A TASZ bojkottál: a jogsértő civiltörvény el fog bukni

A jogsértő civiltörvényt végső változatában is elutasítja a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet. Ezt a törvényt a TASZ véleménye szerint nem lett volna szabad elfogadni, mert a törvény jogsértő.

A jogvédők szerint a jogsértés ellen úgy tudnak leghatékonyabban fellépni, ha nem tesznek eleget a törvénytelen előírásoknak. Hangsúlyozzák, ezzel senkinek a jogát és a transzparencia követelményét sem sértik meg, hiszen gazdálkodásuk már most is teljesen átlátható.

A TASZ szerint a jogsértő törvény sérti a szólásszabadságot, az egyesülési szabadságot és megengedhetetlen módon különböztet meg egyes civil szervezeteket. Kiemelik, hogy  a jogrendszerben már jelenleg is meglévő szabályok sokkal alkalmasabbak az átláthatóság és a nemzet biztonságának garantálására, illetve a pénzmosás elleni fellépésre. Az átláthatóságot az szolgálja, hogy a szervezeteknek közzé kell tenniük pénzügyi adataikat, támogatóikat is feltüntetve, a nemzetbiztonságot és a pénzmosás elleni küzdelmet pedig nem a nyilvánosság, hanem az ezen célok biztosítására hivatott szervezetek, például az ügyészség megfelelő működése szolgálja. A törvényben előírt kötelezettségeket szükségtelennek és aránytalannak tartják.

A magyar parlament ma elfogadta azt a káros és jogsértő civiltörvényt, amelyet a beterjesztése óta elutasítunk, és amelynek egyetlen és nem titkolt célja az érintett szervezetek – köztük a TASZ – megbélyegzése és ellehetetlenítése.
 
A törvény célzottan támadja és akarja elhallgattatni a TASZ-t és velünk együtt minden olyan szervezetet, amely ki mer állni azok mellett, akiket elnyom a hatalom és amely a kiszolgáltatottak mellett felemeli szavát az állam igazságtalansága ellen. Azokat támadja, akik kritizálják az állam átláthatatlan működését és bátran megkérdőjelezik a mindenkori kormányok embertelen döntéseit.
 
Mi azonban nem ijedünk meg az állami erőfitogtatástól. A törvény jogsértő és ezt úgy tudjuk a legjobban bebizonyítani, ha szembe megyünk vele és nem teljesítjük az előírásait. A jogérvényesítés egyes lehetőségei csak így válnak elérhetővé és mi egyetlen lehetőségről sem akarunk lemondani, ahol az igazunkat kereshetjük. Fennállásunk óta több ezer ügyben képviseltük sikeresen ügyfeleinket a magyar bíróságok előtt, ha kellett a strasbourgi bíróság előtt vittük győzelemre az ügyet. Ez most is így lesz, ha eljárást indítanak velünk szemben.  
 
Megvédjük a jogainkat és az igazunkat, ha kell magunkon bizonyítjuk, hogy a törvény jogsértő. Ez a kulcsa annak, hogy a megbélyegző civiltörvény elbukjék, és ezzel az összes érintett szervezet megfélemlítés nélkül végezhesse tovább a munkáját. A munkánkat végezzük tovább, az ügyfeleink és partnereink számíthatnak ránk.

A TASZ értelmezése szerint a civiltörvény sért jogot, nem pedig ők, a civilek. A jogsértő törvény ellen pedig úgy tudnak a leghatékonyabban fellépni, ha nem tesznek eleget a törvénytelen előírásainak. Minden jogérvényesítési lehetőséget ki fognak használni: ha eljárás indul velük szemben, akkor a bíróságon érvényesítik jogaikat a törvénnyel szemben, emellett az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak.

A szervezet újfent hangsúlyozza, hogy nincs mit titkolnia: gazdálkodása és tevékenysége teljesen nyilvános, bárki évekre visszamenően megnézheti, kiknek, milyen összegű támogatásával, milyen programokon dolgoznak. A TASZ továbbra is rendszeres támogatásra buzdítja azokat, akik egy olyan országban akarnak élni, ahol a hatalom tiszteletben tartja az állampolgárok jogait. A TASZ gazdálkodásáról jelenleg is elérhető adatok alapján a szervezet sokkal átláthatóbban működik, mintha csak magára venné a “külföldről támogatott” bélyeget, ezért a nyilvánosság felé továbbra is a tájékoztatásnak ezt az informatív formáját követi.

“A jogérvényesítési lehetőségek egy része csak akkor nyílik meg előttük, ha nem teszünk eleget a jogsértő törvény előírásainak. Mivel egyetlen jogérvényesítési lehetőségről sem akarunk lemondani, a jogsértő törvény előírásait nem teljesítjük”  mondta Szabó Máté, a TASZ szakmai igazgatója.

“Tisztában vagyunk azzal, hogy eljárások indulhatnak velünk szemben. Mi ezektől nem ijedünk meg: évente több mint száz új ügyben képviseljük az alapjogaiban megsértett ügyfeleinket a magyar bíróságok, az Alkotmánybíróság és a strasbourgi bíróság előtt, az ilyen eljárásokban tapasztaltak vagyunk. Most úgy tudunk az állampolgárok szervezeteinek, más alapítványoknak és egyesületeknek segíteni, ha beleállunk: magunkon bizonyítjuk be, hogy a törvény jogsértő. Biztosak vagyunk benne, hogy a hosszú eljárások végén a jogsértő civiltörvény el fog bukni.”- nyilatkozta Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója.

A TASZ átláthatóságát nem az szolgálja, hogy “külföldről támogatott szervezetként” jelölik meg, hanem hogy évekre visszamenőleg közzéteszi részletes gazdálkodási adatait. Minden egy helyen, amit a civiltörvényről tudni kell.

A Társaság a Szabadságjogokért emberi jogi jogvédő civil szervezet. 1994-i megalakulása óta azért dolgozik, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. A TASZ figyelmet fordít számos politikai szabadságjog, az önrendelkezésijog és bizonyos sérülékeny csoporthoz tartozók jogainak védelmére. Jogsegélyszolgálatunkhoz évente több, mint 2.000 megkeresés érkezik, stratégiai perekben képviseletet nyújtunk, emellett képzéseket tartunk civil szervezeteknek, és kampányainkkal fontos társadalmi kérdésekre irányítjuk a figyelmet.

 

Az Amnesty International Magyarország állásfoglalása: “Előre kitervelt, aljas támadás a magyar civilek ellen”

A ma elfogadott, a külföldi támogatásban részesülő civil szervezeteket megbélyegző törvény egyszerre támadás a civilek és minden szabadságot szerető, demokratikus elkötelezettségű magyar ember ellen.

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról címet viselő törvény arra kötelezi az éves szinten 7,2 millió forintnál nagyobb külföldi támogatást elnyerő civil szervezeteket – köztük az Amnesty International Magyarországot –, hogy magukat “külföldről támogatott szervezetként” regisztrálják, és ezt a megalázó bélyeget minden kiadványukra rányomják.

A kormány megpróbálta azzal igazolni a törvényjavaslatot, hogy azzal valójában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen küzd. A törvény azonban a valóságban azokat a szervezeteket veszi célba, akik a jogállamiság, a szegény emberek, beteg gyerekek, menekültek, migránsok és más sérülékeny csoportok jogait védik, és olyan hiánypótló szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket valójában az államnak kellene.

“Álságos az az érvelés, hogy a törvény a civil szervezetek átláthatóságát szolgálja, hiszen ezek a szervezetek már most is a törvényeknek megfelelően működnek, és évente nyilvánosan beszámolnak a bevételeikről és a kiadásaikról. A valódi cél a szervezetek lejáratása és a munkájuk hiteltelenítése a magyar társadalom szemében.” – mondta Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország igazgatója.

“A ma elfogadott törvény a magyar civilek elleni támadássorozat legújabb állomása, amelynek célkeresztjében – hasonlóan az orosz külföldi ügynök törvényhez – a még meglévő független kritikus hangok állnak. A kormány nem akar mást, mint aláásni a szervezetek munkáját és ellenséget csinálni belőlük.”

A törvény a támogatás forrása alapján hátrányosan megkülönböztet szervezeteket, és további szükségtelen adminisztratív terheket ró rájuk. A szervezeteknek már így is törvényes kötelessége évente beszámolni a külföldi támogatásaikról, amelyek valódiságát a hatóságok bármikor ellenőrizhetik. Ugyanennek a kormánynak a javaslatára fogadta el az Országgyűlés 2011-ben azt az átfogó törvényt, amely az átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében részletes jelentéstételi kötelezettséget ír elő a szervezetek számára.

Mivel a törvény csak bizonyos civil szervezetekre vonatkozik, nagy valószínűséggel ellentétes az uniós egyenlő bánásmód követelményével, és sérti az egyesülési szabadságot, különösen a külföldi és nemzetközi források megszerzéséhez és felhasználásához való jogot. Azok a szervezetek, amelyek nem tesznek eleget az új előírásoknak, először figyelmeztetéssel, majd pénzbüntetéssel és végül akár feloszlatással néznek szembe.

“Tegyük egyértelművé: a ma elfogadott törvény egy durva és előre kitervelt támadás a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadsága, illetve a legalapvetőbb közös európai értékeink ellen.” – mondta Iván Júlia.

„Az a jó hírünk van a magyar emberek számára, hogy az Amnesty International Magyarország marad, és tovább dolgozik az emberi jogokért. Nem tesszük meg azt a szívességet a magyar kormánynak, hogy felhagyunk a munkánkkal, és továbbra is minden törvényes lehetőséget megragadunk annak érdekében – bosszantsa ez bármennyire is a kormányt -, hogy hazai és nemzetközi fórumokon tiltakozzunk a törvény ellen, és érvényt szerezzünk az igazságunknak.”