiányosságok mértékétől és a költségvetés végrehajtási eljárásától függően egy vagy több intézkedést javasolhat az alábbiak közül (a lista nem teljes):

kifizetési kötelezettségvállalások felfüggesztése;

kifizetési határidők felfüggesztése;

az előfinanszírozás csökkentése, és

kifizetések felfüggesztése.

A tagállami kormánynak a döntés ellenére folytatnia kell az adott uniós program végrehajtását és ki kell fizetnie a végső kedvezményezetteket, például kutatókat vagy civil szervezeteket. A Bizottság segít abban, hogy a kedvezményezettek megkapják az általuk elnyert pénzeket.

A Bizottság a lépések által érintett összeg költségvetési tartalékba vételére is javaslatot tesz. Ha a Parlament a leadott szavazatok többségével, vagy a Tanács minősített többséggel (tehát egyetlen tagállam önmagában nem vétózhat) el nem veti vagy nem módosítja a bizottsági döntést, az négy héten belül életbe lép. Ha a Bizottság a hiányosság kijavítását állapítja meg, a forrásokat ugyanezen eljárással felszabadítják.

A költségvetési bizottság jelentéstevője, a spanyol szocialista Eider Gardiazabal Rubial szerint „az európai projektet a jogállamiság és az összes uniós érték tiszteletére alapozva építjük fel. Egyetlen tagállam sem sértheti meg ezeket az értékeket következmény nélkül.”

„A mechanizmus legfontosabb eleme a végső kedvezményezettek védelme: a parlamenti változtatások az eredeti bizottsági javaslathoz képest megerősítik azt. A döntéshozatali folyamatba az Európai Parlamentet is bevettük, így bármely intézkedés nagyobb demokratikus felhatalmazással történik majd” – mondta a finn néppárti Petri Sarvamaa, a költségvetés-ellenőrzési bizottság jelentéstevője.

A képviselők tárgyalásokat kezdenek a tagállami szakminisztereket tömörítő Tanáccsal a jogszabálytervezet végső szövegéről. A Tanács még nem fogadta el álláspontját a Bizottság által előterjesztett javaslattal kapcsolatban.

A „tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat” szerves része az Unió 2021–27 közötti hosszú távú költségvetési csomagjának.

 Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2019.1.17.)

 A plenáris vita felvételről (2019.1.16.)

 Az eljárás lépései

 A jogalkotási folyamat a Parlamentben (angolul)

 EP kutatószolgálat: Az uniós költségvetés védelme a jogállamiság megsértése esetén