Magyarország számára is megfogalmazta ajánlásait az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ma terjeszti elő 2019. évi országspecifikus ajánlásait, amelyekben a következő 12–18 hónapra vonatkozóan gazdaságpolitikai iránymutatást nyújt minden uniós tagállamnak. Az európai gazdaság hetedik éve növekszik, és várhatóan 2020-ban tovább bővül, mivel a kevésbé kedvező körülmények és a globális bizonytalanságok ellenére az összes tagállam gazdasága növekedőben van. A foglalkoztatottak száma rekordmagas, a munkanélküliség pedig soha nem volt ilyen alacsony. Ugyanakkor továbbra is látványosak a különbségek az országok, régiók és népességcsoportok között. Az európai gazdaság korszerűsítéséhez továbbra is a hatékony reformok kínálják a jó irányt, amelyeket jól célzott beruházási stratégiáknak és felelős költségvetési politikáknak kell kísérniük.

A ma közzétett ajánlások útmutatóul szolgálnak a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogyan reagáljanak megfelelően a régóta fennálló és az újonnan felvetődő gazdasági és társadalmi kihívásokra, és hogyan teljesítsék a kiemelten fontos közös szakpolitikai célokat. Az ajánlások a februárban közzétett bizottsági országjelentések részletes elemzésére, valamint az áprilisban benyújtott nemzeti programok értékelésére támaszkodnak. A nemzetközi növekedés lassulása miatt még nagyobb szükség van a strukturális reformok folytatására, különös tekintettel azokra, amelyek a fenntartható és inkluzív növekedésre irányulnak. A tagállamoknak a szociális jogok európai pillérével összhangban elő kell mozdítaniuk a szociális konvergenciát is. A fennmaradó gazdasági és társadalmi kihívások, valamint a gazdasági kilátásokat érintő lefelé mutató kockázatok fényében döntő fontosságú a reformok eddiginél eltökéltebb végrehajtása minden téren.

A 2019. évi országspecifikus ajánlások az eddiginél nagyobb hangsúlyt helyeznek a nemzeti beruházási igények azonosítására és rangsorolására, és kiemelt figyelmet fordítanak a regionális és területi egyenlőtlenségek felszámolására. Ez összhangban van az idei országjelentésekben az egyes tagállamok esetében azonosított beruházási igények és szűk keresztmetszetek részletes elemzésével, és segít rangsorolni az uniós források felhasználását a következő, a 2021–27-i időszakra vonatkozó uniós költségvetésben.

A makrogazdasági egyensúlyhiányok korrekciója jól halad előre, de további szakpolitikai intézkedésekre van szükség. Néhány tagállamban megjelentek a lakásárak dinamikus növekedéséhez és a fajlagos munkaköltségek emelkedéséhez kapcsolódó lehetséges túlfűtöttség jelei. Minden tagállamban szükség van további, a termelékenység fokozását, a beruházások fellendítését és a potenciális növekedés előmozdítását célzó intézkedésekre.

Magyarországgal szemben jelenleg „jelentős eltérési eljárás” van folyamatban (Románia esetében is ez a helyzet). A Bizottság figyelmeztetést intézett e két országhoz annak kapcsán, hogy számottevően eltértek a középtávú költségvetési cél felé vezető kiigazítási pályától. A Bizottság azt ajánlja a Tanácsnak, hogy tegyen ajánlást ezen országoknak a 2018-ban megfigyelhett jelentős eltérés korrekciójára.

Idei országspecifikus ajánlásaiban a Bizottság azt szorgalmazza, hogy Magyarország:

1.       Biztosítsa a fent említett ajánlásnak való megfelelést a középtávú költségvetési célhoz vezető kiigazítási pályától való jelentős eltérés korrekciója céljából.

2.       Folytassa a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációját, különösen továbbképzés révén, valamint javítsa a szociális támogatások és az álláskeresési járadékok megfelelőségét. Javítsa az oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi többségi oktatásban. Javítsa az egészségügyi eredményeket a megelőző egészségügyi intézkedések támogatásával és az alapellátás megerősítésével.

3.       Állítsa a beruházásorientált gazdaságpolitika középpontjába a kutatást és az innovációt, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiagazdaságot és közlekedést, a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát, valamint az energia- és erőforrás-hatékonyságot, figyelembe véve a regionális különbségeket is. Javítsa a versenyt a közbeszerzések területén.

4.       Erősítse meg a korrupcióellenes keretet, a többi között az ügyészségi munka és a közérdekű információkhoz való hozzáférés javítása révén, valamint erősítse meg az igazságszolgáltatás függetlenségét. Javítsa a döntéshozatali folyamat minőségét és átláthatóságát a hatékony szociális párbeszéd, az egyéb érdekelt felek bevonása, valamint rendszeres és megfelelő hatásvizsgálatok révén. Folytassa az adórendszer egyszerűsítését, és erősítse meg az adórendszert az agresszív adótervezés kockázatával szemben. Javítsa a versenyt és a szabályozás kiszámíthatóságát a szolgáltatási ágazatban.

Az országspecifikus ajánlásokat következő lépésként várhatóan az uniós miniszterek vitatják meg, mielőtt a tagállamok állam-, illetve kormányfői jóváhagynák azokat. Ezt követően a tagállamokon a sor, hogy nemzeti gazdasági és költségvetési szakpolitikáik keretében végrehajtsák az ajánlásokat.

·         A 2019. évi országspecifikus ajánlások Magyarország számára
·         A 2019. évi országspecifikus ajánlások minden tagállam számára
·         A Magyarországgal és Romániával szemben folyó jelentős eltérési eljárás dokumentumai
·         Bizottsági közlemény a 2019. évi országspecifikus ajánlásokról
·         Kérdések és válaszok
·         Tájékoztató: A 2019. évi országspecifikus ajánlásokban tárgyalt szakpolitikai területek áttekintése
·         Tájékoztató: A korábbi országspecifikus ajánlások végrehajtásának áttekintése
·         Tájékoztató: A legfontosabb foglalkoztatási és szociális mutatók
·         Megjelentek az Európai Bizottság országjelentései