Nyolc megdönthetetlen bizonyíték, hogy Orbán Viktor felszámolta a jogállamot

A jog előtti egyenlőség, amely minden modern állam alapja, Magyarországon jó ideje nem létezik már. Orbán Viktor sikerrel lebontotta az állampolgárokat és vállalkozásokat az önkénytől védő korlátokat. Előre bocsátjuk: nem a demokráciáról beszélünk, hanem a jogállamról. (Illusztráció: www.cicero.de)

A demokrácia alapeszméje és intézményi rendszere is – talán végzetes – sérülést szenvedett az elmúlt két ciklus alatt, de ez egy másik elemzés tárgya. Ezúttal a liberális állam, vagyis a jog uralmán alapuló berendezkedés tudatos és szisztematikus lebontását és annak következményeit mutatjuk be.

1. Az ügyészség megszállása a fideszes Polt Péter által.

Ez annyira fontos lépés Orbánnak, hogy garantálta: ha ő esetleg el is vesztené hatalmát, Polt lényegében örökre a helyén maradhat, biztosítva a NER-lovagok büntetlenségét. Polt Péter ugyanis Orbán legfőbb kapuőre: barát ellen nem emel vádat, vagy úgy elhúzza a nyomozást, hogy már senkinek nem fog feltűnni, ha szép csendben befejezi, a párt ellenségeivel szemben viszont kíméletlen, lehetőség szerint épp akkor csap le, amikor a Fidesznek és a kormánynak a legideálisabb kampányszempontokból.

Az ügyészség az állami büntetőpolitikai legfontosabb eszköze. Polt Péter vezetésével ez meglehetősen leegyszerűsödött mára: annak, akit Orbán szeret, mindent lehet, másnak pedig csak annyit, amennyit a NER kénye-kedve épp enged.

Az ügyészség megszállása és az állampárt egyik tagozatává züllesztése azért is katasztrófa, mivel a civil szektor, az alapítványos, non-profit szervezetek felügyeletét is Polt látja el – ugye, fölösleges folytatnunk.

2. Az Állami Számvevőszék élére kinevezett pártkatona egyrészt nevetségessé tette az ÁSZ alapvető feladatát, vagyis az államszervezet gazdasági működésének ellenőrzését. Mennyire lehet komolyan venni, hogy Orbán kegyeltje az ÁSZ élén majd Orbán kormányát fogja érdemben vizsgálni. A láncos kutya azonban alkalmas – ahogy ezt az elmúlt hetekben-hónapokban láttuk – a rivális politikai pártok revolverezésére, sőt, akár megszüntetésére is.

3. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) ugyancsak vazallusa Orbánnak, működéséről pontos képet adott a miniszterelnöki utasításra végzett boszorkányüldözés a Norvég Alappal kapcsolatban érintett alapítványoknál. A KEHI még így sem tudott felmutatni jogsértést a civileknél, azonban működésüket sokáig képes volt megakasztani.

4. Egy alapvetően kapitalista berendezkedésű ország legfontosabb ellenőrző szervezete – normál esetben – a Gazdasági Versenyhivatal. E szervezet lenne hivatott a hatalmas gazdasági erővel rendelkező multik megfékezésére, a kiszolgáltatott fogyasztók, lakosság megvédésére. A GVH bedarálása és Fidesz-fiókszervvé züllesztése a legjobban akkor mutatkozik meg, amikor semmiféle kifogást sem emel a szervezet, amikor Mészáros Lőrincz és Andy Vajna felvásárolja a vidéki nyomtatott és elektronikus sajtót. Azt azonban sikerült megfúrni, amikor az RTL Klub akart a 24.hu-ban 20 százalékos tulajdon szerezni. Ez nem a törvény előtti egyenlőség, hanem a NER részlehajló keze, amely megbüntet, ha nem hódolsz be neki.

5. A Nemzeti Választási Bizottság, amely az egyenlő pályák, egyenlő esélyek mentén kellene, hogy őrködjék a választás tisztasága felett, ugyancsak Orbán vazallusa. Vezetője, Patyi András amúgy Orbán házi egyetemén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szakít komolyat, de meg is dolgozik zsoldjáért a bizottságban. Most épp azt sikerült elérnie, hogy az eddigi rendszerrel szemben, szinte lehetetlen lesz az ellenzéki pártoknak összefogni. Orbán bizonyára elégedett, hogy Patyi végrehajtotta a számára rendelt feladatot.

6. A pénzügyi felügyelet MNB alá, vagyis Orbán jobbkeze, Matolcsy György alá rendelésével megszűnt az esélye a pénz- és tőkepiaci felügyelet pártatlan működésének. Aki nem tetszik a NER-nek, nyugodtan számíthat a MNB bosszújára.

7. Minden állampolgár és vállalkozó tudja, hogy Orbán előszeretettel használja fegyelmezési célokra az adóhatóságot. Nem volt véletlen, hogy első hatalomra kerülésekor Simicska Lajost tette meg legfőbb adószedőnek. Most is a párt egy megbízható, öreg harcosa, az önálló gondolatoktól mentes Tállai András hajtja végre a kormányfő és üzleti köreinek minden utasítását.

8. Az Alkotmánybíróság fideszesítésével az utolsó, jogállami kontroll is megszűnt a hatalom felett.

Orbán tehát elérte, hogy hatalma kontrollálatlan legyen – minden olyan szervezetet kiherélt, amely a jogszabályok megtartását kérhetné rajta számon. Ezzel párhuzamosan az állampolgárokat, civil szervezeteket és magáncégeket is maximálisan kiszolgáltatta a hatalom aktuális hangulatának.

A jogállam utolsó mentsvára a bíróság maradt – márpedig ez túlzott teher, igazságtalan és teljesíthetetlen elvárásokat támaszt a társadalomban a bíróságok munkájával kapcsolatban. Ennek ellenére, hogy mennyire fontos a még valamelyest független bíróságok helyzete, mi sem bizonyítja jobban, hogy Szájer József feleségével és a közigazgatási bíróságok megalakításával – utóbbiakat kormányhű közszolgákkal igyekeznek feltölteni – Orbán ezt is el akarja foglalni.

Ha sikerül neki, a NER-rel szemben már tényleg kizárólag a NER-hez lehet majd fordulni. Jogorvoslat? Jog előtti egyenlőség? A törvények uralma? Ugyan! Orbán korlátlan uralma valósul meg lassan.

(Az írás elsőként itt jelent meg.)