Ifjú tudósokra leltek

Kiválasztották az év legtehetségesebb fiataljait a 29. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyben. Az üzleti hasznosításra alkalmas pályázatok készítőit a Startup Campus program ingyenes képzésben és tanácsadó pártfogásban részesíti.

Huszonkilencedik a alkalommal hirdette meg Magyar Innovációs Szövetség az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt az EmMi és az M5 csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával.

Határidőre egy híján száz pályázatot küldtek be a tehetséggondozó középiskolákból a fiatalok; a második fordulóba továbbjutott 61 pályázatból 53 pályamunka kidolgozása fejeződött be. Közülük 42 munka tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és összefoglaló tanulmány elkészítését, 19 pedig új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. A legnépszerűbb szakterületek, az informatika, az orvosi, illetve a műszaki jellegű témák voltak.

A jeles szakemberekből, akadémikusokból álló bíráló bizottság dr. Jakab Lászlónak, a Műegyetem professzorának vezetésével május 1-jéig kiválasztotta a 3–3 első és második, továbbá a négyharmadik helyezett pályázatot; tizenegyet kiemelt dicséretben, 32-t pedig dicséretben részesített.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Magyar Innovációs Szövetség 15 millió forintot nyert el, melyből a 29. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny lebonyolításának és szervezésének költségeit finanszírozta.

A hazai versenyen kiemelkedően szerepelt tehetséges fiatalok egy sor nemzetközi rendezvényen vettek részt: jelen voltak a Stockholm International Youth Science Seminar-on, az International Swiss Talent Forum-on, továbbá dolgozhattak a Bécsi Orvostudományi Egyetem Orvosi Fizika és Biomérnöki Központjában.