Börtönkörülmények

„Az emberek nem értik, miért kell kártérítést fizetni a rossz börtönkörülmények miatt.”


Azért, mert ez van az alaptörvénynek csúfolt fideszes alkotmányban (is).
Minden populista hatalom eljut odáig, hogy amikor gazdasági nehézségekről vagy a saját botrányairól kell elterelni a figyelmet, marginalizált csoportok (romák, bevándorlók, otthontalanok, börtönben lévők stb.) ellen kezd el uszítani. Az Orbán-kormány sem kivétel. Demokráciákban viszont ritkaságnak számít, hogy mindehhez a közpénzből fizetett közmédia is asszisztál.
Nagy Katalin, aki a Kossuth adón hetente hoz szégyent az egész magyar sajtóra a minden szakmai normát megcsúfoló alákérdezős miniszterelnöki álinterjúival, ma azt találta mondani: „Az emberek nem értik, miért kell kártérítést fizetni a rossz börtönkörülmények miatt.” Nos, kedves Katalin, idézhetnénk elöljáróban a Közszolgálati Kódexet, az állami köztájékoztatás jogszabályi szintű előírás-gyűjteményét, amely a következőképpen fogalmaz:

„A közszolgálati médiaszolgáltató az Emberi Jogok Európai Egyezményében, Magyarország alaptörvényében, és más, a személyiségi és az emberi jogokat védő jogszabályokban foglaltaknak megfelelően tiszteletben tartja minden ember méltóságát és alapvető személyiségi jogait.”

Attól, hogy valakit börtönbe zárnak, még nem veszíti el a személyiségi jogait, amit nemcsak a közpénzből fizetett mikrofonállványnak, hanem a miniszterelnöknek is tudnia kellene.

Amikor az állam bírósági ítélet alapján elveszi valakinek a szabadságát, nem szerez rá jogot, hogy az összes többi alkotmányos alapjogát is elvonja vagy korlátozza. Az emberi méltósághoz való jog például definíció (és a hatályos alkotmány) szerint is elvonhatatlan. Márpedig az emberi méltósághoz való jogot súlyosan sérti, ha néhány négyzetméteren emberek tucatjait zárják össze, ha nem biztosítják a higiéné és az intimitás európai értelemben vett minimumfeltételeit, ha piszlicsáré vétkek miatt bezárt fiatalokat nehézsúlyú bűnözőkkel raknak egy zárkába, vagy ha olyan helyzeteket teremtenek, ahol a bármilyen okból szabadságvesztésüket töltő embertársaink ki vannak téve a fizikai és/vagy a szexuális erőszaknak.
Mindez nem része az ítéletnek, így nem lehet része a büntetésnek sem. Az alkotmány szerint

„Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.”

Az emberi méltósághoz vagy a tesi és lelki egészséghez való jogot az alkotmány biztosítja. Nincs olyan bírósági ítélet illetve büntetés-végrehajtási gyakorlat, amely ezektől jogszerűen megfoszthatná az állam bezárt polgárait. A szabadságvesztésüket töltők alapvető jogait a magyar állam nem egy másik alapjog érvényesítése végett korlátozza, hanem olyan körülmények – kevés férőhely, kevés és rosszul fizetett börtönőr stb. – miatt, amelyek megváltoztatása a kormány kötelessége lenne.
Ezek a körülmények a büntetés-végrehajtás társadalmi céljait nem szolgálják, hanem éppen hogy meghiúsítják (képzelje el a kedves olvasó, hogy egy banális közlekedési vétség miatt bezárt gyermekét összeverve, megerőszakolva, helyrehozhatatlan lelki traumákkal látja viszont néhány hét vagy hónap múlva – megvalósul ebben az esetben a cél, ami miatt a társadalom a büntetés-végrehajtás intézményeit fenntartja?). És ha valakit az állam mulasztása miatt jogsérelem ér, akkor annak az európai (és a magyar) jog szerint kártérítés jár, még abban az esetben is, ha egyébként elítélt bűnözőről van szó.
Orbán Viktor, aki végzettségére nézve jogász, a fentiekkel természetesen tisztában van, az újságírást mímelő közszolga pedig – ha esetleg hiányoznak a tudástárából ezek az elemi ismeretek – utánanézhetne. Emiatt joggal feltételezhetjük, hogy a megnyilatkozás célja az indulatok szítása volt, ami nem tartozik a közmédia feladatkörébe.


A megoldás az lenne, ha az állam a szabadságvesztéssel sújtott elítéltek emberi jogait is biztosítaná, akkor ugyanis senkinek sem kellene kártérítést fizetni. Ezt már csak azért is érdemes lenne észben tartani, mert – mint a Voldemort- vagy a Simonka-ügyben látjuk – az igazság idővel a kormánykörökhöz közelebbi elkövetőket is utoléri, és nem biztos, hogy a folyamat előrehaladtával mindannyiuknak jut hely a VIP-részlegen.

Az írás elsőként itt jelent meg.