Oltalmat kínál a Vöröskereszt családok átmeneti otthona

Éppen negyedszázada nyújt átmeneti otthont a bajbajutott családoknak hazánk legnagyobb humanitárius szervezete. Az intézmény egyidejűleg 92 rászoruló képes befogadni. A tapasztalatokról, valamint az ellátás korszerű formáiról és módszeréről szakmai konferenciát tartottak.

A Magyar Vöröskereszt 25 évvel ezelőtt hozta létre a családok átmeneti otthonát, ami négy ellátási formát, anyaotthont, családos szállót, kiléptető lakást és krízisközpontot foglal magában. Az anyaotthonba a gyermekeiket egyedül nevelő édesanyákat várják, a családos szállóban lakhatási nehézségekkel küzdő teljes családokat fogadnak, a kiléptető lakásban az olyan családokat helyezik el, amelyek már nem igényelnek napi támogatást.

A szervezet krízisközpontot is működtet mindenekelőtt a bántalmazott nők befogadására. Ez azonban valóban csak a válsághelyzet megszűntéig, legföljebb nyolc hétig vehető igénybe, hiszen célja az, hogy a konkrét veszélyhelyzetből menekülőknek adjon védelmet. Az innen kilépő nők számára 2016-ban indította el a szervezet az Abigél-programját, hogy a bántalmazotti kapcsolatból kimenekített asszonyok testileg és lelkileg is felépüljenek, valamint önbizalmukat, öntudatukat és érdekérvényesítő képességeiket önkéntesek segítségével fejlesszék.

A jubileum alkalmából rendezett szakmai konferencián ismertették az intézmény fejlődésének lépéseit és munkamódszerét. A szakmában megszokott egyéni esetkezelésen, valamint a társintézményekkel való kapcsolattartáson túl a rendszerszerű megközelítés hatékonyságát hangsúlyozták. Az évek során a Magyar Vöröskereszt szakemberei ugyanis azt tapasztalták, hogy ezek az emberi sorsok a a lakhatás elvesztéséhez vezetŐ számos sémát mutatnak, ezért arra a megállapításra jutottak, hogy először ezeket a problémákat kell orvosolni, és csak ezután kerülhet sor például a lakhatási lehetőségek felkutatására.