Elkészült az első, hálózatsemlegességi jelentés

Az Európai Unió előírásainak megfelelően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elkészítette a hálózatsemlegességről szóló éves jelentését. A szabályozás életbe lépését követő első évben a hatóság három esetben kezdeményezett eljárást. Az NMHH a piac feltárásához a hatóság szelessav.net internetsebesség-mérő szolgáltatásának adatait is felhasználta.

A 2016. április 30. és 2017. április 30. közötti időszakra vonatkozó magyar hatósági jelentés összefoglalja a hálózatsemlegesség állapotát. A szabályozó hatóságok számára a TSM-rendelet (telecom single market, az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának egységes hírközlési piacról szóló 2015–20-i rendelete) írja elő a hálózatsemlegességre vonatkozó szabályok alkalmazását, illetve az éves jelentéstételi kötelezettséget is az Európai Bizottság és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete, a BEREC számára.

A jelentés kiemeli: az uniós TSM-rendelet életbe lépése mérföldkő, mert egyrészről összehangolt szabályozást eredményezett, másrészről kiszámítható és sok tekintetben egységes közeget teremtett mind a szolgáltatók, mind a használók számára. A frissített jogi környezetben az NMHH hatékonyan nyomon követi és ellenőrzi a hálózatsemlegesség előírásainak érvényesülését, és erre a felhatalmazást épp az EU-s rendelet adja azzal, hogy előírásainak megtartatását a nemzeti hatóságok feladatkörébe utalta.

A hálózatsemlegesség azon az elven alapszik, hogy az adatcsomagok között a hálózatokon nem szabad különbséget tenni. Emiatt az internetszolgáltatók nem tilthatnak le, nem lassíthatnak, nem korlátozhatnak és nem különböztethetnek meg konkrét tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat. Ez garantálja az előfizetőknek, hogy az általuk – és nem az internetszolgáltatók vagy más harmadik személy által – választott tartalmakhoz és információkhoz rendben hozzáférhessenek, és abban jogszerű indok nélkül senki se korlátozza őket.

A jelentés elkészítéséhez az NMHH elemezte azokat a hosszú távú, hardveres mérési eredményeket, amelyeket a hatóság szelessav.net oldalán regisztrált előfizetőknél végzett az internetes szolgáltatások minőségi jellemzőire vonatkozóan 250 mérési pontban. Itt még további vizsgálatok várhatók, de az látszik, hogy a szolgáltatók a hálózatsemlegesség elvének figyelembe vételére törekednek.

Célzott vizsgálatai során az NMHH a korlátlan online video-streamingre, a legnépszerűbb közösségi oldalak és üzenetküldő alkalmazások korlátlan elérésére, valamint a korlátlan zenei streaming-csomagokra vonatkozó ajánlatoknál talált jogsértéseket. Az EU-ban is az elsők között alkalmazva a rendeleti előírásokat, eddig három eljárásban (videostreaming, illetve chat- és zenestreaming) állapította meg, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlatok sértik a hálózatsemlegességre vonatkozó szabályokat. Az NMHH ezért megtiltotta a jogszerűtlen magatartást és kötelezte a szolgáltatókat az egyes internetes forgalmak közötti jogszerűtlen különbségtétel megszüntetésére. A döntések miatt az érintett szolgáltatók jogorvoslatot kértek, amelyek még nem zárultak le. Az NMHH jelentése azt is megállapítja, hogy a vizsgálatok nem tártak fel olyan körülményeket, amelyek a rendelkezésre álló szankcióktól eltérő, további speciális szankció bevezetését indokolnák.

A magyar hatóság a végfelhasználói jogok korlátozását nem tapasztalta, így nem tárt fel jogsértést az előfizetők saját berendezéseinek használati feltételeivel összefüggésben. A vizsgált időszakban már nem alkalmazták a tethering (ez teszi lehetővé, hogy a telefonon, tableten keresztül létesített internetkapcsolatot más eszközzel, például laptoppal is megosszák) tiltását, és a hatósághoz a hálózatsemlegességgel kapcsolatban panasz sem érkezett. A hatóság szolgáltatói kérdőívekkel is vizsgálta az internetszolgáltatók gyakorlatát, különös tekintettel a sávszélességre, az esetleges korlátozásokra, blokkolásokra, adatforgalmi prioritásokra.