Kinyilatkoztatás

Balog Zoltán arra emlékeztetett, hogy 2011-ben, az Alaptörvény elfogadásakor az volt a cél, hogy legyen egy biztos alap, ezért – mint mondta – nem véletlenül kezdődik az alkotmány Istennel, nevezetesen: az “Isten, áldd meg a magyart” mondattal. Ilyen alkotmánya csak nagyon kevés nemzetnek van, mert ha valami fölé odaírjuk az Istent, akkor annak következménye kell, hogy legyen, annak zsinórmértéknek, mércének kell lennie – emlékeztetett.

Drága feleim, a XXI. századi magyar történelem nagy napja ez: tudomásom szerint Balog lelkész-miniszterrel először fordult elő, hogy igazat mondjon. Össznemzeti köszönet érte! Ne feledjük a szavait.
Ugyanis! 
Éppen ez a lényege a zsidó és keresztény gondolkodással ellentétes iszlám jogfelfogásnak. Míg a zsidók és keresztények azt vallják, hogy dina de-malkhuta dina (az állam törvénye a törvény, tiszteld az állam törvényét – a zsidók Jeremiás levelének 29. fejezete nyomán, a keresztények Jézus evangéliumi szavait követően – “Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” Máté 22,21; Márk 12,17; Lukács 20,25), addig az iszlámban a vallásjog, a saría felülírja az állam törvényeit, hiszen azt nem emberkéz alkotta, hanem Allah örök érvényű kinyilatkoztatása, s ez a szubsztanciális jog ad teljes és megfellebbezhetetlen eligazítást a mindennapi élet valamennyi területén: jogban, politikában, vallásban, szokásokban, hadviseletben, művészetben, szexualitásban, étkezésben, férfi és nő viszonyában, a nem muszlimokhoz való viszonyulásban, a muszlim és a nem muszlim világról való gondolkodásban, kereskedelemben, pénzgazdálkodásban, tanulásban, mindenben. S ha bárki is akár a legcsekélyebb mértékben a vallásjogtól eltérne, nem pusztán az állami törvényeket sérti, hanem az istenieket.
Akkor most ismételjük csak, mit is mondott Balog lelkész-miniszer? “Ha valami fölé odaírjuk az Istent, akkor annak következménye kell, hogy legyen, annak zsinórmértéknek, mércének kell lennie.”
Következményekkel járó zsinórmérték, mérce. S miután az Isten, hívják őt Örökkévalónak vagy Allahnak, kinyilatkoztatott szavát értelmezni és közvetíteni kell az egyszerű halandók felé, vannak hivatalos tolmácsai az örök kinyilatkoztatásnak: írástudók, mesterek, exegéták, vallási vezetők, vallási jogtudósok, imámok, szent beavatottak stb., stb. Magyarhonban Orbán Viktor a nemzet útmutatója: guru és vátesz. Miután maga mondta egy ízben, hogy ő egyszerre két országot szolgál, kis “o”-val Magyarországot, nagy “O”-val Isten országát, ő közvetíti tehát az isteni szót, ő határozza meg a zsinórmértéket és mércét a mindennapi élet valamennyi területén. Következésképp aki az orbáni zsinórmértékkel szembekerül, az az isteni törvényekkel konfrontálódik.
Az lesz a Legfőbb Rossz (Summum Malum). 
Jaj neki!
Isten hozta Önöket a vallási-politikai fundamentalizmus földjén!