Befalazásra ítéltetett fejek

Még áprilisban jártunk nyílt órán, a gyerekek iskolájában, Zuglóban. Előre bocsájtom, hogy az iskoláról és a tanárokról csak jót tudok mondani, ami a mai időkben nem kevés… Külön teremben tartották a matekórát, másikba a magyart és a történelmet. Semmi különös, átlagosnak mondható állami iskolai termek. 

A matekteremben a falon 10 nagy táblázat, a tananyaggal. Nézegettem, nézegettem és bár nem vagyok hozzáértő, arra jöttem rá, hogy a tízből hat táblán olyan ismeretanyag szerepel, amelyet kétezer évvel ezelőtt is oktathattak már, hiszen a klasszikus görög geometria és algebra példáit láthatták a diákok. A másik teremben a falon magyar írók és költők portréi, Balassitól Móriczig. Nem tudom, mikor akaszthatták a matektáblákat és a portrékat a falakra, a stílusból és a kivitelezésből ítélve meglehetősen régen.

Nézegettem a falat és azon morfondíroztam, van-e összefüggés a falon látható, „bombabiztos” törzsanyag és a nemzetközi felmérések szerint egyre csökkenő magyar tanulmányi teljesítmények között? Mit okozott az, hogy a kilencvenes években gyakorlatilag nem tanították az 1945 utáni történelmet a középiskolákban (sem), hogy nem láthatók a huszadik század második felének klasszikus magyar íróinak portréi az iskolákban, a műveikről ne is beszéljünk, viszont a harmadikos tankönyv egy élő lektűr írótól idéz? Illyés Gyula nincs, Kertész Imre nincs, Csoóri és Esterházy sincs, de van Oravecz Nóra…

Mit okoz az, hogy a János vitézből áll az ötödikes irodalomtanulás jelentős része? Nem született a 19. század közepén más fontos mű a magyar és a világirodalomban? Kinek jó a minimalizált nyelvtanítás és az annál még kisebb méretűre csökkentett/hagyott informatika? Miért kell tornából dolgozatot írni? Ugye, mennyi kérdés!

Nézem a falat. Rendben van, az Elemek a Biblia után a második legtöbbet kiadott könyv, és így joggal függ a falon. De elegendő-e a kétezer évvel ezelőtti tudás ma, az elemi alapokhoz? A János vitéz, persze, a magyar irodalom alapműve, de ha 24 vagy 32 versszakot be kell magolni belőle, akkor nagy valószínűséggel az is megutálja, akivel egyébként gond nélkül meg lehet szerettetni.

Magyarországot 140 éve az iskolareform és az azt megelőző nyelvújítás emelte fel. Mi fogja most és holnap felemelni? A kötelező focitanulás?

Pár évtizede arról szólt a közbeszéd, hogy Európában a falak valójában a fejekben vannak. Ezek jórászt részben maradtak is, de mára úgy tűnik föl, hogy a fejeket még be is akarják falazni.