Amszterdami paktum: Európa városai is alakítják az uniós szakpolitikát

A városfejlesztési menetrend gerincét az a 12 partnerség alkotja, amely a városokat érintő 12 kihívásra igyekszik megoldást találni. Közülük négy kísérletképpen már el is kezdődött:

1. a migránsok befogadása,

2. a levegőminőség,

3. a lakhatás,

4. a városi szegénység

összefüggésében megfogalmazott kezdeményezések. A partnerségek révén városok, tagállamok, uniós intézmények és különböző érdekelt felek – köztük nem kormányzati szervezetek és vállalkozások – működnek együtt avégett, hogy közös munkával javítsák az Európai Unió városi területeinek életminőségét. (Bővebben itt olvasható.)

Uniós városfejlesztési menetrend

Európai Bizottság: városfejlesztési politika

Az amszterdami paktum

Uniós városfejlesztési menetrend – munkaprogram

Bővebben a városfejlesztési menetrendről és az amszterdami paktumról

 
Az átlátható és kiegyensúlyozott érdekképviselet új szabályai

Az Európai Bizottság ma új szabályokat fogadott el tanácsadói és szakértői munkacsoportjainak kialakítására. A munkacsoportokban közreműködő külső szakértők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bizottság szakpolitikáit kellő tájékozottsággal alakíthassa. A ma jóváhagyott, a Bizottság egészére kötelező új szabályok és alapelvek célja, hogy növeljék az átláthatóságot, megelőzzék az összeférhetetlenséget, és szavatolják a kiegyensúlyozott érdekképviseletet.
Az átláthatóság jegyében az Európai Bizottság szándékában áll, hogy továbbfejlessze átláthatósági nyilvántartását is, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy láthatóvá tegye az európai szakpolitikai döntéshozatal befolyásolására irányuló lobbi-tevékenységeket. A Bizottság ezzel összefüggésben március elején az érdekeltek véleményeit összegyűjtő nyilvános konzultációt kezdett, mely június 1-jéig tart. (A teljes közlemény itt olvasható.)

Bizottsági közlemény a szakértői csoportokra vonatkozó szabályokról és a nyilvántartásról

Az új szabályokról szóló határozat

A határozat mellékletei

A Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása

Átláthatósági nyilvántartás

Nyilvános konzultáció az átláthatósági nyilvántartás kötelezővé tételére vonatkozó javaslatról