Ezerkétszázmillió euró az EU védelmi képességeinek fellendítésére

Az Európai Bizottság ma elfogadta az Európai Védelmi Alap  harmadik éves munkaprogramját, amiben 1200 millió eurót különít el védelmi célú, együttműködésen alapuló kutatási-fejlesztési célokra. Az új munkaprogram anyagi támogatásával segítségével hozzájárul a stratégiai védelmi képességek és technológiák közös fejlesztéséhez. Emellett számos új intézkedést vezet be, hogy az uniós védelmi innovációs program által előmozdítsa a védelmi célú innovációt. 

Az Európai Védelmi Alap segít csökkenteni az európai védelmi képességfejlesztési beruházások felaprózódását. Mindemellett javítani fogja az ipar versenyképességét, és Európa-szerte előmozdítja az együttműködő képességet. E munkaprogram elfogadásával a Bizottság az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet 2021. májusi hatályba lépése óta több mint 3000 millió euró értékben valósított meg beruházásokat. 

Az idei munkaprogram elsődleges célja, hogy a tagállamok által elfogadott és a stratégiai iránytűben részletesen kidolgozott uniós fejlesztési prioritásokkal összhangban fejlessze a szükséges védelmi technológiákat és képességeket. A munkaprogram négy tematikus pályázati felhívásban 34 témakörre irányul; három további felhívás a forradalmi technológiákra és a kis- és közepes vállalkozásokra összpontosít. Támogatásban fognak részesülni az olyan kritikus területekhez kapcsolódó tervek, mint a világűr-megfigyelés, a hiperszonikus rakéták elhárítása és a haditengerészetet illetően az Európai járőrhajó prototípusának kifejlesztése. A pályázati felhívások várhatóan június 15-én jelennek meg, a benyújtási határidő november 22.

A pályázati felhívások a következő területekhez kapcsolódó fejlesztéseket készítik elő:

az új generációs harci rendszerek, a harckocsik, az európai közvetett irányzású tűztámogatási képességek, valamint a nagy méretű rakományokhoz szükséges stratégiai légi szállítási képesség, ami alapvetően fontos a világszerte nyújtott gyors missziótámogatásban.

Szintén támogatásban részesülnek az összes alkalmazási területen az energiahatékony mesterségesintelligencia-rendszerekre szabott hardverarchitektúra-megoldások.

A tavalyihoz képest 50%-kal nő azoknak a pályázati felhívásoknak a finanszírozása, amelyek a kis-és közepes vállalkozások és a kutatószervezetek nem tematikus kutatási és fejlesztési tevékenységeire irányulnak. Ezzel erőteljesebb támogatásban részesülnek a védelemmel foglalkozó kis- és közepes vállalkozások.

Az Európai Védelmi Alap 2023. évi munkaprogramja lehetővé tesz az eddigi pályázati felhívások, illetve az alap két elődprogramja részeként meghirdetett számos fontos terv további finanszírozását is.

A Bizottság célja, hogy 2027-ig az uniós védelmi innovációs program keretében akár 2000 millió euró összegű beruházásra kerüljön sor a védelmi innováció területén, az Európai Védelmi Alap ösztönzésének köszönhetően.

A Bizottság az uniós védelmi innovációs programon keresztül támogatni fogja az innovatív vállalkozókat, induló vállalkozásokat és kis- és középvállalkozásokat, hogy segítse őket a szokásos belépési korlátok leküzdésében, az ötletek piacra juttatásában, valamint abban, hogy hathatósan hozzájárulhassanak az EU biztonságához és védelméhez. Az uniós védelmi innovációs program számos támogatási intézkedés fokozatos bevezetésével segíti elő az EU védelmi innovációs ökoszisztémájának megerősítését. Az Európai Védelmi Alap 2023. évi munkaprogramja három új intézkedéssel egészül ki az uniós védelmi innovációs program keretében, és mindezek végrehajtására mintegy 220 millió eurós költségvetést különítenek el.

Az uniós védelmi innovációs program alapján már számos intézkedést bevezettek, például a kis- és közepes vállalkozásokra és a forradalmi technológiákra vonatkozó felhívásokkal, a kis- és közepes vállalkozásoknak szóló üzleti tanácsadással és a technológiai kihívásokkal kapcsolatban. Ezeken kívül a következő új kezdeményezésekre lehet számítani a programban:

  • felhívás európai helyszínen zajló védelmi témájú hackathon-rendezvények szervezésére;
  • olyan pályázati felhívások, amelyek lépcsőzetes finanszírozást biztosítanak az innovációs tesztközpontok fejlesztésével foglalkozó szervezeteknek;
  • célzott felhívások, amelyek annak a feltérképézesét támogatják, hogy mennyiben alkalmazhatók az uniós civil finanszírozású kutatások eredményei a katonai végfelhasználók céljaira;
  • 20 millió eurós ráfordítás a védelmi tőkefinanszírozási eszköz végett (a 2022. évihez hasonlóan);
  • a Bizottság kiterjesztett kapcsolatteremtési tevékenysége az üzleti partnerségek felgyorsítása érdekében.

A program elősegíti a polgári, a védelmi és az űripar közötti szinergiákról szóló 2021-i uniós cselekvési terv végrehajtását. Az uniós védelmi innovációs program továbbra is szorosan együttműködik az Európai Védelmi Ügynökség védelmi innovációs központjával annak érdekében, hogy a termékek teljes életciklusa során támogassa a védelmi innovációt, és végső soron javítsa az uniós tagállamok védelmi képességeit. A program közös keretbe vonja az Európai Védelmi Alapon belüli és az azon kívüli tevékenységeket.

Az Európai Védelmi Alap munkaprogramja