Európai Szociális Alap: a humántőke-beruházások nagy nyertesei a magyarok

Ezek az eredmények kezdeményezések ezrei révén valósulnak meg Európa-szerte. A 2014–20 közötti időszakban millióik fognak profitálni az ESZA-ból, a többi között azon beruházások révén, amelyeket az EU 86,4 milliárd euróval finanszíroz.

Az ESZA magyarországi befektetéseinek egyik legfőbb célja a készségek fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítanak a kevésbé képzettekre és a fiatalokra, akiket igényre szabott képzések és képesítések révén igyekeznek munkához juttatni. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és egyéb ESZA-finanszírozás segít a fiatalok foglalkoztatása útjában álló akadályok leküzdésében. Az egész életen át tartó tanulást kínáló lehetőségek abban támogatják a munkavállalókat, hogy napra készen tartsák készségeiket és szükség szerint újakra tegyenek szert. 2020-ig előreláthatólag több mint 450 ezren részesednek ezen intézkedések előnyeiből. Magyarország a társadalmi befogadás segítésére egyedi programot dolgozott ki, amely a távoli közösségek és a társadalom peremére szorult csoportok – például a romák – képzésére, oktatására és egészségügyi ellátására összpontosít.

Elkezdődtek társadalmi és munkaerő-piaci integrációra irányuló kezdeményezések, a közegészségügyi és járványvédelmi programok nyújtotta előnyökből pedig több mint 300 ezren részesülnek. Mintegy 60 ezer diák és 40 ezer tanár vesz részt az iskolai eredmények javítását, valamint az iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó képzési programokban.

Az oktatásban az ESZA a szakképzéshez és a koragyermekkori gondozáshoz járul hozzá. Az ESZA Magyarországon anyagilag segíti a közigazgatás valamennyi szintjének korszerűsítését szolgáló befektetéseket, hogy a közszolgáltatások az eddiginél hatékonyabbá, valamint a polgárok számára hozzáférhetőbbé váljanak. (Bővebben itt.)

Az Európai Szociális Alap honlapja

Az ESZA Magyarországon

 

Európai együttműködés a digitális gazdaság kiépítésében

A Római Szerződés aláírásának 60. évfordulója alkalmából rendezett eseménysorozat részeként a Bizottság holnap „digitális napot” szervez számos tagállami miniszter részvételével, megbeszélendő: miként lehetne haladást elérni a nagy teljesítményű számítástechnikában, az összekapcsolt mobilitásban és a gazdaság digitalizálásában.

A római digitális nap célja, hogy lökést adjon az uniós tagállamok együttműködésének ezen a területen is, mivel a tagországok közös érdeke, hogy gazdaságaik és társadalmaik maradéktalanul kiaknázhassák a digitális átalakulás kínálta előnyöket. A miniszterek nyilatkozatot írnak alá arról, hogy az Európai Uniónak világméretekben is vezető szerepet kell betöltenie a nagy teljesítményű számítástechnikában, továbbá arról is megállapodnak, hogy a tagállamok nagy ívű, határon átívelő kísérleti kezdeményezést valósítanak meg a járművek hálózatba kapcsolása céljából. Európai platform is létesül az európai ipar digitalizálásának, valamint alkalmazkodó és innovációs képességének az segítését célzó nemzeti kezdeményezéseket összegyűjtendő.

A Bizottság emellett ismerteti azt a kísérleti kezdeményezést, amellyel a digitális készségek elsajátítását támogató szakmai gyakorlatokat szándékozik támogatni. A rendezvény résztvevői, köztük a civil társadalom képviselői, megvizsgálják azt is, hogy milyen hatással van a társadalom és a gazdaság digitális átalakulása az álláshelyekre és a munkaerő-piaci készségekre. (A teljes angol nyelvű közlemény itt olvasható.)

Részletek a holnapi digitális napról

Online közvetítés

A digitális lehető

Európai digitális jövőjének előmozdítása

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2017. évi mutató

#DigitalDay17