Rátz Tanár Úr Életműdíj: tizennyolcadszor tüntették ki a legjobbakat

Ezekben a percekben ért véget az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által 18 esztendővel ezelőtt közösen alapított Rátz Tanár Úr Életműdíjnak az átdása a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Hagyományosan ez alkalommal is, miként lapunk minden alkalommal beszámol róla, hazánk azon kiemelkedő munkásságú pedagógusai részesültek a kitüntetésben, akik iskolájuk közössége, tanártársaik, tanítványaik szerint, az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratórium döntése alapján a legtöbbet tették az oktatás ügyéért és kiemelkedően nagy hatással voltak diákjaik fejlődésére, későbbi szakmai karrierjére. A budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium (nyitó képünkön / forrás: legifoto.com)  legendás hírű matematika tanáráról elnevezett díjat eddig 136 pedagógus kapta meg, aki összesen több mint 162 millió forint értékű pénzjutalomban részesültek.

Jobb oldali képünkön: Rátz László, az élet,űdíj névadója.

Az életműdíjat az iskolák 5-12. évfolyamain matematikát, fizikát, biológiát, kémiát tanító tanárok kapják. A díj névadója világhírű tudósokat –Neumann Jánost és Wigner Jenőt is – indított el a pályáján. Miként a mai ünnepi beszédekből kiderült: a díj célja, hogy hozzájáruljon a tanári munka erkölcsi és anyagi elismeréséhez, egyben példát mutasson a gazdasági szereplőknek, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást, hiszen az igazi befektetés a magyar gazdaság számára a tudásban rejlik.

Kroó Norbert professzor, akadémikus, az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke hangoztatta: „A hasznosítható tudás még soha nem volt olyan fontos, mint manapság, és az ehhez szükséges ismeretek megszerzése és használata is kulcsfontosságú. Nyilvánvalóan ezt az oktatás és a nevelés együtt adhatja, a családban és az iskolában egyaránt. Az iskolában ez a tanár feladata, mint oktató, nevelő és példakép a diákok számára. Ezért nekünk az a feladatunk és a célunk, hogy megmutassuk a társadalomnak és elismerjük azokat, akik egész életükben ezt tették”.

Dr. Szántay Csabáné, a budapesti József Attila Gimnázium nyugalmazott kémiatanára, az idei Rátz Tanár Úr Életműdíj rangidős díjazottja meghatottan jelentette ki a díj átvételekor: „Amikor felhívtak, hogy megkaptam a Rátz tanár úr díjat, először nem akartam elhinni! Életem egyik legszebb napja volt, ami 87 évnek adott új értelmet…”

Az idei Rátz Tanár Úr Életműdíjasok:

Matematika:

Táborné Vincze Márta (Budapest):  1972-től a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium matematikatanára, 1977-tól vezetőtanára volt. Tanítványai nemcsak matematikát tanultak tőle, hanem világfelfogást, önismeretet és tartást. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián diákjai kitűnően teljesítettek. 1977-től kezdve a tagozatos osztályok számára matematikai táborokat szervezett. 1986-tól továbbképzéseket tartott tanároknak és fővárosi tehetséggondozó szakköröket vezetett. Évtizedeken keresztül dolgozott a Kalmár László Országos Matematikai Tanulóverseny és az Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny versenybizottságaiban.

Dr. Csorba Ferenc (Győr, Krúdy Gimnázium): 1974-ben kezdte tanári hivatását, majd Győr-Moson-Sopron megye meghatározó matematikatanárává vált. 2010-ben nyugállományba vonult. Évtizedeken át szervezte a Kenguru és Gordiusz megyei középiskolai versenyeket. Aktívan bekapcsolódott a felvidéki magyar diákok matematikai tehetséggondozásába. Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola 2001-ben megalakulásától a mai napig előadóként részt vesz a tehetséggondozásban. A Bolyai János Matematikai Társulat győri tagozatának sokáig elnöke, jelenleg vezetőségi tagja. Több mint 30 évig volt az OKTV Matematika I. Bizottságának tagja. Évtizedeken keresztül állandó feladatmegoldója volt a Matematika Tanítás folyóiratnak, mely révén országos szakmai elismertségre tett szert.

Fizika:

Zámborszky Ferenc (Miskolc): 1977-től nyugdíjazásáig a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban tanított, ahol a fizika tagozat egyik legmeghatározóbb tanáregyéniségének számított. A tanórákon kívül gyakran vállalt bemutató órákat szaktanári továbbképzéseken, ismereteit, tudását, tapasztalatát kollégáival rendszeresen megosztotta, segítséget nyújtott más iskolák tanárainak is. A hatévfolyamos gimnáziumi képzés tantervét kidolgozó munkacsoportot vezette. A regionális olimpiai szakkör vezetője. Az iskolapad után is segíti tanítványainak továbbhaladását a felsőoktatásban és a kutatásban. Tanítványai között sikeres mérnökök, fizikusok egész sora található. Valódi iskolateremtő egyéniség, hatása generációkon átívelő, túlmutat a tantárgyon, kihat tehetséggondozó tevékenységére.

Simon Péter (Pécs): 1997 óta tagja a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium tantestületének, melynek módszertani sokszínűségével, szakmai tudásával, minőségi munkájával meghatározó egyénisége. Modern fizika szakkörének sikerét mutatja, hogy a Szilárd Leó Fizikaversenyen egymás után négyszer a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nyerte el a legeredményesebb iskolának járó Marx György Vándordíjat. Tankönyvet írt és rendszeresen publikál a különféle szakmai folyóiratokban. Szakmai munkájának elismeréseként 2012-től iskolája rendezheti meg a Mikola Sándor Fizikaverseny országos fordulóját a 10. évfolyamos tanulók számára. 1999-ban kezdeményezője és 2016-ig szervezője Pécsett az „Egy kis esti fizika” című előadássorozatnak.

Kémia:

Dr. Szántay Csabáné (Budapest): 1958-ban szerezte meg vegyészmérnöki diplomáját, majd rövid ideig dolgozott a Gyógyszeripari Kutató Intézetben. 1960-tól a budapesti Kanizsay Dorottya Gimnázium kémiatanára lett és 1964-től nyugdíjazásáig a XI. kerületi József Attila Gimnáziumban tanított. Legendásan karizmatikus és inspiráló személyiségével több generáción át diákok százaira gyakorolt nagy hatást. Elmaradhatatlan résztvevője és aktív szereplője volt az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyeknek és a Kémiatanári Konferenciáknak. Figyelemre és követésre méltó tevékenységet folytat immár 25 éve nyugdíjasként is azzal, hogy számos, a kémián túlmutató, jól használható oktatási segédletet dolgoz ki. Forradalmi újításként bevezette a „csempén végzett cseppreakció kísérleteket”, amelyért számos elismerésben részesült.

Nagy Mária (Pécs): A kémia-fizika szakos diploma megszerzése után Pécsett helyezkedett el először nevelőtanárként, majd a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanáraként. 1998-ban kezdte pályafutását a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban, ahol ma is tanít és az intézmény meghatározó tanáregyénisége. Az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos versenybizottságának 2010-től tagja, versenyfeladat készítő. Több nívós kémiaoktatással kapcsolatos könyv társszerzője, lektora, IBSE feladatlapok készítője. Baranya megyei szaktanácsadó 2000-től 2015-ig, az országos szaktanácsadói névjegyzéken szerepel. Részt vett a kétszintű kémia érettségi követelményrendszerének kidolgozásában.

Biológia:

Szászné Heszlényi Judit (Budapest): 1975-től az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban tanított kisebb megszakítással szinte egész pályája során, ahol nemcsak az iskola, hanem a hazai biológiaoktatás egyik meghatározó személyisége lett. Nevéhez fűződik számos biológia tankönyv és segédkönyv elkészítése, biológia szakos tanárjelöltek generációinak pályán való elindítása. Környezettan szakmódszertant tanított az ELTE-n, és részt vett a környezettan szakmódszertan jegyzet írásában is. Készített biológia kerettantervet, módszertani segédanyagokat pedagógusok számára. Publikációs listája középiskolai tanárként szinte egyedülálló, szakmai eredményei kimagaslók.

Kurtán Mónika (Berettyóújfalu): 1992 óta tanít, 2002-től a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, 2014-től intézményvezetője. Tevékenysége egyik fontos eleme a tehetséggondozás. Külsős szakemberek meghívásával, bevonásával igyekszik a diákok érdeklődését kielégíteni mind az iskolai tehetséggondozó foglalkozásokon, mind a géniusz-táborban. A tehetséggondozáson és versenyeken felül mindezek anyagi bázisát biztosító források felkutatására is folyamatosan törekszik. Az iskola vezetőjeként határozottan, kimagasló szakmai tudással koordinálja, irányítja munkatársait, diákjait, a döntésekben és a feladatok megvalósításában fiatalos lendület, tenni akarás jellemezi munkáját.

(A képdeket Bodó Gábor készítette.)