Korompay Emánuel – Varsó

Korompay Emánuel a feleségével.

Korompay Emánuel Budapesten született, a magyar fővárosban szerzett filológusi diplomát, 1930-tól a varsói egyetem magyar lektorakét dolgozott, halála előtt három évvel ő szerkesztette az első lengyel–magyar szótárt. Lengyel nőt vett feleségül, lengyel állampolgár lett.  

A korompay lányok: Márta, Ilona és Elzbieta.

Emléktábla a Varsói Egyetem falán.
Szolgált az első világháború galíciai frontján, majd önként jelentkezett Józef Piłsudskinak a Vörös Hadsereg ellen harcoló lengyel csapataiba. Korompayt 1939-ben mozgósították, és a keleti fronton szovjet hadifogságba esett. A sztarobjelszki fogolytáborba hurcolták, egy harkovi fogdában ölték meg 1940 tavaszán. Holttestét nem találták meg.

Emlékét eddig két tábla őrizte, az egyik volt varsói lakóhelye, a másik az egyetem falán. A közeli múltban harmadik táblát is állítottak tiszteletére, egy fiatal tölgyfa mellé, melyet a Názáreti Nővérek gimnáziumának növendékei és tanárai ültettek tanintézetük kertjében, Korompay emlékére (akinek három leánya valaha ebbe az iskolába járt).

Emléktábla a Názáreti Nővérek gimnáziumának kertjében.

 

Hálásan köszönöm Gordon Istvánnak, a varsói magyar kulturális intézet volt igazgatójának segítségét,


továbbá Kiss Róbert nagykövet és családja ezt megelőző gyűjtőmunkáját. (A szerző)