Győr, Tűz utca? – Borkai Úr, elfogadhatatlan!

Mikor és mit szándékozik tenni a (Győr városi) önkormányzat a győr-újvárosi Tűz utcában kialakult áldatlan és emberhez méltatlan, hatalmas környezetszennyezéssel is járó állapotok megszüntetéséért? – kérdezte lapunk legutóbb, a 2019. szeptember 26-án Győr megyei jogú város polgármesterének címzett levelében. A hivatalba elektronikus úton eljuttatott, a közérdeket szolgáló, a köz egészségéért aggódó levélhez mellékeltük az „Elaggott gyönyörűségek a győri Újvárosban” című írásunkat is, bizonyítandó, hogy nem jókedvünkben írogatunk a győri polgármesternek, és korántsem áll szándékunkban rabolni az idejét bokros teendőitől.

A levélre ma, 2019. október 11-én 10 óra 28 perckor válasz érkezett; feladója dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka osztályvezető (Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi és Önkormányzati Osztály), ám a levelet Borkai Zsolt polgármester írta alá. Íme a válaszlevél:

“Tisztelt Kulcsár László Úr!

2019. szeptember 26-án kelt, közérdekű adatkérés kiegészítésére irányuló e-mailjére válaszul az alábbiakról tájékoztatom.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Az Infotv. 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Infotv. 3. § 6. pontja szerint közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az Ön által kiegészítésként feltett kérdés áttekintése kapcsán azt állapítottam meg, hogy az nem közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik, hanem a győr-újvárosi Tűz utcával kapcsolatos jövőbeni szándékra, tervre kérdez rá.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy szíveskedjék az Infotv. 28. § (3) bekezdése alapján közérdekű adatigénylését abban a tekintetben pontosítani, hogy pontosan milyen közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat kíván megismerni.

Dátum, aláírás…”

Megtudható tehát a meglehetősen terjedelmes válaszlevélből, hogy mit kérdeztem/kérdezett az Infovilág szerkesztősége a győri polgármestertől. És megtudható az is (a válaszlevél háromnegyedét alkotó quasi educatio után), hogy korántsem közérdekű (adat):

Mikor és mit szándékozik tenni a (Győr városi) önkormányzat a győr-újvárosi Tűz utcában kialakult áldatlan és emberhez méltatlan, hatalmas környezetszennyezéssel is járó állapotok megszüntetéséért?

Következésképpen az Infovilág olvasójának, a győri polgárnak meg az újvárosi Tűz utcában és környékén lakóknak gyakorlatilag semmi közük ahhoz, hogy rendet tesz-e (és megőrzi-e majd) a város azon a mintegy ezer négyzetméteres területen, és intézkedik-e arról, hogy a még a Google műhold-felvételén is jól látható, sok év óta létező, folyamatosan növekvő-terebélyesedő szemétdombok megszűnjenek. A közreműködő készségnek a csírája sem fedezhető föl a polgármesteri válaszban. Tessék mondani, jól van ez így?

Itt tartunk 2019. október 11-én délben, másfél nappal a (győri) önkormányzati választások előtt, amikor a többi között arról is dönteniük kell a város polgárainak: megtartják-e tisztségében a tisztességében – önszántából! – jócskán megtépázódott polgármesterüket, Borkai Zsoltot.