Kelemen professzort kitüntették az olaszok

Kelemen János akadémikus, az ELTE BTK Filozófiai Intézetének professor emeritusa nyerte el a Galileo Galilei-díjat az olasz gondolkodás történetének kutatása során elért eredményeiért. Tudományos szakterületei a nyelvfilozófia, az analitikus filozófia, az olasz eszmetörténet és filozófia.

A Széchenyi-díjas filozófus, filozófiatörténész, italianista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1943-ban született Kassán. Egyetemi tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetemen kezdte, ahol 1966-ban olasz–orosz szakos középiskolai tanári diplomát kapott, majd 1969-ben filozófia-előadói diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Tanári és tudományos pályájának első állomása a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium volt, 1967–70 között a JATE Filozófia Tanszékén dolgozott, majd 1970–2012 között az ELTE BTK Filozófia, később Általános Filozófia Tanszék oktatója lett. Az egyetemi tanári kinevezést 1984-ben kapta meg. 1995-től 2015-ig ő vezette az ELTE BTK Filozófia Doktori Iskolájában az „Analitikus filozófia” programot, 2000-től pedig az ELTE BTK Filozófia Doktori Iskoláját. 1996–2008 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszékcsoportjának vezetője, illetve 2000-től az ELTE BTK Filozófia Intézetének igazgatója, valamint az Intézet Általános Filozófia Tanszékének vezetője. 2013 óta az ELTE professor emeritusa, 2016-ban választották a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává.
 

Számos olasz szakmai elismerés mellett 2007-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki a nyelv-, a történelemfilozófia és az itáliai filozófiai gondolkodás fejlődésére irányuló tudományos munkásságáért, valamint a filozófiai közéletben kifejtett hazai és nemzetközi tevékenységéért.

A professor emeritus holnap, október 6-án Olaszországban, a Pisai Egyetemen veszi át a kitüntetést.