Jeles történészeink előadásaira várja az érdeklődőket a Jászi-társaság

Három évtizeddel ezelőtt alakult meg Budapesten a társadalomtudós, újságíró, politikus, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Tanács tagja, a Károlyi-kormány nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nélküli minisztere, egyetemi tanár, az emigrációba kényszerült Jászi Oszkár nevét választott külpolitikai társaság. Tagjai diplomaták, katonapolitikusok, kül- és biztonságpolitikával foglalkozó újságírók, egyetemi oktatók. A tudományos műhely évente hat-nyolc előadást, konferenciát rendez, alkalmanként 60-150 részvevővel.

A Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság október 27-én, szombaton délelőtt 10 órától tartja „Magyarország, 1918–19” című konferenciáját Budapesten (XI., Villányi út 11–13.) Elsőként Hajdu Tibor történész, az MTA doktora „Az őszirózsás forradalom” című előadását hallgathatják meg a részvevők, majd Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja áll a pulpitusra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáról és a trianoni szerződésről beszéljen. A harmadik előadó Szarka László történész, egyetemi tanár; a duna-medencei nemzetállamokról és nemzeti kisebbségekről beszél.

A Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság – amely céljai között határozta meg a nemzetközi politika hiteles és kritikus módon értelmezését, és soraiba várja mindazokat, akik tenni kívánnak a szuverén Magyar Köztársaság, az összmagyarság érdekeit kifejező külpolitika kialakításáért, a kedvező külső körülmények kiaknázásáért, valamint készek cselekedni az évszázados magyar progresszió hagyományainak továbbviteléért – szombati rendezvénye is ingyenes, bárki által látogatható.

A tudományos előadások után Romsics Ignác professzor dedikálja A Horthy-korszak, az Erdély elvesztése…, valamint a napokban megjelent, A Nagy Háború és a magyarországi forradalmak, 1918-19 című könyveit, amelyek a helyszínen kedvezménnyel megvásárolhatóak.