Unicef: 50 millió „gyökértelen” gyermek a nagyvilágban

…követeli az éhezés, a kiszáradás, a gyermekkereskedelem, az emberrablás, a nemi erőszak, a vízhalál, és gyakorta gyilkosság áldozatává válnak. Azokban az országokban, amelyeken keresztül vándorolnak/menekülnek és úti céljukhoz érkezvén is gyakran idegengyűlölettel és hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek.

Az UNICEF által „Gyökértelenül: erősödő krízishelyzetben a menekült és migráns gyermek” címmel publikált jelentés naprakész adatai kijózanító képet festenek azon erőszakos konfliktusok és más válsághelyzetek által érintett sokmillió gyermek és család életéről, aki számára biztonságosabb megoldásnak látszik mindent kockára téve a veszélyes útra vállalkozás, mint az otthon maradás.

A „Gyökértelenül”-jelentés feltárja:
• A szülőhazájukon kívül menedéket kereső gyermekek száma óriási és még növekszik is. Tavaly az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) védelme alatt álló gyermek menekülteknek csaknem a fele Szíriából és Afganisztánból származott.

• 28 millió gyermek kényszerült elhagyni otthonát – közöttük 10 millió gyermekkorú menekült – hazai és határokon átívelő erőszak és konfliktusok miatt; egymillió menedékkérő státusza még nem dőlt el. Becslések alapján 17 millió gyermek kényszerült elhagyni otthonát és vált gyökértelenné saját hazájában – számukra is rendkívül fontos a humanitárius segítség és az alapvető szolgáltatások biztosítása.

• Egyre több gyermek kel át egyedül országhatárokon. Tavaly kereken 100 ezer, kíséret nélküli kiskorú kért menedéket 78 országban – háromszor annyi, mint 2014-ben. A kíséret nélküli gyermekek vannak leginkább kitéve – többek között az embercsempészek és emberkereskedők által – a kizsákmányolás és abúzus kockázatának.

• További 20 millió migráns gyermek hagyta el világszerte az otthonát különböző okok, például súlyos szegénység vagy bandaháborúk miatt. Sokukat, mivel nincsenek irataik és bizonytalan a jogi státuszuk, különösen veszélyezteti a bántalmazás és az őrizetbe vétel. Mivel a hatóságok nem követik nyomon körülményeik alakulását – védtelenek maradnak.

A jelentés szerint jelenleg Törökországban tartózkodik a legtöbb menekült és minden bizonnyal egyúttal a legtöbb gyermekkorú menekült is a világon. Népességszámához mérten Libanon fogadja be a legtöbb menekültet: csaknem minden ötödik ember Libanonban menekült. Összehasonlításképpen: Nagy-Britanniában 530-ból, az Egyesült Államokban 1200-ból 1 ember menekült. Ám, ha a jövedelmi szint szerint osztályozzuk a menekülteket befogadó országokat, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Etiópiában és Pakisztánban a legmagasabb a menekültek koncentrációja.

A jelentés amellett érvel, hogy ahol léteznek a migráció biztonságos és legális formái, ott ez a gyermekek és az őket befogadó közösségek számára is előnyökkel járhat. A migrációnak a magas jövedelmű országokra gyakorolt hatását vizsgáló elemzés szerint a migránsok több adót és szociális hozzájárulást fizetnek be, mint amennyit kapnak; alacsony és magas képzettséget kívánó munkahelyeken is foglalkoztatják őket, hozzájárulnak a befogadó ország gazdasági növekedéshez és fejlődéséhez.


Ám azok a gyerekek, akik elhagyják otthonukat, vagy erőszakkal távolítják el őket onnan, gyakran elesnek a migráció által nyújtott esetleges előnyöktől, mindenekelőtt az oktatástól. Egy menekült gyermek ötször nagyobb valószínűséggel marad ki az oktatásból, mint egy nem menekült gyermek. Amikor egyáltalán adódik lehetőség arra, hogy iskolába járjanak, ez lesz a legnagyobb eséllyel a migráns és menekült gyerekeket érintő hátrányos megkülönböztetés, igazságtalan bánásmód és bántalmazás színtere.
 
Jogi akadályai is vannak annak, hogy a menekült és migráns gyerekek ugyanúgy hozzájuthassanak a szolgáltatásokhoz, mint a többi gyerekek. A legrosszabb esetekben az idegengyűlölet közvetlen támadásokig fajulhat. Csak Németországban a hatóságok 850, menekültszállás ellen elkövetett támadást tártak fel 2015-ben.


A jelentés a menekült és migráns gyermekek védelmét és támogatását szolgáló hat cselekvési területet jelöl ki:

• a menekült és migráns, legfőképpen a kíséret nélküli gyerekek védelme a kizsákmányolás és erőszak ellen;
• a menekültstátuszért folyamodó, vagy migráns gyerekek feltartóztatásának megakadályozása gyakorlati alternatívák sorának bevezetésével;
• a családok széthullásának megakadályozása, hiszen a gyermekek védelmének és jogi helyzetük rendezésének a legmegfelelőbb formája a család;
• a hozzáférés biztosítása minden menekült és migráns gyermeknek az oktatáshoz, illetve az egészségügyi és más minőségi szolgáltatásokhoz;
• az erős menekült- és migránshullám okainak kezelése;
• az idegengyűlölet, a hátrányos megkülönböztetés és a kirekesztettség elleni fellépés.

A jelentés teljes terjedelemében itt tanulmányozható, tessék kattintani!