Magyarországon súlyosan sérülnek az emberi jogok

A nemzetközi szervezetek részéről megfogalmazódó bírálatok az emberi jogokat érintő valós sérelmeknek csak egy szűk területét érintik: elsősorban az igazságszolgáltatásra és a bírói hatáskörökre összpontosítanak. Nem kétséges, hogy valós gondra mutatnak rá, de ennél is aggasztóbb a helyzet az élethez és a megélhetéshez való alapjogok terén – írja az MSZF.

A Magyar Szociális Fórum évek óta figyelmezteti az egymást követő kormányokat, hogy súlyosan sérül az élethez való jog. Európa szívében évről-évre több százan szenvednek fagyhalált, mert családokat lakoltatnak ki otthonaikból önhibájukon kívüli fizetésképtelenségük miatt. Mások saját otthonukban fagynak meg, mert nincs mivel fűteniük, de az illetékes hatóságok nem sietnek a segítségükre. Ezért civil szervezetek fognak össze az élet védelmében a fagyhalállal szemben.

A legutóbbi öt évben 1500–1800 honfitársunk szenvedett fagyhalált. Súlyosan sérült az élethez való jog azzal is, hogy kilakoltatásokkor a végrehajtók és kivezényelt rendőri segédeik olyan helyzetet teremtettek, amellyel a kilakoltatásra ítéltek közül többeket a halálba kergettek, ahelyett, hogy megelőzték volna az öngyilkosságokat. Mindenki tudja, kikre és milyen esetekre gondolunk, hiszen beszámoltunk róluk konkrétan is.

Súlyosan sérül a rokkantak méltó megélhetéshez való joga is, a 2011. évi CXCI. törvény és az új felülvizsgálati rendszer bevezetése óta. A magyar népesség 23 százaléka alultáplált, hazánkban több tízezer gyermek éhezik.

A megélhetési válság miatt Magyarországon is kiemelkedően megnőtt az öngyilkosságok száma. Évről-évre emberek százai oltják ki önkezűleg az életüket azért, mert önhibájukon kívül képtelenek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, vagy nem akarnak mindennapos anyagi gondokkal küszködő családtagjaik terhére lenni. Ezt az állapotot egyetlen nemzetközi szervezet sem tette szóvá, midőn az emberi jogok magyarországi alakulását vette górcső alá – jegyezte meg az MSZF.

A méltó megélhetéshez való nemzetközi jog nem csak azáltal sérül, hogy Magyarországon kb. másfél millió embernek nincs munkája, hanem azáltal is, hogy a FIDESZ-KDNP kormánytöbbség által jóváhagyott és rendszeresen módosított alaptörvényből kihagyták a munkához való jog puszta elismerését is. Magyarországon tehát senkinek sincs joga a munkához, azaz a munkából származó megélhetéshez. Annak sincs joga hozzá, aki egyébként dolgozik. Ez az állapot önkényeskedések sorának szolgáltatja ki a munkavállalót. A civil társadalom követelése ellenére nem iktatták alkotmányba a lakhatási jogot, pedig szorosan kapcsolódik a megélhetéshez és az élethez. Az alaptörvényből kiiktatták a társadalombiztosításhoz való jogot is.

Magyarország új alaptörvénye nem ismeri el a nemek közötti egyenlőséget, és ezzel hátrányos megkülönböztetésben részesíti a homoszexuális embert.

Rendkívüli módon sérül a magyar állampolgárok korrekt tájékoztatáshoz való joga az óta, amióta centralizált állami irányítás alá került a közszolgálati televízió, rádió és hírügynökség. A hazai és a világ dolgairól szóló objektív tájékoztatást a kormány politikáját méltató és az ellenzéket lejárató propaganda váltotta fel 2010 óta. Újságírókat bocsátottak el amiatt, hogy nem vállalkoztak ennek a kormánypropagandának a kiszolgálására. A szólásszabadság és a véleménynyilvánítási szabadság feltűnően beszűkült, a társadalmi hangot szinte teljesen elfojtják, nem adnak hírt a kormánypolitikára rossz fényt vető eseményekről, fejleményekről, folyamatokról és csak azok kapnak szót, akik támogatják a regnáló kormány politikáját.

Megfosztották az állampolgárokat a szabad véleménynyilvánítás jogától az új alaptörvénnyel kapcsolatban. Helyettük a parlament döntött az ország új alaptörvényéről. Hasonlóképpen a lisszaboni szerződésről sem mondhattunk véleményt népszavazáson, jóllehet életünkre és sorsunkra alapvető következményekkel járt mindkettő.

A Magyar Szociális Fórum évek óta számon kéri a kormányokon, ígyOrbán Viktorkormányán is az emberi jogok sérelmét. De mindhiába. Az a tény, hogy a kormány következetesen figyelmen kívül hagyja a társadalmi szervezetek közérdekű véleményét és kezdeményezéseit, mi több, ellenségesen viszonyul hozzájuk, alátámasztja, hogy az emberi jogok sérelmének orvoslása falakba ütközik Magyarországon. Ezért a hazai és a nemzetközi bírálatok megalapozottak. De az emberjogi nemzetközi szervezeteknek, melyeknek hazánk tagja, azt is látniuk kell, hogy a magyar helyzet – sajátosságai dacára – egy olyan modell világméretű válságának a tükörképe, amely csak kevesek számára képes anyagilag is alátámasztani az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében deklarált alapjogokat – áll az MSZF csütörtökön kiadott állásfoglalásában.

This entry was posted in Egyéb kategória. Bookmark the permalink.