Juncker nagyszabású kezdeményezéseket jelentett be az EU egységének erősítésére

… egységét. Európa sok szálból összefonódó kötél: csak akkor használható, ha valamennyien – az uniós intézmények, a nemzeti kormányok és a nemzeti parlamentek – azonos irányba húzzuk a szálakat. Újra be kell bizonyítanunk, hogy ez lehetséges, méghozzá azokon a területeken, amelyeken a leginkább sürgetőek a közös megoldások. Ezért a következő tizenkét hónapra konkrét európai fellépésekből álló, előremutató menetrendet terjesztek elő.”

Az elnök az időszerűség és az egység újfajta szemléletére szólított fel abban, ahogy az unió a polgárok szükségleteire reagál: „A következő tizenkét hónap döntő jelentőséggel bír egy jobb Európa megvalósítása szempontjából: olyan Európa kell, amely védelmet nyújt, olyan Európa kell, amely megőrzi az európai életformát, olyan Európa kell, amely eszközöket ad polgáraink kezébe, olyan Európa kell, amely belföldön és külföldön egyaránt garantálja a biztonságot és olyan Európa kell, amely képes a felelősségvállalásra.”

A Bizottság politikai prioritásaiból kiindulva Jean-Claude Juncker számos, nagy horderejű kezdeményezést jelentett be:

  • Munkahelyteremtés és növekedés: „Európának erőteljesen be kell fektetnie fiataljaiba, álláskeresőibe és induló vállalkozásaiba. Ma arra teszünk javaslatot, hogy megduplázzuk az Európai Stratégiai Beruházási Alap működési idejét és pénzügyi kapacitását.”
  • Hálózatfejlesztés: „Ma arra teszünk javaslatot, hogy 2020-ig minden európai falu és város közéleti központjait loássuk el ingyenes, vezeték nélküli internet-hozzáféréssel.”
  • Szerzői jog: „Azt akarom, hogy az újságírókat, kiadókat és szerzőket tisztességesen fizessék meg munkájukért, akár stúdiókban, akár a nappalijukban végzik azt, akár offline, akár online terjesztik, akár fénymásolt példányokkal, akár internetes link formájában teszik közzé.”
  • Tőkepiaci unió: „Egy szinte kizárólag bankhitelekre támaszkodó gazdaság hátrányos a pénzügyi stabilitás szempontjából, továbbá a vállalkozásoknak sem kedvez, ahogy azt a pénzügyi válság során láthattuk. Ezért most haladéktalanul fel kell gyorsítanunk a tőkepiaci unióra irányuló munkánkat. A Bizottság ma e célból konkrét ütemtervet tesz az Önök asztalára.”
  • Migráció: „Ma elindítjuk ambiciózus beruházási tervünket az afrikai és a szomszédságpolitikai országok számára, amely akár 44 milliárd euró beruházást is mozgósíthat. Ha a tagállamok is hozzájárulnak, az összeg elérheti a 88 milliárd eurót is.”
  • Menekültválság: „Amikor a menekültválság kezeléséről van szó, megtapasztalhattuk a szolidaritás első jeleit. Meggyőződésem, hogy sokkal több szolidaritásra van szükségünk. De azt is tudom, hogy ezt önként kell nyújtani, szívből kell jönnie – erőltetni nem lehet. Arra kérem a szlovák elnökséget, hogy tegyen meg mindent a nézeteltérések és a különbözőségek áthidalására azok között, akik nem hajlandók menekülteket befogadni a társadalmukba, illetve azok között, akik hozzám hasonlóan meg vannak győződve arról, hogy alapvető jelentőségű, hogy az áttelepítésből és az áthelyezésből mindenki kivegye a részét.”
  • Biztonság: „ Biztonságunkat nem áldozhatjuk fel a tolerancia oltárán. Határaink védelmét az új Európai Határ- és Parti Őrségre bízzuk. Meg fogjuk védeni határainkat az azokat átlépő összes személyre alkalmazandó szigorú ellenőrzés segítségével. ”
  • Védelem: „Az erős európai védelemhez az európai védelmi ipar innovációjára van szükség. Ezért még az év vége előtt javaslatot teszünk az Európai Védelmi Alap létrehozására, hogy lendületet adjunk a kutatásnak és az innovációnak. A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi, hogy a tagállamok – saját döntésük alapján – állandó strukturált együttműködés formájában összevonják védelmi kapacitásaikat. Úgy vélem, most jött el az a pillanat, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget.”
  • Külpolitika: „Federica Mogherini, külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnk, egyben alelnököm, nagyszerű munkát végez. De Európa külügyminiszterévé kellene válnia, aki a nemzeti miniszterekkel, függetlenül attól, hogy kis vagy nagy országokat képviselnek, egyesült erővel fellépve még erőteljesebben képes érvényesíteni érdekeinket a nemzetközi tárgyalásokon. Ezért a mai napon indítványozom a Szíriára irányuló európai stratégia kidolgozását.”
  • Roaming: „A Bizottság, a Parlament és a Tanács közösen úgy határoztak, hogy eltörlik a mobiltelefonos roamingdíjakat. Ezt az ígéretet meg fogjuk valósítani. A határ menti ingázók számára is. És az Erasmus programban részt vevő diákok milliói számára is, akik tanulmányi céllal egy vagy két félévet egy másik országban töltenek. Jövő héten egy új, jobb tervezetet vehetnek majd kézhez.”

Jean-Claude Juncker bizottsági elnök az Unió helyzetét értékelő beszéde, és az abban bemutatott kezdeményezések jelentik a Bizottság hozzájárulását a 27 uniós állam- és kormányfő szeptember 16-i pozsonyi tanácskozásához.

Az értékelő beszéd indítja meg az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott párbeszédet, melynek eredményeképpen kialakítják a Bizottság következő évi munkaprogramját. Jean-Claude Juncker  és Frans Timmermans első alelnök ma szándéknyilatkozatban fordult az Európai Parlament elnökéhez, Martin Schulzhoz és a Tanács elnökségét betöltő Szlovákia miniszterelnökéhez, Robert Ficóhoz, részletesen kifejtve, milyen jogalkotási és egyéb intézkedéseket kíván a Bizottság meghozni a következő év (azaz ezúttal 2017) végéig.

Az elnök beszédének kulcsfontosságú idézeteit tartalmazó közlemény (angolul)

Az évértékelő beszéd hivatalos változata, a szándéknyilatkozat, és a bizottsági prioritások terén elért eredmények