EU-felmérés: hazánk átlagosan teljesít

Az Európai Bizottság ma közzétette országjelentéseit, amelyekben az egyes tagállamok előtt álló legfontosabb társadalmi-gazdasági kihívásokat elemzi. (A nyitó képen: sajtótájékoztatón mutatták be az országjelentéseket; foto: Európai Bizottság.)

Az országjelentések témakörre összpontosítanak: környezeti fenntarthatóság, termelékenységnövekedés, méltányosság és makrogazdasági stabilitás.
 
Az országjelentésekben közreadott elemzés a 2019 decemberében előterjesztett éves fenntartható növekedési stratégiát tükrözi, amely a versenyképes fenntarthatóságot helyezi a középpontba. Most első alkalommal valamennyi országjelentés értékeli a tagállamok által az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása felé tett előrehaladást. A jelentések kiemelik, melyek azok a makrogazdasági és foglalkoztatási politikák, amelyek segíthetnek e célok elérésében, különös tekintettel arra, hogy a fenntartható és klímasemleges gazdaságra való átállásnak méltányosnak és társadalmilag igazságosnak kell lennie. A jelentések elemzik, milyen kihívásokkal jár és milyen lehetőségeket teremt az éghajlatvédelmi és energetikai átállás az egyes országok számára, illetve meghatározzák a Méltányos Átállást Támogató Alap részeként nyújtandó támogatás prioritásait. Az értékelés kitér arra is, hogy a tagállamok hol tartanak a szociális jogok európai pillérének végrehajtásában, és milyen teljesítményt értek el az azt kísérő szociális eredménytáblán.
 
Összeurópai szinten továbbra is kihívás a termelékenység növelése, amit a demográfiai változások is nehezítenek. A beruházások elégtelensége, a gazdaságilag aktív népesség elöregedése, a szakemberhiány és a strukturális munkaerőhiány hátráltatja a potenciális növekedést. A bizonytalan gazdasági kilátások közepette kiemelten fontos, hogy a tagállamok növekedésösztönző reformokat hajtsanak végre. Az országjelentések ezért felmérik a tagállamok által az országokra „hangolt” ajánlások (a Bizottság által évente kiadott, testre szabott szakpolitikai iránymutatások) megvalósításában elért eredményeket is.

A következő hónapokban az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve arra fog törekedni, hogy megismerje a szociális partnerek, a parlamentek, a kormányok és más érdekelt felek véleményét az országjelentések megállapításairól és következtetéseiről.
 
A Magyarországra vonatkozó országjelentés a többi között megállapítja, hogy az erőteljes gazdasági növekedés értékes lehetőséget kínál arra, hogy az ország látványos strukturális és intézményi reformokat hajtson végre a fenntartható és hosszú távú növekedés céljából. A jelentés ezzel együtt arra figyelmeztet, hogy a makrogazdasági politikák növelik a túlfűtöttség kockázatát, és a gazdasági bővülés hamarosan elérheti korlátait. A jelentés hangsúlyozza, hogy a kutatásba, az innovációba, az infrastruktúrába és a készségekbe irányuló beruházások növelése elengedhetetlen a termelékenység növeléséhez és a társadalom egésze számára előnyöket hozó hosszú távú növekedés javításához.

A 2019-ben kiadott országspecifikus ajánlások végrehajtását illetően a Bizottság arra a megállapításra jut, hogy:

Magyarország mindent összevetve korlátozott mértékű előrehaladást ért el az uniós ajánlásban foglaltak megvalósítása tekintetében. A fenntartható fejlődési célok elérését illetően összességében átlagosan teljesít az ország.

A Magyarországra vonatkozó országjelentés  itt található.
 
Kérdések és válaszok

Az összes tagállamra vonatkozó országjelentések

Az országjelentéseket kísérő bizottsági közlemény

Az országspecifikus ajánlások végrehajtása az egyes tagországokban

Az éves fenntartható növekedési stratégia

A tagállamok zöld reformjainak támogatása

A strukturálisreform-támogató program

A fenntartható fejlődési célok