Európai Parlament: fel kell lépni a sajtószabadságot fenyegető veszélyek ellen

Május 3.: a sajtószabadság nemzetközi napja. Az Európai Parlament képviselőinek mai állásfoglalása: az eddiginél öbb támogatást az oknyomozó újságíróknak és közszolgáltatóknak. Független testületet az újságírókat értő fenyegetések kivizsgálására. EU-s szabályokat az elhallgattatást célzó perek ellen. A tagállamok hozzanak létre és tartsanak fenn biztonságos jogi és egyéb környezetet az újságírók számára. (A képen: fegyvercsempészet, zsarolás, adócsalás, jogosulatlanul igényelt támogatások és politikai kapcsolatok – a megölt Ján Kuciak durva dolgokat tárt fel befejezetlen cikkében. A felvétel az újságíró és menyasszonya temetésén készült.)

A Barbara Spinelli (GUE/NGL, Olaszország) által jegyzett nem jogalkotási állásfoglalást 488 szavazattal 43 ellenében 114 tartózkodás mellett fogadták el. Az EP felkéri a Bizottságot, hogy az uniós költségvetésen belül biztosítsa a támogatást a tömegtájékoztatás sokszínűségét és szabadságát megfigyelő központ Médiapluralizmus Monitorának valamint szülessen a média sokszínűségét fenyegető kockázatok értékelését szolgáló mechanizmus. A jelentés arra kéri a tagállamokat, hogy erősítsék meg a közszolgáltatók és az oknyomozó újságírás számára nyújtott pénzügyi támogatást, anélkül, hogy a szerkesztőségek munkájába beavatkoznának, valamint azt javasolja, hogy rendszeresen ellenőrizzék a médiatulajdonosokhoz jutó közpénzeket.

A sajtószabadság rendszeres nyomon követése

A tagállamoknak az újságíró-szervezetekkel együttműködve létre kellene hozniuk egy független és pártatlan szabályozói szervet, amely nemzeti szinten foglalkozik az újságírókkal szembeni erőszak és fenyegetések figyelésével, dokumentálásával és bejelentésével. A fenyegetett újságíróknak az öncenzúra elkerülése érdekében megfelelő jogi védelemre kell tudniuk támaszkodni.

Online zaklatás, bosszú pornó és gyermekek szexuális kizsákmányolása

A jelentés szerint ezek a jelenségek egyre aggasztóbb méretet öltenek, ezért ki kell dolgozni olyan jogszabályokat, amelyek az emberi méltóságot egyértelműen sértő tartalmak felfedezésére, jelzésére és a közösségi médiából történő eltávolítására irányulnak.

Álhírek – a tények ellenőrzésének előmozdítása

A szöveg emlékeztet arra, hogy az „álhír” fogalmát sohasem szabad sem a nyilvánosság médiába vetett bizalmának aláásására, sem a kritikus vélemények hitelrontására és bűncselekménnyé nyilvánítására felhasználni. Az objektív tájékoztatás elősegítésére bátorítja a közösségi médiát üzemeltető vállalatokat és az online platformokat olyan eszközök kifejlesztésére, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az álhírek jelzését és megjelölését a gyors helyesbítés megkönnyítése végett.

Végezetül a Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy Anti-Slapp – a közéleti részvétel elleni stratégiai pereket meggátló – irányelvet, amely megvédi a független médiumokat az elhallgattatásuk vagy megfélemlítésük céljából indított perektől.

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető

A vita felvételről

Az eljárás lépései

EP Kutatószolgálat sajtószabadság az EU-ban

Sajtószabadság az EU-ban