Az Európai Bizottság helyre teszi Orbánékat

Magyarországon különféle – sajnálatos módon részben kormánykörökhöz tartozó – csatornákon keresztül az a híresztelés kering, hogy az Európai Bizottság, állítólagosan mások által kitalált terveket végrehajtva, évente egymillió menekültet kíván Európába telepíteni. 
 
Ez a feltételezés olyannyira nevetséges, hogy szinte zavarba ejtő akár csak reagálni is rá. Tekintettel azonban arra a módra, ahogyan Magyarországon terjesztik, az Európai Bizottságnak nincs más választása, mint hogy tisztázza a helyzetet.
 
„Brüsszel” sem Soros György, sem mások állítólagos terveinek megvalósításában nem vesz részt. Az Európai Bizottság független szervezet, amely az európai érdekeket képviseli, és az európai polgárokat szolgálja.
      
Az EU nem kért fel senkit arra, hogy évente egymillió menekültet telepítsen Európába, és az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége nem része egy olyan tervnek, amely a tagállamok azon jogának megkurtítását célozza, hogy maguk döntsenek arról, „kit engednek be”. Minden egyes menedékjog iránti kérelemről a tagállamok határoznak. Magyarországot arra kértük, hogy fogadjon be korlátozott számú, 1294 menekültet Olaszországból és Görögországból. 
 
Az EU az elmúlt két évben hatalmas erőfeszítéseket tett a határok védelmének erősítéséért, és azért, hogy a menedékre nem jogosult embereket visszaküldje oda, ahonnan jöttek. Fellépünk az irreguláris migráció, a mások nyomorúságán nyerészkedő embercsempészek ellen, és igyekszünk felszámolni a migrációs nyomás mögöttes okait. 
 
Ezek a kérdések ma, itt Európában számunkra kulcskérdések. Ugyancsak kulcskérdést jelentenek tágabb értékeink: a pluralista, nyílt társadalom és a gondolatszabadság. Minden egyes tagállam a saját jószántából, demokratikus folyamat révén fogadta el ezeket az értékeket.
 
Úgy érezzük, kötelességünk helyre tenni a dolgokat. Úgy érezzük továbbá, kötelességünk, hogy a párbeszéd eszközével keressünk megoldást az Európa előtt álló kihívásokra. Meggyőződésünk, hogy e kihívásokkal akkor tudjuk leginkább felvenni a harcot, ha Európa egységes, és ha a tagállamok hajlandóak szolidaritást mutatni mindazokkal, akiknek erre szüksége van, és akik ezt megérdemlik. Európában nincs hiány szolidaritásból – épp ellenkezőleg. Az európaiak tudják, hogy össze kell fogniuk. És megérdemlik, hogy a teljes igazságot mondjuk el nekik, a tények alapján. Ez az egyetlen módja annak, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek nemcsak a szavak, hanem a tettek szintjén is kifejezik a szolidaritást.
 

A téves tájékoztatás részben a leendő Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének hatásköreire is vonatkozik. Nem tervezzük, hogy megkurtítsuk a tagállamok azon jogát, hogy maguk határozzák meg, „kit engednek be”. Minden egyes menedékjog iránti kérelemről való döntés továbbra is tagállami hatáskörben marad. Az ügynökség feladata a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtásának elősegítése és működésének fejlesztése lesz. Az ügynökség felel majd a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésének az Unión belüli összehangolásáért. A tagállamoknak operatív és technikai segítségnyújtást fog biztosítani.
 
Az uniós tagállamok a Tanácsban döntöttek arról, hogy az unión belül áthelyeznek számos olyan, az EU határaira érkezett menekültet, akikről nagy biztossággal állítható, hogy a háború és az agresszió elől menekülve nemzetközi védelemre szorulnak. Az áthelyezés előtt a fogadó ország biztonsági átvilágítást végezhet. Ennek alapján elutasíthatja egyes menedékkérők befogadását. 
 
A nyugat-balkáni útvonalon érkezett menekültek száma a 2016 kezdetén regisztrált átlagosan napi ezer főről a 2016 márciusával kezdődő időszakra napi 73 főre csökkent.