Tolnay Károly – Firenze

Utóbbi a család történetébe enged bepillantást, de a Mester számos rajzát és levelét is tartalmazza. Azért, hogy a ház ma – a hasonló emlékekben egyáltalán nem szűkölködő – Firenze művészetkedvelő lakóinak és látogatóinak egyik mágnesévé vált, maguk az olaszok is elismeréssel adóznak hazánkfia, Tolnay Károly (1899–1981) emlékének.

Ezt tanúsítja a bejártnál elhelyezett márványtábla is.

Tolnay Károly 1948-ban.A művészettörténetben inkább Charles de Tolnay néven jegyzett tudós a bécsi egyetemen végzett 1918-ban, de magyar mesterének Fülep Lajost és Lukács Györgyöt tekintette, a Vasárnapi Kör számos tagjával, köztük Balázs Bélával, Bartók Bélával, Kodály Zoltánnal is kapcsolatot tartott. Tanult, illetve tanított Berlinben, Hamburgban, majd a párizsi Sorbonne-on, 1939-ben pedig az Egyesült Államokba menekült.

Tolnay Károly, a világhírű tudós.

Az óceánon túl Princetonban, majd New Yorkban, a Columbia Egyetemen dolgozott, főleg a flamand kora-reneszánszt és az olasz reneszánszt kutatta. Ennek kapcsán vált Michelangelo életművének nemzetközileg elismert szakértőjévé, aminek megkoronázásaként 1965-ben meghívták Firenzébe a Casa Buonarroti vezetésére. Ő alakította mai formájára a Michelangelo-múzeumot és információs központot, amelyben nemcsak munkahelyre, de haláláig otthonra is lelt.

Nagyon köszönöm Peredi Ágnes kolléganőmnek az Arno partjáról küldött fotókat és az információt. (A szerző)