WiFi4EU: új uniós rendszer az ingyenes internetért

Úton van az európai közterületeken ingyenesen használható WIFI, miután az EP megszavazta az ehhez rendelt pénzügyi forrás első csomagját – közölte szerkesztőségünkkel az Európai Parlament magyarországi tájékoztatási irodája.

A Digitális Unió kiteljesítését szolgáló pilot projekt célja az, hogy a közterületeken mindenki ingyenesen férjen hozzá az internethez. A pénzügyi támogatást földrajzilag kiegyensúlyozottan kell felhasználni, és aki hamarabb jelentkezik, hamarabb vehet részt a programban, ahol kórházakat, könyvtárakat, középületeket tesznek digitálisan hozzáférhetővé.

A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy legalább három évig állják a működtetés költségét, könnyen hozzáférhető, ingyenes és biztonságos hálózatot üzemeltetnek, továbbá a személyes adatokat nem használják kereskedelmi célokra. Ha már létezik hasonló szolgáltatás, akkor nem lehet támogatást igényelni.

Carlos Zorrinho (S&D, Portugália), jelentéstevő elmondta: “A WIFI4EU víziója az, hogy mindenkinek legyen jó minőségű WIFI-hozzáférése függetlenül attól, hogy hol él és mennyi a jövedelme”.

Az erről szóló állásfoglalást 582 szavazattal 98 ellenében 9 tartózkodással fogadták el.

További információ

Jelentéstervezet
Az eljárás lépései
Digital Gazdaság és Társadalom Index (DESI)
Plenáris podcast

 

A földgáz megosztásával az ellátás biztonságáért

(15:34) A gázellátási válsághelyzetbe kerülő tagországok ezentúl számíthatnak szomszédjaik segítségére az EP által szentesített tanácsi megállapodás értelmében. A tagállamok baj esetén nyúlhatnak a szolidaritási mechanizmushoz, a háztartások és az alapvető közszolgáltatások, kórházak ellátása ilyenkor prioritást kell, hogy élvezzen.

Regionális együttműködés válsághelyzetben: Az új szabályok kockázat alapján négy kategóriába sorolják az országokat, amelyek ezentúl „kockázati együttműködés” keretében közös helyzetelemzést, megelőző és válságkezelő lépéseket tesznek. A tagállamok a Bizottságot és a partnerországok hatóságait tájékoztatják, hogy a három válsághelyzeti szintből melyiket tartják érvényesnek az adott szituációban.

Szerződések átláthatósága: A Bizottság belenézhet minden az ellátás biztonsága szempontjából fontos szerződésbe (amennyiben ez az éves tagállami szükségletnek legalább 28%-át fedezné), ideértve az infrastruktúrára vonatkozó megállapodásokat is.

Jerzy Buzek (EPP, PL), jelentéstevő elmondta: „Európában egyetlen háztartás sem maradhat gázellátás nélkül. A tagállamok vállalják, hogy kisegítik egymást, ha baj van. Az új rendelet erősíti a regionális együttműködést, a válsághelyzeti tervezést és megelőzést, illetve növeli a szerződések átláthatóságát.”

A rendeletet 567 szavazattal 101 ellenében 23 tartózkodás mellett fogadták el.

További lépések: Miután a Tanács hivatalosan elfogadta, a szöveg megjelenik az EU hivatalos lapjában, a rendelet ezután 20 nappal lép életbe.

A harmadik országokkal között energiaügyi megállapodásokat szabályozó első uniós rendeletet az EP márciusban hagyta jóvá, ezek célja az EU ellenállóképességének, illetve az átláthatóságnak a növelése. A tagállamok kockázati csoportok szerint besorolása itt található. Az EU jelenlegi éves gázigénye 400 milliárd köbméter, aminek kétharmadát importból fedezzük – főleg Oroszország, Norvégia és Algéria révén

 

Közlemény az EP és a Tanács közötti megállapodásról (2017. április)
Jerzy Buzek (EPP, Lengyelország) jelentéstevő
Az eljárás lépései (angolul)
Audiovizuális anyagok