Hetvenmilliónál több földönfutó – a mostaninál nagyobb szolidaritást sürget az ENSZ menekültügyi főbiztosa

Meghaladta a 70 milliót 2018-ban azoknak a száma, akik háború, fegyveres konfliktus és üldöztetés elől menekültek el. Ez a legmagasabb szint, amit az UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezete valaha tapasztalt csaknem 70 éves fennállása alatt. Június 20-a a menekültek világnapja.

Az UNHCR ma közzétett Global Trends című éves jelentésének adatai azt mutatják, hogy napjainkban mintegy 70,8 millió ember él az otthonából erőszakkal elűzve. Összehasonlításul, ez kétszerese a 20 évvel ezelőttinek, és 2,3 millióval nagyobb a 2017. évinéll is. Ez a csaknem 71 millió ember kicsivel több, mint Thaiföld lakossága, illetve alig valamivel marad el Törökországétól.

A 70,8 milliós adat visszafogott számításokon alapszik, mindenekelőtt azért, mert például a venezuelai válság egyelőre csupán részben jelenik meg benne. Venezuelát máig összesen több mint 4 millió ember hagyta el – derül ki a dél-amerikai országból a befogadókhoz érkezők adataiból –, miáltal a venezuelai napjaink egyik legnagyobb lélekszámú menekültválságává vált a világban. Jóllehet, az országot maguk mögött hagyóknak nagy többsége szorulna nemzetközi menekültoltalomra, egyelőre csupán mintegy félmillióan jutottak el odáig, hogy hivatalosan menedékjogot kérjenek.

„Amit ezekben a számokban láthatunk, az egy újabb megerősítése annak az irányzatnak, hogy hosszabb távon növekszik a háborúk, fegyveres konfliktusok és üldöztetés elől menekülő azoknak az embereknek a száma, akiknek biztonságra van szükségük” – mondta Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa.

„Egyfelől a menekülteket és a bevándorlókat övező közbeszéd ma gyakran ellenséges indulatokat szít, ugyanakkor sokszor találkozunk a nagylelkűség és a szolidaritás példára serkentő megnyilvánulásaival is, különösen azokban a közösségekben, amelyek maguk is nagyszámú menekültet fogadtak be. Egyúttal egy sor új szereplő részéről látunk mindeddig példátlan elköteleződést, köztük egyes fejlesztési szervezetek, magánvállalatok és magánszemélyek részéről, amely fellépésben nem csupán tükröződik a Globális Megállapodás a Menekültekről szellemisége, hanem meg is valósul. Ezekre a pozitív példákra kell alapoznunk, és meg kell kétszereznünk a szolidaritásunkat mindazon sok ezer ártatlan ember iránt, akit naponta űznek el az otthonukból.”

A Global Trends jelentés 70,8 milliós adatán belül három fő csoport különíthető el. Az első a menekülteké, vagyis azoké az embereké, akik háború, fegyveres konfliktus vagy üldöztetés miatt kényszerültek elhagyni a hazájukat. A menekültek száma 2018-ban elérte a 25,9 millió főt, ami 500 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. Ebbe az összesítésbe beleértendő az az 5,5 millió palesztin menekült is, aki az ENSZ Segély- és Munkaügyi Hivatala (UNRWA) mandátuma alá tartoznak.

A második csoportban a menedékkérők vannak – azok az emberek, akik elhagyták a hazájukat és részesülnek nemzetközi védelemben, de egyelőre várják a menekültstátus iránti kérelmük elbírálását. A múlt év végén 3,5 millió menedékkérő volt világszerte.

A harmadik és 41,3 millióval a legnagyobb lélekszámú csoportba a belső menekültek tartoznak, azaz azok az emberek, akik elmenekültek az otthonukból az erőszak elől, ám a saját országukon belül, annak egy biztonságosabb vidékén találtak menedékre.

Összességében az otthonukból elűzött emberek száma 2018-ban változatlanul nagyobb arányban nőtt, mint amilyen ütemben megoldásokat sikerül találni a földönfutóvá lett emberek sorsának rendezésére. Ami a menekülteket illeti, számukra a legjobb megoldás az, ha hazatérhetnek, méghozzá önkéntes alapon, biztonságban és az emberi méltóságuk tiszteletben tartásával. A további lehetséges megoldások egyebek között a menekültek integrációja a befogadó közösségekbe, illetve az áttelepítésük harmadik országokba. Csakhogy tavaly mindössze 92 400 menekültet telepítettek át, ami az áttelepítésre várók kevesebb mint 7 százaléka. Hazatérni hozzávetőleg 593 800 menekült tudott, miközben 62 600 kapott állampolgárságot-

„Minden egyes menekültválság esetében, lett légyen az bárhol, és tartson akármilyen hosszú ideje, a megoldásokra kell törekedni, valamint arra, hogy elhárítsuk az akadályokat mindazoknak az embereknek az útjából, akik haza akarnak térni – mondta Filippo Grandi. – Ez összetett feladat, amelyen az UNHCR szüntelenül dolgozik, ám amely azt is megköveteli, hogy minden egyes ország összefogjon a közös jóért. Ez napjaink egy kiemelkedő kihívása.”

Global Trends 2018 – 8 tény a menekültekről

  • GYERMEKEK: Világszerte 2018-ban minden második menekült gyermek volt, sokan közülük (111 ezren) egyedül, a családjuk nélkül éltek.
  • KISGYERMEKEK: Csak Ugandában 2800 ötéves vagy még annál is fiatalabb menekült kisgyermek volt egyedül vagy a családjától elszakítva.
  • VÁROSI JELLEG: Ha valaki menekültté válik, nagyobb valószínűséggel él valamely városban (61%), semmint vidéken vagy egy menekülttáborban.
  • GAZDAGOK & SZEGÉNYEK: A nagy bevételű országok 1000 lakosonként átlagosan 2,7 menekültet fogadtak be, a közepes és alacsony bevételűeknél ez az arány 5,8. A legszegényebb országok a menekültek harmadának adnak menedéket szerte a világon.
  • MENEDÉKET NYÚJTÓK: A menekültek mintegy 80 százaléka él a származási országával szomszédos országban.
  • IDŐTARTAM: Hozzávetőleg minden 5 menekültből 4 olyan menekültválságok elszenvedője, amelyek már legalább öt éve tartanak. Minden 5-ből 1 esetében pedig a menekültválság 20 éve vagy annál is hosszabb ideje áll fenn.
  • ÚJ MENEDÉKKÉRŐK: A legtöbb új menedékkérelmet 2018-ban venezuelaiak nyújtották be, szám szerint 341 800-at.
  • A VILÁG LAKOSSÁGÁHOZ MÉRVE: A menekült, menedékkérő és belső menekült népesség aránya 2018-ban 1:108 volt a világ összlakosságához képest. Tíz évvel korábban ez a szám még 1:160 volt.