Európa összefog a digitalizáció előnyeinek hasznosításáért

Közép- és Kelet-Európa a jövőben egyre fontosabb szerepet fog játszani az Európai Unió gazdaságában. A jelenlegi technológiai átalakulások további lendületet adhatnak a régiónak. Ezek a legfontosabb megállapítások, amelyek ma a Budapesten tartott nemzetközi konferencián elhangzottak. (A nyitó kép forrása: timico.com)

A „Netzwerk Digital“ kezdeményezés, valamint a „United Europe” egyesülés által szervezett rendezvény célja annak bemutatása, hogy a Közép- és Kelet-Európa régiójához tartozó országok gazdaságilag egyre jobban kiszabaduljanak a „kiterjesztett munkapad” szerepéből, és mindinkább hozzájáruljanak az Európai Unión belüli innovációhoz és a fejlődéshez.

A konferencia előadói, köztük Magyarország innovációs és technológiai minisztere, valamint németországi és régiós felső vezetők egyetértettek abban, hogy a térség ma már nélkülözhetetlen elem az európai értékteremtési láncokban, és hogy a következő években mind fontosabbá válik. Eközben profitálni is tudnának azokból a lehetőségekből, amelyek a jelenkori rohamos technológiai változásokból fakadnak, mint például a digitalizáció, vagy az „Ipar 4.0” irányába mutató fejlődés.

A mai, budapesti konferencia világossá tette: a változó gazdasági szerep szolgálatában növelni kell a térség versenyképességét, és hogy a digitalizáció ehhez nagymértékben hozzájárulhat.

Marie-Theres Thiell, az Innogy Hungária ügyvezető igazgatója és a DUIHK alelnöke a rendezvényen bemutatta annak a kerekasztal-beszélgetésnek a legfontosabb megállapításait, amely közvetlen a konferencia előtt volt, és amelyen 25 cégvezető osztotta meg véleményét a régió lehetőségeiről és kihívásairól. Szó esett pl. a térség felkészültségéről és esélyeiről a nemzetközi versenyképesség tekintetében, valamint azokról a teendőkről is, amelyeket a vállalatoknak, az államnak vagy az oktatási rendszernek kell még megoldaniuk. A vezetők véleménye szerint ez utóbbi különösen fontos, viszont az államnak biztosítania kellene az újszerű és versenyképes szabályozási környezetet.

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előadásában áttekintette a kutatással és fejlesztéssel, valamint a digitalizációval kapcsolatos hazai helyzetet, és kitért a kormány terveire és programjaira. Megállapította: nemzetközi összehasonlításban már ma kimagasló a fejlett technológiájú termékek aránya a magyar kivitelben. A miniszter szerint a magyarországi RDI (kutatási, fejlesztési és innovációs) környezet javítása szempontjából a legnagyobb kihívások főleg finanszírozás, a kutatási hálózaton belüli párhuzamosságok, a szerepelők – vállalatok, egyetemek, kutatóhelyek – közötti együttműködés szintje, valamint az alkalmazott és az alapkutatás összehangolása. A jövőben ezért kiemelt szerepet fog játszani a tervezett nyolc tudományos és technológiai park; nagy figyelmet fordít a magyar kormány a szak- és felnőttképzés korszerűsítésére is.

A digitalizálásban a jövő kulcsterületei a „dolgok internetje” (IoT), a mesterséges intelligencia, az 5G-s technológia, az Ipar 4.0, a „big data”, valamint a blockchain hasznosítása lesznek. Nagyon fontos, hogy e technológiák alkalmazása a munkaerőpiacon és a társadalomban is elfogadtatásra találjanak és érezhető, kedvező változást hozzanak.   

Dr. Johannes Teyssen, az E.ON SE energiavállalat vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a világ újra egy olyan szakaszba lépett, amelyben a technológia döntő szerepet fog játszani a jólét világméretű eloszlását illetően. Európának itt kell felzárkóznia. Véleménye szerint innováció ott jön létre, ahol sokféle személyiségű, kulturális és szakmai háttérrel rendelkező ember szabadon és nyíltan oszthatja meg egymással ötleteit. Teyssen bízik benne, hogy ez Európában megvalósítható a digitalizációra vonatkozóan is. Szerinte azonban egy sikeres digitális átalakuláshoz szükség van megfelelő kultúrára. Mindenekelőtt ösztönözni kell a dolgozókat arra, hogy elsajátítsák a digitális tudást. Mivel minden, amit digitalizálunk, összefüggésben áll az elektromossággal is, Teyssen részletesen kitért a digitalizáció energetikai vonatkozásaira is, mint például magára az energiaipar digitalizációjára. Egy pódiumbeszélgetésen leszögezték: a digitalizáció kivétel nélkül minden gazdasági ágazatot át fog alakítani.

Hans-Paul Bürkner meggyőződése, hogy a közép-kelet-európai térség a jövőben a nagy munkaerő-igényű összeszerelő üzemek telephelyéből „okos beszállítóvá”, azaz innovatív beszállítók székhelyévé fog fejlődni. A régió már most lendületesen növekvő, jól képzett munkaerővel és továbbra is látványos megtakarítási lehetőséggel rendelkezik. A digitalizáció meg fogja változtatni a jelenlegi gazdasági modellt és ez fokozott erőfeszítéseket követel a régiótól a digitalizálásban. Mindenekelőtt fel kell gyorsítani a gazdaság digitális fejlődését, a munkaerőt fel kell készíteni erre a korszakra, és ösztönözni kell a beruházásokat a digitalizálás területén. Ezek eredményeként a digitalizáció enyhítheti a demográfiai kockázatokat is.

Thomas Narbeshuber hangsúlyozta, hogy a digitalizálás Európa és a régió számára egyedülálló lehetőséget nyújt, hogy lépést tartson a fenntartható megoldásokért folyó globális versenyben. Ehhez azonban szükség van a megfelelő keretfeltételekre, amelyek megteremtése az állam és az üzleti szféra közös feladata. Az egyik legfontosabb feladat a digitális technológiákba vetett bizalom erősítése, mert csak így biztosítható egy mérlegelés-alapú szabályozási környezet. Szerinte egy felsőfokú konnektivitás, pl. az 5G-technológia magas lefedettséget és kedvező árakat biztosító kiépítése, valamint adatokhoz való hozzáférés lényeges javítása nagyban erősítené a hátrányos helyzetű térségek, valamint a kkv-ágazat helyzetét az innovációs versenyben. Narbeshuber úgy véli, hogy a térség számára főleg az Ipar 4.0, a mesterséges intelligencia, valamint a B2B ipari platformok támogatása lehetnek a kitörési pontok.  

A „Netzwerk Digital”, azaz ‚Hálózat a digitalizációért‘ 2019. elején öt magyarországi német nyelvű gazdasági szervezet közös kezdeményezéseként jött létre:

# Advantage Austria / WKO

# Austro-Hungarian Business Council

# Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

# Német Üzleti Klub (Deutscher Wirtschaftsclub)

# SwissCham Hungary

A kezdeményezés célja a digitalizálás gyakorlati szempontból fontos vonatkozásainak a bemutatása avégett, hogy érzékeltesse a téma fontosságát a vállalkozásokkal, és segítse őket a megfelelő felkészülésben. Ezért szervez tapasztalatcseréket a jó példák és megoldások, valamint a legújabb nemzetközi ismeretek bemutatására. Emellett aktív szerepet vállal a gazdaságpolitikai keretfeltételek továbbfejlesztésében az üzleti környezet javítása végett.

A Netzwerk Digital külön súlyt fektet a kis- és középvállalkozások támogatására, valamint a digitalizációval kapcsolatos képzésekre. A  Netzwerk Digital szeretne hozzájárulni a vállalatok versenyképességének erősítéséhez és Magyarország vonzerejének növeléséhez a gazdasági szereplők számára.

Az United Europe nonprofit szervezetet 2013-ban alapították Hamburgban. Célja az erős és versenyképes Európa, ahol kultúráinak és népeinek sokfélesége az erősödés forrása, és ennek szellemében hasznosul is. A Netzwerk Digitalhoz hasonlóan az United Europe is az üzletemberek, politikusok és elemzők közötti együttműködésre támaszkodik. A témák és kezdeményezések kiválasztásánál különös figyelmet fordítanak a vállalkozási szempontokból fontos hozzáadott értékre.

A következő rendezvények a digitalizálás témájában:

# 2019. november 8.: Beszállítói láncok digitalizációja. DigiWorkshop ELMÜ – ÉMÁSZ-nál – a DUIHK rendezvénye

# 2019. november 28.: Digital Contracting – Az Austro Hungarian Business Council rendezvénye