GKI-konjunktúraindex: csúcs szeptemberben

Szeptemberben tovább emelkedett a júliusban már történelmi tetőpontjára hágott GKI konjunktúraindex és ezen belül üzleti bizalmi index. A GKI által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint a múlt hónapokban némi hullámzás közepette már minden ágazatnak sikerült meghaladnia – a kereskedelminek megközelítenie – mindenkori maximumát. (Illusztráció: div.de)

A fogyasztói várakozások szeptemberben kissé romlottak, de így is erős optimizmust sugároznak. Szeptemberben az üzleti szférán belül látványosan javultak, történelmi csúcsukra kerültek az ipari várakozások, s további emelkedésével ugyancsak újabb historikus tetőpontjára jutott az építőipari bizalmi index. A szolgáltató cégek várakozása nem változott, a kereskedelmi ágazaté viszont kissé romlott.

Az ipari bizalmi index szeptemberben nemcsak korrigálta augusztusi visszaesését, de meghaladta a júliusi történelmi csúcsát is. Jobb lett az elmúlt időszak termelésének és a termelési kilátásoknak, valamint a rendelésállománynak a megítélése (bár ezen belül az exportrendeléseké kissé romlott). A készletekről alkotott vélemény nem változott. Az építőiparban szeptember immár a harmadik egymást követő hónap, amikor az ágazat bizalmi indexe újabb és újabb historikus csúcsra emelkedik. Augusztushoz képest a mélyépítő cégek várakozásai sokkal kedvezőbbé váltak, a magasépítőké viszont romlottak; a két cégcsoport bizalmi indexe csaknem kiegyenlítődött. Az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése mindazonáltal romlott.

A kereskedelmi bizalmi index értéke az augusztusi számottevő növekedés után szeptemberben kissé csökkent, de bennmaradt az elmúlt közel négy évet jellemző viszonylag keskeny sávban. Az eladási pozíció megítélése javult, a rendeléseké és készleteké viszont romlott.

A szolgáltatói bizalmi index szeptemberben nem változott az előző hónaphoz képest. Az üzletmenet és az elmúlt időszaki forgalom megítélése javult, a forgalmi várakozások estek. A foglalkoztatási hajlandóság az iparban és az építőiparban jelentősen, a kereskedelemben és a szolgáltató cégeknél kissé erősödött, a lakosság munkanélküliségtől való félelme nem változott. Az áremelési szándék az iparban és az építőiparban markánsabbá vált, a szolgáltatóknál és kereskedelemben – utóbbiaknál az előző havi látványos emelkedés után – nem változott, s csökkent a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság kilátásairól alkotott vélemény az iparban és főleg a kereskedelemben pozitívabb, az építőiparban és a szolgáltató szférában, valamint a lakosság körében kissé negatívabb lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index szeptemberben az augusztusi növekedést követően kisebb mértékben mérséklődött. A lakosság saját pénzügyi helyzetének következő egy évét változatlannak, várható megtakarítási képességét kissé rosszabbnak ítélte, mint augusztusban.