A vészharangot kongatja az EP a török csatlakozási tárgyalások kapcsán

Fel kell függeszteni az Ankarával folytatott csatlakozási tárgyalásokat, ha az uniós tagsággal összeegyeztethetetlen alkotmánymódosításokat elfogadják – figyelmeztetnek az Európai Parlament képviselői.

A képviselők aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy Törökországban romlik a jogállamiság, az emberi jogok, a sajtószabadság, valamint a korrupció elleni harc helyzete. Elítélik, hogy a török elnök több ízben kijelentette: támogatja a halálbüntetés újbóli bevezetését – ez ugyanis megkérdőjelezné Törökország tagságát az Európa Tanácsban és az uniós csatlakozási tárgyalásokat is.

Az elnöki jogkört szélesítő népszavazás kapcsán a Parlament felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a Törökországgal zajló csatlakozási tárgyalások mielőbbi hivatalos felfüggesztésére, ha az alkotmányos csomagot változatlanul hajtják végre.

Az EP hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a Törökországban élők számára 2016 nehéz év volt a szíriai háború, a nagyszámú menekült, az ország délkeleti részén folyó konfliktus, az egymást követő kegyetlen terrortámadások és a puccskísérlet miatt.

A Parlament határozottan elítéli a puccskísérletet, és szolidaritásáról biztosítja a török népet, de hangsúlyozza, hogy a válaszlépések aránytalanok voltak és a köztisztviselők tömeges elbocsátását, a médiaorgánumok tömeges felszámolását, az újságírók, tudósok, bírák, emberijog-védők letartóztatását és iskolák, egyetemek bezárását eredményezték.

Az állásfoglalás hangsúlyozza az EU és Törökország közötti jó kapcsolatok stratégiai jelentőségét és a párbeszéd fontosságát a migrációval, biztonsággal és terrorizmussal kapcsolatos közös kihívások megoldásában. A képviselők támogatják, hogy tárgyalások kezdődjenek a vámunió korszerűsítéséről, de azt akarják, hogy ebbe épüljön bele az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra vonatkozó záradék.

Az állásfoglalást 477 szavazattal 64 ellenében, 97 tartózkodás mellett fogadták el. A Parlament bizottság kiküldését tervezi Ankarába az ősszel a parlamentközi tárgyalások felújítása végett.

 „A Parlament egyöntetűen és határozottan elítéli a demokratikus normák területén tapasztalható visszalépéseket és továbbra is támogatja a török embereket, akiknek milliói ezután is a reformok letéteményeseként tekintenek az EU-ra. Velük együtt reméljük, hogy nemsokára visszatér az igazság Törökországba” – mondta Kari Piri (S&D, Hollandia) jelentéstevő.

A csatlakozási tárgyalások felfüggesztésének menetét a tárgyalási keretekről szóló dokumentum 5. cikkely tartalmazza. Eszerint ha a tagjelölt országban komolyan és tartósan megsértik az EU alapértékeinek számító demokratikus és szabadságjogokat, akkor a Bizottság – akár saját kezdeményezésére, akár a tagállamok egyharmadának kérésére – kezdeményezheti a tárgyalások felfüggesztését és javaslatot tehet az újraindítás feltételeire.

 

Interjú Kari PIRI jelentéstevővel
Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető
A vita felvételről
A sajtótájékoztató felvételről
EP Háttéranyag (2017. június)