A magyar szegényeket segíti a legnagyobb mértékben az Európai Unió – 93,8 millió eurós EU-támogatás a rászorulóknak 2014–2020 között

93,8 millió eurós EU-támogatás a hazai rászorulóknak

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyarországi operatív programot, melynek révén hazánk is részesül a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból. Magyarország 93,8 millió euróhoz jut a 2014–2020-as időszakban, mellyel a leginkább rászorulóknak biztosítanak természetbeni segítséget. Az uniós pénzösszeget 16,6 millió eurós hazai forrás egészíti ki.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos az következőket nyilatkozta: „Örömömre szolgál, hogy Magyarországon is életbe lép a program, és így az ország legkiszolgáltatottabb  lakossága jut támogatáshoz. Különösen nagyra értékelem, hogy a program kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermekekre, megakadályozva, hogy a szegénységi csapda generációról generációra szálljon.”

A segítségnyújtási alap Magyarországon szegény családokban nevelkedő gyermekeket, hajléktalanokat, valamint olyan fogyatékossággal élőket és időseket támogat, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A rendelkezésre álló finanszírozás segítségével élelmiszercsomagokat juttatnak el a rászorulóknak, és meleg ételt osztanak.

A rászoruló gyermekek családjainak az élelmiszeren felül alapvető létfenntartási cikkeket is juttatnak. A rendelkezésre álló támogatás több mint felét erre a célcsoportra fordítják.  

Az alap támogatása révén folytatott tevékenységek között a hajléktalanok  társadalmi befogadását célzó kísérőintézkedések is szerepelnek. A többi célcsoportot illetően az effajta intézkedéseket az Európai Szociális Alap és a nemzeti programok keretében valósítják meg.


A 2014 januárjában létrehozott, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap az európai szolidaritás erőteljes szimbóluma. Célja elsősorban, hogy  kiutat jelentsen a szegénység és nélkülözés csapdájából; nem pénzügyi, hanem természetbeni segítséget biztosítva az EU leginkább rászoruló polgárai számára. 2014 és 2020 között az alap reálértéken 3,8 milliárd euróval gazdálkodik.

A segítségnyújtási alap a szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítésével elősegíti a társadalmi kohézió megerősítését. Hozzájárul emellett az Európa 2020 stratégia azon célkitűzésének megvalósításához, hogy 2020-ig legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

Az alap mind a 28 uniós ország fellépéseit támogatja, melyek a leginkább rászorulóknak – egyéneknek, családoknak, háztartásoknak, vagy érintettek csoportjainak – különböző formákban juttatnak nem anyagi támogatást. A támogatás lehet élelmiszer, ruházat, egyéb személyes használatú alapvető cikk, többek között cipő vagy tisztálkodószer. A támogatás társadalmi integrációt ösztönző fellépésekre is fordítható. 

A tagállamok nemzeti szinten kidolgozott operatív programjukban határozzák meg a leginkább rászorulók körét. Ezt követően szabadon döntenek arról, hogy milyen jellegű segítséget kívánnak nyújtani (élelmiszersegélyt, alapvető létfenntartási cikkeket, illetve a kettő kombinációját). Döntésük meghozatalánál saját helyzetük, illetve a természetbeni segélyek beszerzésének és a kedvezményezettekhez történő eljuttatásának módja játszik szerepet.

A leginkább rászorulókat támogató élelmiszerosztás uniós programja 1987 óta  fontos ellátási forrássá vált a társadalom legelesettebb tagjaival közvetlen kapcsolatban álló és az élelmezésüket biztosító szervezetek számára. A program létrehozásakor azt tartották szem előtt, hogy a mezőgazdaságban jelentkező többletet ésszerű módon használják fel. A közös agrárpolitika egymást követő reformjai következtében az intervenciós készletek kimerülésével kell számolni, és részben a rendelkezésre álló készletekben tapasztalható bizonytalanságoknak tudható be, hogy az élelmiszerosztási program 2013 végén megszűnt. Helyébe a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap lépett.

További információk