Hibahatáron belül emelkedett a konjunktúraindex

 

Az üzleti szférán belül szeptemberben az ipari bizalmi index tovább csökkent, az építő­ipari és a kereskedelmi emelkedett, a szolgáltatói nem változott. Az iparban a múlt és a következő három hónap termelésének, valamint a készletállománynak a megítélése is kedvezőbb lett, a rendelésállományokról – ezen belül az exportról – alkotott vélemény azonban sokkal rosszabb. Az építőipari bizalmi index – kéthavi csökkenés után – szeptemberben érezhetően emelkedett. A magasépítő cégek kilátásai jócskán javultak, a mélyépítőké viszont tovább romlottak. Az előző háromhavi termelés megítélése nem változott, a rendelésállományé viszont határozottan javult.

A kereskedelmi bizalmi index az előző kéthavi látványos csökkenés után kissé emelkedett, de így sem tudott visszaemel­kedni a júniussal záródó, több mint két évet jellemző viszonylag keskeny sávba. Az eladási pozíció és a rendelések megítélése kedvezőbb lett, a készleteké viszont kedvezőtlenebb. A szolgáltatói bizalmi index szeptemberben nem változott az előző hónaphoz képest. Az általános üzletmenet megítélése változatlan, az előző időszak forgalmát pedig kissé ked­vezőbben, a következőét viszont borúsabban ítélték meg a válaszadók, mint augusztusban.

A foglalkoztatási szándék az ipar kivételével minden ágazatban erősödött, ugyanakkor kissé nőtt a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az építőiparban egyenesen féléves csúcsára jutott a foglalkoztatási hajlandóság, de érezhető a javulás a szolgáltatásoknál is. Hasonló a helyzet az áremelési törekvésnél is, itt is csak az ipar áremelési terve gyengült, a többi ágazaté erősödött, különösen a kereskedelemé. A kereskedelem kivételével azonban minden ágazatban továbbra is óriási többségben vannak az árszínvonal stagnálására számító cégek. Erősödött a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság helyzetét az építőiparban számottevően, az iparban és a fogyasztók körében kissé kedvezőbbnek látták az augusztusinál, a kereskedelmi és a szolgáltató cégek viszont valamivel rosszabbnak.

A GKI fogyasztói bizalmi index szeptemberben az augusztusi csökkenést követően nem változott. A lakosság várható pénzügyi helyzetét jobbnak, várható megtakarítási képességét viszont rosszabbnak ítélte, mint augusztusban. A fogyasztók a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét kissé javulónak érezték.