A jól működő demokráciában erős a civil szféra

A válaszadók többsége szerint a kormány a civil szervezetek munkáját nehezítő lépéseivel a demokrácia leépítésére törekszik, és célja, hogy kevésbé jelenjenek meg kritikus hangok a közéletben. A megkérdezettek kétharmada szerint a civil szervezetek szakmai, szakpolitikai kérdésekkel foglalkozzanak és pártpolitikával ne, és majdnem ennyien gondolják azt is, hogy a külföldről is támogatott civil szervezetek ne foglalkozzanak hazai politikai kérdésekkel. A válaszadók az érintett civil szervezetek tevékenységeinek mindegyikét, a szegények támogatásától a környezetvédelmen, a kormányzati korrupció elleni fellépésen, a roma esélyegyenlőség támogatásán, a demokráciát veszélyeztető lépések ellenni fellépéseken át a határon túli magyarok támogatásáig az ország érdekeivel megegyező ügynek gondolják.

A megkérdezettek alig több mint a fele (56 százalék) hallott arról, hogy a kormány lépésekre készül a külföldről is támogatott (közpolitikával foglalkozó) civil szervezetek munkájának a nehezítésére. A válaszadók többsége 43 százalék (30 százalék ellenében) azt gondolja, hogy az érintett civil szervezetek az ország számára inkább hasznos tevékenységet folytatnak. Ez az arány az MSZP szavazók (64 százalék), és azok körében a legmagasabb, akik meg tudnak nevezni potenciálisan érintett civil szervezetet (60 százalék). Egy kivételével az összes vizsgált társadalmi csoport szerint inkább hasznos ezen szervezetek által végzett munka, azonban a Fidesz szavazók többsége (37 százalék, 30 ellenében) szerint inkább káros.

civil_hasznos.png

Mindazonáltal, a szervezetek spontán ismertsége nem túl magas, csupán minden ötödik megkérdezett (18 százalék) tudott megnevezni egy érintett civil szervezetet. (Egyes civil szervezetek nem, vagy nem pontosan ilyen néven léteznek, azonban a válaszadók leginkább ezeket a megnevezéseket használták.) A legtöbben a a Helsinki Bizottságot, és a Norvég alapot, illetve a Soros Alapítványt említették (6, 6, és 5 százalék), 4, illetve 3 százalék említette továbbá a Transparency Internationalt és a TASZ-t. 

civil_szervezetek.png

Tízből nyolc megkérdezett (78 százalék) szerint egy jól működő demokráciában erős civil szféra van, több mint kétharmad (68 százalék) szerint civil szervezetek fontos feladata, hogy ellenőrizzék a hatalmat. Ezen kérdésekben minden vizsgált társadalmi csoport hasonlóan gondolkodik.

A válaszadók többsége (54 százalék) szerint a kormány a civil szervezetek munkáját nehezítő lépéseivel a demokrácia leépítésére törekszik, és célja, hogy kevésbé jelenjenek meg kritikus hangok a közéletben (57 százalék). Mindkét kérdésben a Jobbik, majd az MSZP szavazók, akik leginkább eképpen gondolkodnak (72 és 67, illetve 75 és 69 százalék), míg a Fidesz szavazók  egyedüliként a vizsgált társadalmi csoportok között másként gondolják (59 és 44 százalék).

A megkérdezettek többsége (54 százalék) nem ért egyet azzal, hogy ezen civil szervezetek a kormányzati munka hatékonyságát hátráltatják leginkább az MSZP szavazók (83 százalék) illetve a diplomások (69 százalék) gondolják így, míg a Fidesz szavazók (39 százalk), és a legfejlebb 8 általánost végzettek körében (40 százalék) kisebbségben van ez a vélemény.

civil_velemenyek_1.png

A megkérdezettek harmada (34 százalék) gondolja azt, hogy Soros György a magyar kormány megbuktatására törekszik, és lényegében ugyanannyian (36 százalék) gondolják hogy ez nincs így. 2016 júniusában, amikor az összeesküvés elméleteket kutattuk, csupán minden harmadik megkérdezett (29 százalék) gondolta az, hogy Soros György meg akarná buktatni a kormányt, és 44 százalék gondolta másként. Itt összességében hibahatáron túli elmozdulást figyelhetünk meg. Akkor is, és most is leginkább a Fidesz és a Jobbik szavazók, akik azt gondolják, hogy Soros kormánybuktatásra készül (49 és 43 százalék), és az MSZP szavazók, akik szerint ez nincs így (56 százalék).

A válaszadók majd’ kétharmada (64 százalék) szerint azonban a civil szervezetek szakmai, szakpolitikai kérdésekkel foglalkozzanak és pártpolitikával ne. Ebben a kérdésben minden vizsgált társadalmi csoport hasonlóan gondolkodik. Majdnem ennyien (60 százalék) gondolják azt is, hogy a külföldről is támogatott civil szervezetek ne foglalkozzanak hazai politikai kérdésekkel. Leginkább a Fidesz szavazók és a szakmunkás végzettségűek gondolják így (75 és 69 százalék).

civil_velemenyek_2.png

A válaszadók az érintett civil szervezetek tevékenységeinek mindegyikét, a szegények támogatásától (89 százalék) a környezetvédelmen (90 százalék), a kormányzati korrupció elleni fellépésen (76 százalék), a roma esélyegyenlőség támogatásán (57 százalék), a demokráciát veszélyeztető lépések ellenni fellépéséken (56 százalék) át a határon túli magyarok támogatásáig (64 százalék) az ország érdekeivel megegyező ügynek gondolják.

Vannak olyan ügyek, amelyekről hasonlóan gondolkodik minden vizsgált társadalmi csoport. Ilyen a szegények támogatása, környezetvédelem, kormányzati korrupció elleni fellépés, kormányzattal szembeni jogi segítségnyújtás. Míg más ügyek egyes csoportokban jobban támogatottak, vagy elutasítottak. A roma esélyenlőség támogatását leginkább a Jobbik szavazók tartják az ország érdekeivel ellentétesnek, a demokráciát veszélyeztető lépések elleni fellépést pedig a Fidesz szavazók.

civil_erdek.png

A kutatás eredményeiről további részletek a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók.