Minden tagállamnak ki kell vennie a részét a menedékkérők befogadásából

 

Korlátozottan férjenek hozzá az uniós forrásokhoz azok a tagállamok, amelyek nem vesznek át menedékkérőket! – ez lehet az EP-nek a dublini rendszer megreformálásával kapcsolatos tárgyalási mandátuma, ha azt a plenáris ülés is elfogadja.

A részletek:

A menedékkérők automatikus áthelyezése egy fix elosztási kulcs szerint.

Érkezéskor mindenkit regisztrálni kell.

Szigorúbb biztonsági ellenőrzések.

Az állampolgári jogi bizottság ma fogadta el az európai menekültügyi rendszer alapját képező dublini szabályok reformjával kapcsolatos álláspontját. Ennek célja a hibák kiküszöbölése és egy új, működő rendszer létrehozása.

A bizottsági javaslat szerint a jövőben nem az a tagállam lenne automatikusan a felelős a kérelem elbírálásáért, ahová a menedékkérő megérkezik Európában. A felelősség megállapításakor a menedékkérő és egy adott tagállam közötti kapcsolatok számítanának, úgy, mint a létező családi kapcsolatok, korábbi tanulmányok vagy lakhely az EU-ban.

Ha nincs ilyen kapcsolat, akkor a tagállamot egy fix elosztási kulcs segítségével jelölik ki, miután megtörtént a menedékkérő regisztrálása, a biztonsági ellenőrzés és kérelem jogosultságának gyors kivizsgálása. Ennek célja az, hogy azoknak a tagállamoknak, ahová a menekülők megérkeznek, ne kelljen Európa nemzetközi kötelezettségeiből aránytalanul nagy részt vállalni.

A képviselők szerint úgy helyes, ha a szabályokat meg nem tartó tagállamok azt kockáztatják, hogy kevesebb EU-s forráshoz férnek hozzá. Bővebben a LIBE-bizottság javaslatairól itt lehet olvasni.

A Cecilia Wikström (ALDE, Svédország) által jegyzett állásfoglalást a képviselők 43 szavazattal, 16 ellenében fogadták el. A szöveg lehet az EP mandátuma a Tanáccsal folytatandó tárgyalások során.

„A menekültügyi rendszer Európa jövőjének egyik meghatározó tényezője. Azt szeretném, ha egy új, világos szabályokon és szolidaritáson alapuló rendszert jönne létre, amely együttműködésre ösztönzi a menedékkérőket és a tagállamokat is” – mondta Cecilia Wikström (ALDE, Svédország) jelentéstevő.

A bizottság véleményéről a novemberi plenáris ülés szavaz. Ha a javaslatokat elfogadják, és a Tanács is kialakítja saját álláspontját, akkor elkezdődhetnek a tárgyalások a két intézmény között.

A dublini szabályok határozzák meg, mely tagállam felelős egy-egy nemzetközi védelemért folyamodó menedékkérő ügyének elbírálásáért. Az uniós szerződésbe is beemelt és az összes tagállam által aláírt genfi egyezmény biztosítja a menedékkérés alapvető jogát. A dublini rendszer részletezi, hogy a menedékre szoruló emberek felé fennálló közös kötelezettséget és felelősséget a tagállamok a gyakorlatban miként osztják el.

A Bizottság tavaly májusban tette közzé a rendszer reformjával kapcsolatos javaslatát, a jelentéstevő idén márciusban mutatta be az állásfoglalás tervezetét.

A dublini rendszer reformja – angol összefoglaló (2017. március)
Hogy működik az európai menekültügyi eljárás? (angolul, 2017. április)
Audiovizuális anyagok