Uniós kezdeményezések: középpontban a digitális készségek

Új kezdeményezéseket fogadott el ma az Európai Bizottság abból a célból, hogy fejlessze az európai polgárok kulcsismereteit és képességeit, valamint digitális készségeit, előmozdítsa a közös európai értékek térnyerését, és bővítse a diákoknak az Európai Unióval kapcsolatos ismereteit.

A javaslatok a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentését, egyúttal pedig a versenyképesség megőrzését szolgálják, hogy ezáltal Európa az eddiginél is egységesebbé, erősebbé és demokratikusabbá váljék.
 
A Bizottság javaslatcsomagja 3 kezdeményezést tartalmaz:
 
1. Ajánlás az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról: Az EU Tanácsának elfogadásra javasolt ajánlás egész életükön át javítani kívánja az emberek kulcskompetenciáinak fejlesztését, és iránymutatást nyújt a tagállamoknak e cél eléréséhez. A dokumentumban hangsúlyt kap a vállalkozó kedv ösztönzése, az innováció-központú gondolkodás előmozdítása, valamint a képességek fejlesztése a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén. A javaslatok a legutóbbi PISA-felméréskor azonosított kihívások leküzdésére, az európai oktatási rendszerek sürgős javítására, általánosságban pedig arra irányulnak, hogy a tagállamok jobban fel tudják készíteni a diákokat a változó munkaerő-piaci követelményekre, és képessé tegyék őket a tevékeny polgári szerepvállalásra az egyre sokszínűbb, mobilisabb és a digitális eszközöket mind kiterjedtebben használó globális társadalmakban.
 
2. A digitális oktatási cselekvési terv célja, hogy az EU segítségével az európai polgárok, oktatási intézmények és oktatási rendszerek jobban megállják a helyüket a gyors digitális változások korában a következők révén:

# a digitális technológiák eredményesebb alkalmazása az oktatás és tanulás közben;

# a mindennapi élethez és a munkavállaláshoz szükséges digitális kompetenciák és készségek fejlesztése;

# az oktatás javítása jobb adatelemzésre és előrejelzésekre támaszkodva.

 
3. Ajánlás a közös értékekről, az inkluzív oktatásról és a tanítás európai dimenziójáról A kezdeményezés azt hivatott segíteni, hogy az oktatás közben a fiatalok még jobban megértsék az uniós alapszerződésben említett közös értékek fontosságát, és megtanulják tiszteletben tartani őket. Célja a társadalmi összetartozás erősítése, valamint a populizmus, az idegengyűlölet, a megosztó nacionalizmus és az álhírek elleni küzdelem. A kezdeményezés arra is irányul, hogy az inkluzív (befogadó) oktatás megerősítése révén minden diák színvonalas oktatásban részesüljön.

További célja, hogy a tanulók megismerjék Európa közös örökségét és sokféleségét, és jobban megértsék az EU működését.
 
A ma előterjesztett javaslatok azokra a megbeszélésekre épülnek, amelyeket az európai állam- és kormányfők 2017. novemberi göteborgi csúcstalálkozójukon folytattak az oktatással, a képzéssel és a kultúrával kapcsolatos aktuális kérdésekről. A teljes közlemény itt olvasható.