Ha magas a közműszámla…

A közmű-szolgáltatókkal a szerződéskötéskor választani lehet a különféle számlázási módok között. A helyes választást segítik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szakemberei, akik összegyűjtötték a számlázást és a számlareklamációt érintő legfontosabb tudnivalókat.

A számlázási módoknál választhatunk, a papír alapú vagy elektronikus számlázás között, és meghatározhatjuk azt is, hogy az elszámolási időszak alatt telefonon diktáljuk-e, internetes továbbítjuk-e az aktuális mérőállást, vagy a szolgáltatóra bízzuk az egyes részszámlák összegének meghatározását. A számlázási módok között van átjárás, a módosítási lehetőségeket a szolgáltatók üzletszabályzata rögzíti.

Az elszámolási időszak általában egy év, ami nem hagyományos naptári év, hanem az éves leolvasások közötti időszak. Minden éves leolvasás után elszámoló számla készül, ami összeveti az aktuális évben kiszámlázott díjakat a tényleges fogyasztással, és a szolgáltató a kettő különbségéről állít ki számlát.

Két elszámoló számla között a szolgáltatók részszámlákat állítanak ki, amelyek a használó kérése szerint számítják a fogyasztást. Jellemzően 11 részszámla és egy elszámoló számla érkezik évente, azonban – főként a víziközmű-szolgáltatásban – előfordul, hogy ritkábban, csupán két-három havonta számláz a szolgáltató.

Ugyancsak összevont számla érkezhet azokban az esetekben, amikor a számla értéke nem ér el egy bizonyos értéket. Az összevonást általában 4-5000 Ft alatt használják a szolgáltatók. A mérő nélküli használók a számláikat év közben egyenlő arányban elosztva kapják.

Fontos, hogy a szolgáltatói számlákat figyeljék a fogyasztók; ha nem kapják meg a számlát, keressék a szolgáltatót. Ha a szokásosnál nagyobb összegű számlát kapnak, érdeklődjenek az eltérés okáról a szolgáltatónál, aminek 15 napja arra, hogy érdemben válaszoljon a reklamációra.

Ha ezek után a fogyasztó nem ért egyet a szolgáltatói válasszal, forduljon vizsgálati kérelemmel a területileg illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatalhoz. A nem lakossági használók számlapanaszait a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vizsgálja. (További információk a számlázásról a MEKH honlapján.)