Áfahiány: csaknem 160 milliárd eurót nem sikerült beszedni az EU-ban

 Az adatok indokolják a Bizottság nemrégiben felhívását, hogy át kell alakítani az uniós héa-rendszert a csalás elleni fellépés és a rendszer hatékonyabbá tétele végett. Most a tagállamokon a sor, hogy a Bizottság által tavaly áprilisban előterjesztett, az egységes héaövezetre irányuló cselekvési tervre reagálva megállapodjanak a határokon átnyúló kereskedelemre vonatkozó végleges héa-rendszer Unióban történő bevezetéséhez vezető folyamat részleteiről. A héa-csalást megszüntetendő már egy rövid távú intézkedés is született, a mai adatok azonban azt mutatják, hogy minden eddiginél mélyrehatóbb reformokra van szükség.

A héa-bevétel-kiesés mértéke a következő arányok között mozgott: Romániában a héa 37,9%-át, Svédországban csupán 1,2%-át nem sikerült beszedni. Abszolút számokban a legmagasabb héa-bevétel-kiesést 36,9 milliárd euróval Olaszország, a legalacsonyabbat pedig 147 millió euróval Luxemburg könyvelhette el.[1]

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos szavai szerint: „Tagállamaink több tízmilliárd euró bevételtől esnek el, ha nem tudják beszedni a nekik járó héát. Ez elfogadhatatlan. A jelenlegi rendszer sajnálatos módon nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel a héa-csalás és a héa hibás kiszámítása problémájának megoldására, és egyértelmű, hogy a számok maguktól nem fognak javulni. Most a tagállamokon a sor, hogy mihamarabb megegyezzenek a Bizottság által az idén felvázolt csalásbiztos végleges uniós héarendszer kialakításáról. Ezért arra kérem a tagállamokat, hogy kezdjenek nyílt és tartalmas eszmecserét, melynek eredményeit felhasználhatjuk a jövő év során előterjesztendő javaslatunkban, hogy egyszer s mindenkorra megoldhassuk ezt a problémát.”

A héa-hiányról szóló tanulmány az európai héa-rendszer átalakítására és az adócsalás visszaszorítására irányuló bizottsági erőfeszítések sorába illeszkedik. A ma közzétett jelentés jól mutatja, hogy bár néhány tagállamban javult a héa-bevételek beszedése, látványos előrelépést csak akkor lehet majd elérni, ha a tagállamoknak sikerül megállapodniuk a jelenlegi uniós héa-rendszernél egyszerűbb, a csalást lehetetlenné tevő és vállalkozásbarátibb rendszer kialakításáról.

A 2014-i héa-hiány 2,5 milliárd euróval kisebb, mint a 2013-i, az egyes tagállamok között azonban továbbra is hatalmas különbségek mutatkoznak a héa-szabályok megtartásában. Az adatok 18 tagállam esetében mutatnak javulást, 8 tagállamnak azonban nem sikerült az előző évhez képest több héát beszedni.

A tagállamok az új nemzetközi számviteli szabványoknak megfelelően immár pontosabb adatokkal szolgálnak, így a 2014-re vonatkozó becslések pontosabbak, mint a korábbi években.

X X X

A Bizottság 2016 áprilisában fogadta el A héára vonatkozó cselekvési terv – Úton egy egységes uniós héaövezet felé című közleményét. A cselekvési terv meghatározza a héa-hiány orvoslásához elengedhetetlen azonnali és sürgős intézkedéseket, valamint a héacsalás megszüntetéséhez és a héa-beszedés javításához szükséges hosszú távú stratégiai megoldásokat. Ismerteti az egységes uniós héa-övezet kialakításához szükséges lépéseket, valamint azt, hogy miként lehetne a héa-rendszert a belső piac realitásaihoz, a digitális gazdasághoz és a kkv-k igényeihez igazítani.

A Bizottság 2017-ben olyan jogalkotási javaslatokat fog előterjeszteni, amelyekben javasolja újból bevezetni az EU-n belüli határokon átnyúló kereskedelem héa-kötelességének elvét. A határokon átnyúló héacsalás évente 50 milliárd euró héabevétel-kiesést okoz az EU-ban, az új rendszer azonban a tervek szerint 80%-kal (körülbelül 40 milliárd euróval) fogja csökkenteni a határokon átnyúló héa-csalást.

A Bizottság most arra kéri a tagállamokat, hogy folytassanak mélyreható tárgyalásokat a 21. század kihívásainak megfelelő végleges héa-rendszer kialakítása végett.

A héahiányra vonatkozó 2016-i tanulmányról szóló jelentés teljes szövege.

[1]A nemzeti számviteli adatok hiányossága miatt Ciprus nem szerepel a tanulmányban.