Internetáfa-csökkentés: tízmilliós bírság az Invitelnek

Az Invitel szabálytalanul, egyoldalúan emelt díjat a határozatlan idejű szerződéseknél, a Telenor elégtelen tájékoztatást adott ügyfeleinek, a Jurop Telekom pedig késve módosította általános szerződési feltételeit, és nem hozta idejében létre tájékoztató honlapját a csökkentett internetáfáról kapcsán. Az áfa-csökkentéshez kapcsolódó hírközlési szabályok megtartásának ellenőrzésekor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ugyanakkor megállapította, hogy a szolgáltatók zöme jogkövető volt.

Tízmillió forintos bírsággal sújtotta az Invitelt az NMHH a július 5-i döntésében, és a jogsértő magatartás megszüntetésére kötelezte, mert az internetáfa-csökkentés után februárban szabálytalanul, egyoldalúan emelt díjat a határozatlan idejű előfizetői szerződései esetében. A szolgáltató a telefon-, a kábeltelevízió-, az IPTV- és az internetes szolgáltatásainál emelte a havidíjat, a telefonszolgáltatásnál pedig a percdíjai is drágultak.

Hallgattassék meg a másik fél is! Az Invitel Zrt. állásfoglalása:

(17:34) „Az Invitel Távközlési Zrt. az internetszolgáltatás áfa-kulcsának változásával kapcsolatban minden tekintetben jogszerűen járt el, amint azt az NMHH vizsgálata is megállapította. Az áfa-csökkentésből származó előnyt a társaság teljes egészében átadta ügyfeleinek. A kizárólag határozatlan idejű előfizetői szerződéssel rendelkező ügyfeleket érintő, 2017. februári szerződésmódosítás nem áll kapcsolatban az internet áfa-csökkentésével. Ezt a módosítást az Invitel – álláspontja szerint – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre. A cég nem ért egyet a Hatóság nem jogerős, elmarasztaló határozatával, ezért élni fog a jogorvoslat lehetőségével.”

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások díjai szabadárasak, de a már megkötött szerződések egyoldalú módosítását a jogszabályok csak szűk körben teszik lehetővé, hiszen az előfizetők a szerződéskötéskor arra számítanak, hogy annak feltételei mindkét félre egyenlően kötelezők. Az Invitel az áremelés indokaként – a többi között – arra hivatkozott szabálytalanul, hogy nőtt a hálózatfejlesztéshez szükséges áramszolgáltatói oszlopsor bérleti díja, de az infrastrukturális beruházások költségei a szolgáltató saját üzletpolitikai döntéseinek körébe tartoznak, amelyek nem szolgálhatnak egyoldalú szerződésmódosítás alapjául.

Az internetáfa-csökkentéssel kapcsolatos hírközlési szabályok megtartását húsz nagy szolgáltatónál közvetlenül is ellenőrizte az NMHH, és tizennyolcnál nem talált jogsértést.

A Telenort azonban május 23-i határozatában felszólította a megfelelő ügyfél-tájékoztatásra, tekintve, hogy a szolgáltató a honlapján nem tüntette fel a lakossági díjcsomagok nettó havi díjait, illetve nem informálta előfizetőit a kétoldalú szerződésmódosítás lehetőségéről bizonyos internet-szolgáltatások esetében.

Az NMHH a Jurop Telekomnál is jogsértő gyakorlatot tárt fel: a szolgáltató harmincegy nap késéssel jelentette meg az áfaváltozás miatt módosított aszf-ét, valamint harminc nap késéssel és hiányosan hozta létre az internetes tájékoztató felületét. A cég azonban az eljárás megindítása után, májusban megszűnt, ezért a hatóság június 6-án okafogyottság miatt megszüntette az eljárást.

Az NMHH három területen vizsgálta, hogy a szolgáltatók megtartották-e az internet áfa-csökkentésére vonatkozó új jogszabályokat: megfelelő módon és idejében módosították-e az általános szerződési feltételeiket (aszf), tájékoztatták-e az előfizetőket az áfa-változásról, valamint hogy elkülönítve tüntették-e fel az internet-hozzáférési szolgáltatás díját az aszf-ekben és a számlákban.

Az NMHH fokozott figyelemmel vizsgál az előfizetők széles körét érintő minden módosítást, és a jövő évtől hatályos, 18-ról 5 százalékra csökkenő internet-áfakulccsal kapcsolatos szabályok majdani megtartását is. Jogsértés esetén határozottan fellép az előfizetők érdekeinek védelmében, a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügy összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmény adott formáját, mértékét.