Zéró tolerancia a szexuális zaklatással és erőszakkal szemben

A képviselők határozottan elítélik a szexuális erőszak minden formáját és az ilyen eseteket övező gyakori közönyt. Az elkövetőket felelősségre kell vonni. Az EP ismét felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő kötelező erejű törvényjavaslatot is magában foglaló átfogó uniós stratégiát, amely megvédi a nőket és lányokat az erőszaktól, ideértve a szexuális zaklatást és nemi erőszakot.​

A szexuális zaklatás elleni küzdelem kulcsfontosságú része az alacsony bejelentési arány és a társadalmi megbélyegzés kérdéseinek kezelése, illetve a felvilágosító kampányok indítása is, olvasható a szövegben.

Az állásfoglalást 580 szavazattal, 10 ellenében 27 tartózkodás mellett fogadták el.

Legyen uniós stratégia és törvény a nemi alapú erőszak ellen
Intézkedések kellenek a kevés bejelentés miatt
Álljon fel egy munkacsoport, ami a parlamenti helyzetet vizsgálná

Az EP sürgősen vizsgálja meg az itt tapasztalt szexuális zaklatásról és visszaélésről szóló beszámolókat, indítson kötelező képzést a képviselők és a személyzet valamennyi tagja számára, hozzon létre egy független szakértőkből álló munkacsoportot, vezessen bizalmas nyilvántartást az esetekről, javítsák a meglévő eljárásokat és támogassák az áldozatokat és ösztönözzék őket arra, hogy megszólaljanak, és a Parlament vezetésének és/vagy a rendőrségen bejelentsék az ilyen eseteket. A képviselők felszólítják az összes politikust, hogy aktívan lépjen fel a parlamenteken belüli és azon túli szexuális zaklatás megelőzése és leküzdése végett.

Az EU Alapjogi ügynöksége által 2014-ben készített „A nőkkel szembeni erőszak” című tanulmánya szerint felnőtt korukban a nők egyharmada élt át fizikai vagy szexuális erőszakot. Az EU-ban a nők 55%-a volt már szexuális zaklatásnak kitéve és az áldozatok harmada szerint az elkövető  felettes, kolléga vagy ügyfél volt. A képesítést igénylő vagy felsővezetői posztokon lévő nők háromnegyede, a szolgáltató ágazatban foglalkoztatott nők 61%-a volt már szexuális zaklatásnak kitéve. Az unióban a (18 és 29 év közötti) nők ötöde tapasztalt már internetes zaklatást és minden tízedik nő átélt már az új technológiák révén megvalósított zaklatást.

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető
A plenáris vitáról szóló cikk
A vita felvételről
EbS+
EP-belüli kampány a szexuális zaklatás ellen
A Parlament 2014-i ajánlásai a Bizottságnak a nők elleni erőszak kapcsán
Audiovizuális anyagok