Jogerősen pert nyert a Greenpeace a törvénysértő Baranya Megyei Kormányhivatallal szemben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása [1], valamint a Pécsi Járásbíróság ítélete [2] után immár a Pécsi Törvényszék mai másodfokú, jogerős bírósági döntése is kimondta: a Baranya Megyei Kormányhivatalnak is meg kell tartania a hazai törvényeket, és ki kell adnia a közérdekű adatokat a Greenpeace Magyarország részére.

A zöldszervezet másfél éve próbálja eredménytelenül kikérni a volt Budapesti Vegyiművek garéi és  hidasi szennyezéseivel kapcsolatos információkat, mivel a hatóság többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget törvényi kötelezettségének. A Greenpeace Magyarország ezért volt kénytelen bírósághoz fordulni, mely immár jogerősen is kimondta: közérdekű környezeti adatot nem lehet visszatartani a magyar állampolgároktól és a civil szervezetektől.

A Greenpeace Magyarország „Mérgezett örökségünk” című, a kiemelten szennyezett hazai területeket bemutató kiadványának elkészítése során [3] – egységes elérhető hazai adatbázis híján – országosan mintegy 40–50 egyedi közérdekű adatigénylést nyújtott be különböző hatóságokhoz. A legtöbb hatósági képviselő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiadta a kért információkat az egyes szennyezési ügyekről, ám sajnos előfordult, amikor az állami hatóságok megpróbálták ellehetetleníteni a szennyezéseket feltáró – az állam helyett elvégzett – közérdekű munkát.

A volt Budapesti Vegyiművek garéi és a hidasi szennyezéseivel kapcsolatosan a Baranya Megyei Kormányhivatal egyszerűen megtagadta a közérdekű adatok kiadását [4] – ezzel megsértve a törvényi előírásokat. Holott korábbi információk alapján feltételezhető, hogy a korábbi szennyezések a mai napig veszélyeztetik a környezetet, vagy akár az ivóvízbázisokat is. [5]  A Greenpeace Magyarország a nyilvánvaló törvénysértés miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, aki teljes mértékben igazat adott a környezetvédelmi szervezetnek. [1]

Mivel a Kormányhivatal a NAIH határozata ellenére sem tett eleget törvényi kötelességének, így a Greenpeace Magyarországnak nem maradt más lehetősége, mint bírósági úton érvényesíteni a közérdekű adatokhoz való hozzáférési jogát. A 2017. december 18-i első fokú döntés teljes mértékben a Greenpeace Magyarország keresetének adott igazat, és kötelezte a törvénysértő kormányhivatalt a szennyezési adatok azonnali és ingyenes kiadására. [5] A hatóság az egyértelmű ítélet ellenére továbbra sem a szennyezéseket feltáró munkát próbálta segíteni, hanem fellebbezett az ítélet ellen. A mai, 2018. március 29-i, immár jogerős ítélet azonban helybenhagyta az első fokú ítéletet, amely szerint át kell adni a közérdekű adatokat, és természetesen a két forduló perköltségét is a hatóságnak kell állnia.

„Elkeserítő a kormányhivatal hozzáállása, hogy az akár a lakosság számára is kockázatos szennyezések feltárása és megszüntetése helyett inkább azok eltussolásába fektetnek pénzt, időt és energiát. Üdvözöljük, hogy a szakhatóság után immár jogerősen, másodfokon a bíróság is kimondta, hogy nem lehet eltussolni környezetvédelmi adatokat. Az ilyen adatok feltételei annak, hogy a zöld civil szervezetek hatékonyan léphessenek fel a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető szennyezések ellen” – nyilatkozta Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője.

[1]  A NAIH állásfoglalása: https://secured-static.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/vegyi/mergezett_orokseg/ureslapok/NAIH_HL-2017-0027_1_gar%C3%A9i%20hullad%C3%A9klerak%C3%B3.pdf

A NAIH kijelentette, hogy álláspontjuk szerint a Kormányhivatal több ponton megsértette az Infótörvényt, úgy mint

  1. Megtagadta az adatkiadást – Infótv. 26. §

  2. Rossz jogszabályt alkalmazott – Infótv. 2. §

  3. Nem adta indokát az elutasításnak – Infótv. 30.

  4. Nem tájékoztatott a jogorvoslatokról – Infótv. 30. §

[2] A Pécsi Járásbíróság 2017. decemberi ítélete: http://www.greenpeace.org/hungary/PageFiles/786753/22.223-2017-6-itelet.pdf

[3] Mérgezett örökségünk: http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk

[4] https://secured-static.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/vegyi/mergezett_orokseg/ureslapok/Gar%C3%A9.pdf

[5] https://www.pecsistop.hu/tartalom/cikk/491062_nem_es_nem_borzasztoan_titkoloznak_gare_ugyben

[6]  http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Gyzott-a-Greenpeace-Magyarorszag-a-baranyai-adatkeresi-perben/