Internet, szabadon – még ha szívesen korlátoznák is a kormányok

Az internet dinamizmusa és decentralizáltsága egyszerre rejt magában új kommunikációs és szabad 
véleménynyilvánítási lehetőségeket, valamint veszélyeket. Azok a kormányok, melyek ellenőrzésük alatt kívánják 
tartani az információ terjedését, és az aktívák, akik a digitális technológiákat használják fel a változtatásokért 
folytatott küzdelmükben, egyre kifinomultabb stratégiákat követve szállnak szembe egymással szerte a világon.

„A Google folyamatosan munkálkodik a maximálisan szabad véleménynyilvánítás és az információkhoz való szabad 
hozzáférés megvalósításáért – mondta David Drummond, a Google alelnöke és fő jogtanácsosa. – Az átláthatóság 
végett olyan online eszközöket fejlesztettünk, melyekkel használóink megnézhetik, mely kormányok kérték, hogy 
távolítsunk el tartalmakat, vagy szolgáltassunk adatokat használóinkról. Emellett alapító tagja vagyunk a cégeket, 
emberi jogi szervezeteket, befektetőket és akadémikusokat tömörítő Globális Hálózat Kezdeményezés (Global 
Network Initiative) nevű csoportnak, mely olyan alapelveket és cselekvési irányelveket alakított ki, amik alapján a 
kormányok és a cégek felelősségre vonhatók tetteikért.” 

Az “Internet, szabadon, 2010” konferencia aktívák, bloggerek, valamint a magán- és közszféra szakembereinek 
százait hozza össze, hogy az internetes kommunikáció gyakran vitatott szabályozási kérdéseiről értekezzenek. A 
konferencia tárgyal az online véleménynyilvánítás határairól, a technológia, gazdasági növekedés és emberi jogok 
komplex összefüggéseiről, azokról a módokról, ahogy a disszidensek és a kormányok használják az internetet, és az 
online kommunikációval kapcsolatos sürgető témákról, mint a privát szféra védelme és a kiberbiztonság.
John Shattuck, a Közép-európai Egyetem elnök-rektora leszögezte:

„Küldetésünk lényege, hogy a CEU intellektuális támogatást nyújtson egy olyan, nyitott és demokratikus társadalom 
kiépítésében és megerősítésében, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. A demokratikus intézményrendszerek alapja a véleménynyilvánításhoz való jog, amely nem könnyen létrehozható, nem fixálható, és folyamatosan megújításra szorul. Egyetemi intézményként feladatunk olyan vitafórumok biztosítása, amelyek során ezek az összetett kérdések szabadon megtárgyalhatók. Az egyre több szinten összekapcsolódó világunk egyik globális intézményeként megtiszteltetés a CEU-nak, hogy egy ilyen fontos és nagy horderejű konferenciát szervez együtt a Google-lal.”

A konferencia szekcióülései a többi közt az internetre, mint demokratizáló erőre, a kormányzatokat és a 
magánszektort érintő, valamint azokra a kihívásokra összpontosítanak, amelyek a véleménynyilvánítás 
népszerűsítésének, illetve védelmének összetettségét érintik. Emellett fórumot teremtenek az egyes nemzeteket 
érintő esettanulmányok, valamint az átláthatóság és elszámoltathatóság előmozdításáért tett erőfeszítések 
bemutatására. A konferencia kerekasztal-beszélgetésein aktívák, civil szervezetek és cégek segítik a résztvevőket 
annak elsajátításában, hogy az interneten szabadon fejezzék ki véleményüket, megőrizzék biztonságukat és 
személyiségi jogaikat.

This entry was posted in Egyéb kategória. Bookmark the permalink.