Úton a hatékony, méltányos és humánus menekültügyi politika felé

E célból és a tapasztalatok alapján közös és uniós szinten harmonizált szabályokra van szükség a hatékony és koherens menekültügyi rendszerhez. Ezért a Bizottság a javaslatában a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közös eljárás létrehozása, a nemzetközi oltalomra jogosultak védelmére és jogainak biztosítására vonatkozó egységes szabványok megalkotása, és az unióban a fogadási körülmények további harmonizálása szerepel.

Ezek a javaslatok összességében egyszerűsítik és rövidítik a menekültügyi eljárást és a döntéshozatalt, arra ösztönzik a menedékkérőket, hogy ne utazzanak tovább szabálytalanul, és javítják a nemzetközi védelemre jogosultak integrációját. (A teljes közlemény itt olvasható.)

Bővebben a közös európai menekültügyi rendszer reformjáról (angolul)

A Bizottság közös uniós áttelepítési keretprogramja

Az Európai Bizottság ma közös uniós áttelepítési keretprogramot javasol az áttelepítésre vonatkozó közös európai szakpolitika kialakítása céljából, hogy a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek lehetőségük legyen rendezett és biztonságos módon eljutni Európába.

A javaslat a közös európai menekültügyi rendszerre irányuló bizottsági reform, valamint a migrációkezelés javításáról szóló hosszú távú szakpolitika részét képezi, az európai migrációs stratégiában meghatározottak szerint. Segíti majd a Bizottság által június 7-én előterjesztett eredmény-központú partnerségi keret megvalósítását is, amelynek célja az együttműködés az unión kívüli főbb származási és tranzitországokkal. (A teljes közlemény itt olvasható.)

Az uniós áttelepítési keretprogram létrehozása
 

 

Áthelyezés és áttelepítés: a kedvező irányzat folytatódik, de további erőfeszítésekre van szükség

Az Európai Bizottság ma elfogadta a legfrissebb eredményjelentését az uniós szükséghelyzeti áthelyezési és áttelepítési mechanizmusok végrehajtásáról, áttekintve a múlt hónapokban megvalósult intézkedéseket. A jelentés szerint az utóbbi időszakban megfigyelt kedvező tendencia folytatódik; a tagállamok még nagyobb erőfeszítéseket tesznek mind az áthelyezésben, mind az áttelepítésben.

Az unión belüli áthelyezési mechanizmus révén – az előző hónapban jellemző lendületet megtartva – további 776 személyt helyeztek át június 14-e óta. Így Olasz- és Görögországból eddig összesen 3056 személyt helyeztek át. Az EU határain kívülről történő áttelepítéssel összefüggésében eddig összesen 8268 személyt telepítettek át a 2015. júliusi megállapodás értelmében vállalt 22 504-ből. Az EU–Törökország-megállapodás részeként 802 szír menekültet telepítettek át Törökországból. E megállapodás eredményeképpen pillanatnyilag az ediginél kisebb migrációs nyomás nehezedik Görögországra, ugyanakkor Olaszország irányába élénkül a szezonális migráció.

A Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy az elmúlt hónapok bíztató eredményeiből kiindulva folytassák erőfeszítéseiket, melyre az Európai Tanács 2016. június 28-i következtetései is emlékeztetnek. (A teljes angol nyelvű közlemény itt olvasható.)

Az áthelyezésről és áttelepítésről szóló ötödik eredményjelentés

Európai migrációs stratégia