Megállapodás nélküli brexit – világpénzzé is válhat az euró

Az Európai Tanács brexittel foglalkozó jövő heti ülése előtt az Európai Bizottság ma mérleget vont az EU által hozott brexit-felkészülési és rendkívüli intézkedésekről, különös tekintettel arra, hogy brexittel foglalkozó április 11-i ülésén az Európai Tanács – az Egyesült Királyság kérésére és az Egyesült Királysággal egyetértésben –október 31-ig meghosszabbította az Egyesült Királyság kilépésének határidejét.

Mivel az Egyesült Királyságban továbbra is bizonytalanság övezi az ország kormánya által 2018 novemberében jóváhagyott, a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítését és az általános belpolitikai helyzetet, a november 1-jei megállapodás nélküli brexit továbbra is reális – bár nem kívánatos – lehetőség.
Az Európai Bizottság 2017 decembere óta készül a megállapodás nélküli brexitre. A Bizottság eddig 19 jogalkotási javaslatot terjesztett elő, az Európai Parlament és a Tanács egy híján valamennyit elfogadta. A Bizottság ezeken túlmenően 63 nem jogalkotási aktust is elfogadott, és 93 felkészülési közleményt is közzétett. Az Egyesült Királyság kilépéséig hátralévő időszak meghosszabbítása miatt a Bizottság az intézkedések mindegyikét megvizsgálta, hogy biztosítsa, azok továbbra is teljesítik kitűzött céljaikat, egyetlen intézkedést sem kell módosítani. A Bizottság a kilépés új időpontja előtt nem tervez új intézkedéseket.

Közleményében a Bizottság hangsúlyozza: mindegyik érdekelt fél felelős azért, hogy a brexit összes lehetséges módozatára felkészüljön. Mivel a megállapodás nélküli brexit továbbra is lehetséges, a Bizottság határozottan arra bátorítja az érdekelt feleket, hogy használják ki a határidő meghosszabbításával nyert időt, és hozzanak meg minden szükséges intézkedést azért, hogy felkészüljenek az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésére. A mai közlemény ismerteti a 27 uniós tagállamban folyó széles körű felkészülési munkát, mely számos területet érint, különösen a következőket: polgárok tartózkodási jogai és szociális biztonsági jogosultságai, vámügyek és adózás, közlekedés, halászat, pénzügyi szolgáltatások, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és vegyi anyagok.

A mai bizottsági közlemény; Az Európai Bizottság brexitfelkészülési honlapja

Az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése
Az Európai Bizottság a június 21-i euró-övezeti csúcstalálkozóra készülve ma kiadott közleményében áttekinti az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítésében elért eredményeket, és további konkrét lépések megtételére szólítja fel a tagállamokat. Négy év telt el azóta, hogy Jean-Claude Juncker további négy uniós intézmény elnökével együtt jelentést tett közzé az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításáról. Azóta nagy előrelépés történt: az egységes valutaövezet megerősödött, az európai gazdasági és monetáris unió pedig szilárdabb, mint valaha. Sok olyan hiányosságra megoldás született, amelyet a 2007 utáni gazdasági, pénzügyi és szociális válság hozott felszínre.

Mindazonáltal számos fontos tennivaló van még hátra. Az egységes valuta és a gazdaságpolitikai döntéshozatal koordinálása konkrét célokat szolgál: a munkahely-teremtést, a növekedést, a társadalmi igazságosság térnyerését és a makrogazdasági stabilitás elmélyítését az euró-övezet tagjai és az egész EU számára.
 
A jövő heti csúcstalálkozó előtt a Bizottság arra kéri az uniós vezetőket, hogy jussanak megállapodásra a konvergenciát és versenyképességet szolgáló tervezett költségvetési eszköz főbb jellemzőiről. Véglegesítsék az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés módosításait – azzal a távlati céllal, hogy idővel az Európai Stabilitási Mechanizmust integrálják az uniós jogba. Tegyenek újult erőfeszítést a bankunió kiteljesítésére, gyorsítsák fel a tőkepiaci unióban az előrehaladást, és dolgozzanak az euró nemzetközi szerepének megerősítésén.
 
Ami a nem teljesítő hiteleket érinti, a Bizottság legfrissebb eredményjelentése szerint arányuk az összes uniós bankot tekintve tovább csökken: 2018 harmadik negyedévében 3,3%-ra esett vissza, folytatva a válság előtti szintek felé tartó csökkenő pályáját. Előretekintve létfontosságú előrelépést elérni az euró-övezet közös betétbiztosítási rendszerének létrehozásában.
 
Közleményében a Bizottság az euró nemzetközi használatának fellendítése végett folytatott munkát is áttekintette. Az euró a világ második valutája, amely még a pénzügyi és adósságválság csúcspontján is erős maradt. A Bizottság a múlt hónapokban aktívan konzultált piaci szereplőkkel, hogy jobban megértse, miként lehet fellendíteni az euró világméretű használatát, valamint hogy azonosítsa az akadályokat. Ahogy e konzultációkból kiderült, elismert tény, hogy az EU az eurón keresztül megerősítheti gazdasági szuverenitását és a mostaninál nagyobb nemzetközi szerepet játszhat, érvényt szerezve az uniós vállalkozások és fogyasztók érdekeinek.

Bizottsági közlemény az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről; Negyedik jelentés a nemteljesítő hitelek csökkentése és a bankunión belüli kockázatcsökkentés terén elért eredményekről; Az euró nemzetközi szerepének megerősítése: a konzultációk eredményei; Tájékoztató az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről;Tájékoztató az euró nemzetközi szerepéről; Tájékoztató az euró előnyeiről; Tájékoztató a tőkepiaci unióról; Tájékoztató a bankunióról;Tájékoztató a nemteljesítő hitelek csökkenéséről; Az uniós intézkedések időrendi áttekintése a válság kezdete óta