A képviselők az európai szabályok megtartását kérik a magyar hatóságoktól

„Az EU papíron tiszteletreméltó elveket követ ugyan, azonban ezeket a gyakorlatba is át kell ültetni. A szakbizottság ma azt mondta ki, hogy Magyarország alkotmányának megváltozása olyan rendszer szintű változásokat fémjelez, amelyek összeegyeztethetetlenek az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) második cikkével” – fogalmazott az elfogadott jelentés szerzője, Rui Tavares portugál zöldpárti képviselő a szavazást követően.

A 31 szavazattal, 19 ellenszavazattal és nyolc tartózkodás mellett elfogadott jelentés leszögezi, hogy az EU a szerződés kettes cikkében meghatározott értékeken. vagyis az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásán alapul. Az Európai Bizottságnak létre kell hoznia egy olyan mechanizmust, amellyel a tagállamokban folyamatosan figyelemmel kísérhető ezen értékek fennmaradása – fogalmaz a jelentés.

Ajánlások a magyar hatóságok számára

A jelentés felszólítja a magyar hatóságokat, hogy távolítsák el az alaptörvényből azokat a szakaszokat, amelyeket az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősített; ritkábban folyamodjanak sarkalatos jogszabályokhoz és a családügyi, szociális, adóügyi és költségvetési törvényalkotás terén a jogalkotás alapuljon a többség akaratán; fogadják el a Velencei Bizottság ajánlásait; biztosítsák az összes párt lehető legteljesebb részvételét a törvénykezési folyamatban; és garantálják az igazságszolgáltatás teljes függetlenségét.

A médiaszabályzással kapcsolatban a képviselők azt kérik, hogy a médiatörvények bármilyen módosítása az érintettek, a többi között a médiában dolgozó szakemberek, az ellenzék és a civil társadalom bevonásával történjen úgy, hogy az érdekelt feleket idejében értesítik a tervezett változásokról. A bizottság a roma közösség hatékonyabb integrációjára és a család fogalmának szélesebb körre kiterjedő meghatározására is kérik a magyar kormányt.

A 7(1)-es cikk

A képviselők felkérik a Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló Elnökök Értekezletét, hogy „abban az esetben, ha a magyar hatóságok által a fent említett ajánlásokra adott válaszok nem állnak összhangban az EUSZ 2. cikkében foglalt rendelkezésekkel, hozza működésbe az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdésében előírt mechanizmust”.

Koppenhágai mechanizmus

A képviselők ismét az úgynevezett koppenhágai mechanizmus bevezetését kérik arra az esetre, ha a tagállamok egyike a jövőben megsértené az EU alapértékeit. Az eljárás így azt biztosítaná, hogy a tagállamok csatlakozás után is tartják magukat a csatlakozás előfeltételeként teljesített koppenhágai kritériumokhoz.

A felügyeletet például egy ún. Koppenhágai Bizottság vagy más magas szintű szerv látná el. Ennek a testületnek politikailag függetlennek kell lennie, együtt kell működnie más nemzetközi szervezetekkel, és minden európai uniós tagállamban egyformán vizsgálnia kellene az alapjogok tiszteletben tartását.

Mi a következő lépés?

A jelentésről a strasbourgi plenáris ülés szavaz július 1–4. között.

Elnök: Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanyolország)

This entry was posted in Egyéb kategória. Bookmark the permalink.