Bizottsági felszólítás: Magyarország tegyen eleget az uniós szabályoknak

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy – a vonatkozó irányelv átültetésének rendszeres felülvizsgálata részeként – felszólító levelet küld 19 tagállamnak, köztük Magyarországnak, és ezzel kötelezettségszegési eljárást indít ellenük.

Az illetékes nemzeti hatóságok ugyanis nem nyújtottak teljes körű tájékoztatást arról, hogyan ültették át a nemzeti jogba a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló felülvizsgált uniós szabályokat, vagyis az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelvét.

A 2019. június 20-án elfogadott irányelv arra irányul, hogy kamatoztatni lehessen az adatok kínálta előnyöket, és segít abban, hogy jobban hasznosítsuk a közigazgatási szervek által létrehozott és további felhasználásra rendelkezésre álló hatalmas és értékes adatforrásokat. Az irányelv ösztönözni fogja a mobilitási alkalmazások és más innovatív megoldások kifejlesztését, növelni fogja az átláthatóságot, mivel hozzáférhetővé teszi a közfinanszírozásból megvalósuló kutatásokból származó adatokat, és támogatja a mesterséges intelligencia és más új technológiák térnyerését.

A tagállamoknak át kellett ültetniük az irányelvet nemzeti jogukba, és 2021. július 17-ig értesíteniük kellett az Európai Bizottságot az átültető intézkedésekről. Annak a 19 tagállamnak, amelynek most a Bizottság felszólító levelet küld, két hónap áll a rendelkezésére, hogy a levelet megválaszolja, és meghozza a szükséges intézkedéseket.

Kielégítő válasz hiányában a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt ad ki az ügyben.