Európai polgári kezdeményezés az uniós forrásokkal visszaélés megszüntetésére

A biztosi testület ma úgy döntött, hogy nyilvántartásba veszi a „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!”, valamint az „Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed” című európai polgári kezdeményezéseket. Az Európai Bizottság és az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ma közös közleményt fogadott el, amely felvázolja az EU új és átfogó stratégiáját az Európa és Ázsia közötti összeköttetések javítására.
 
A „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!” elnevezésű polgári kezdeményezés hivatalos nyilvántartásba vételére 2018. szeptember 27-én kerül sor. A kezdeményezés fokozott ellenőrzések és szigorúbb szankciók alkalmazását szorgalmazza azokban a tagállamokban, amelyek nem csatlakoznak az unió pénzügyi érdekeit védelmező Európai Ügyészséghez.

Határozatában a biztosi testület rámutat arra, hogy a támogató nyilatkozatok gyűjtésének az a feltétele, hogy azok olyan javaslatok támogatására irányuljanak, amelyek nem tesznek különbséget a tagállamok között kizárólag az Európai Ügyészségben való részvételük alapján. Ez arra vezethető vissza, hogy az uniós alapszerződések értelmében a jogi aktusok nem tehetnek különbséget a tagállamok között kizárólag azon az alapon, hogy részt vesznek-e valamilyen megerősített együttműködésben. Ha azonban objektíven indokolt, a különbségtétel megengedett, például akkor, ha az unió pénzügyi érdekei eltérő szintű védelemben részesülnek.

A kezdeményezésről szóló teljes közlemény itt olvasható.
 
Az „Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed” című polgári kezdeményezés célja a kötelező származási nyilatkozatok bevezetése minden élelmiszertermék esetében a csalások megelőzése, a lakosság egészségének védelme és a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának garantálása végett. E kezdeményezést 2018. október 2-án veszik hivatalos nyilvántartásba.
A kezdeményezésről szóló teljes közlemény itt olvasható.

A kezdeményezések nyilvántartásba vételére vonatkozó bizottsági döntés csak a javaslatok jogi elfogadhatóságát érinti. Az Európai Bizottság ebben a szakaszban nem vizsgálta a javaslatok tartalmát. A kezdeményezőknek mindkét esetben egyéves időszak áll a rendelkezésére a támogató aláírások összegyűjtésére.

Ha egy kezdeményezés egy éven belül egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét tagállamból, a Bizottságnak három hónapon belül reagálnia kell: el kell döntenie, hogy helyt ad-e a kérelemnek, vagy elutasítja, és döntését mindkét esetben indokolnia kell.

Az EU új, átfogó stratégiát javasol az Európa és Ázsia közötti összeköttetések javításáért

Az Európai Bizottság és az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ma közös közleményt fogadott el, amely felvázolja az EU új és átfogó stratégiáját az Európa és Ázsia közötti összeköttetések javítására. A fenntartható, átfogó és szabályokon alapuló hálózati összekapcsoltságot középpontba helyező közlemény segíteni fogja az ezen a területen folytatott külső uniós tevékenységek irányítását.

Az EU az Európa és Ázsia közötti összeköttetések kérdéskörét annak a ténynek a tudatában közelíti meg, hogy Ázsia régiókból áll össze, melyeket – gazdasági modelljüket és fejlettségi szintjüket tekintve – rendkívül eltérő országok alkotnak. Az unió elvi megközelítéséhez a következő három területen társít konkrét intézkedéseket:

  1. közlekedési összeköttetések, energetikai és digitális hálózatok, valamint emberi kapcsolatok kiépítése,
  2. hálózati összekapcsoltsági partnerségek felajánlása ázsiai országok és szervezetek számára,
  3. a fenntartható finanszírozás előmozdítása különféle pénzügyi eszközök alkalmazása révén.

Az Európa és Ázsia közötti összeköttetések javítása növelni fogja a társadalmak és a régiók ellenálló képességét, ösztönözni fogja a kereskedelmet, előmozdítja a szabályokon alapuló nemzetközi rend térnyerését, és utat nyit a fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő megteremtéséhez. A ma kiadott közös közleményben megfogalmazott javaslatokat a következőkben meg fogja vitatni az Európai Parlament és a Tanács, megvitatják őket az ASEM (Ázsia–Európa találkozó) soron következő csúcstalálkozóján is, melynek Brüsszel ad majd otthont október 18–19-én.

A teljes közlemény itt olvasható.