A legrégebbi könyvek a legkorszerűbb online felületen

Kormányhatározat alapján mintegy tízezer millió forint fordítható az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztésére. A pénz négyötödét a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) kapta, a többit a szakmai felelős, a nemzeti könyvtár.

Az informatikai fejlesztés az Országos Könyvtári Platform (OKP) részeként valósul meg. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztató szerint az OKP országosan új alapokra helyezi a könyvtári-múzeumi működés információ-technológiai hátterét és adatkapcsolódásait, egyben lehetővé teszi, hogy a hagyományos könyvtári funkciók mellett létrejöjjön a digitális átállás, és az intézmény maradéktalanul szolgáltató és nyitott könyvtárrá váljék. 

Az október utolsó napján megújuló muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartási (MKDNy) rendszerének bemutatóján megtekinthető majd, hogy miként teszik a legkorszerűbb informatikai megoldások a legszélesebb körben lehetővé intézmények és kutatók egymás közötti együttműködését. A digitális felület fejlesztései közül elsőként bemutatkozó nyilvántartó rendszer segítségével az ország teljes muzeális könyvállománya rögzíthetővé és hozzáférhetővé válik.

Az Országos Könyvtári Platform kidolgozásában egy sor könyvtár vett részt, így a rendszer képes lesz a legkülönfélébb (tudományos, egyetemi, egyházi és köz-) könyvtári igények kiszolgálására, valamint további kulturális területek (levéltár, múzeum, kiállítóterek stb.) bekapcsolódására is alkalmas.

A muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartási rendszerének bemutatóján, október 31-én délelőtt 10 órától tudományos-szakmai előadások hangzanak el, továbbá bemutatják az Országos Széchényi Könyvtár digitalizáló osztályát.