Pénzbe került a hiányos adatszolgáltatás

A Gazdasági Versenyhivatal módosította a DIGI–Invitel fúziót jóváhagyó, a tavasszal kiadott határozatát és egyúttal eljárási bírságot szabott ki a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-re ismételten hibás információ-szolgáltatás miatt.

A versenyhatóság márciusban feltételek és kötelezettségek előírása mellett járult hozzá, hogy a DIGI megszerezze az Invitel Távközlési Zrt.-t. A tavaszi határozat egy megismételt eljárásban született, amelynek megindítására –bírság mellett – azért volt szükség, mert a versenyhatóság a cég félrevezető információszolgáltatása miatt kénytelen volt visszavonni korábbi döntését. Most kiderült, hogy a DIGI a megismételt eljárásban is hibásan szolgáltatott adatot, ezért a GVH-nak módosítania kellett újabb határozatát is. A versenyhivatal egyúttal 20 millió forint eljárási bírságot szabott ki a DIGI-re, amiért a cég mulasztása meghiúsította a hatóság számára a valós tényállás feltárását.

Mivel a GVH a vállalkozások összefonódásainak ellenőrzésekor alapvetően a felek által rendelkezésre bocsátott adatokból dolgozik, ezért a gyorsaság és hatékonyság mellett kiemelt figyelmet szentel az adathitelességnek.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/42/2018.

Hallgattassék meg a másik fél is!

“A DIGI Kft. álláspontja szerint a GVH döntése a bírságról, illetve annak mértékéről túlzó az eljárási mulasztás súlyát tekintve. A DIGI jóhiszeműen járt el, s az adatszolgáltatásból fakadó mulasztás – ahogyan a GVH maga is

megállapította 2020. július 29-i határozatában –, tényleges következménnyel nem járt. A GVH-határozat indoklása szerint a mulasztás a határozat egészének érdemére nem volt hatással, a DIGI számára az semmilyen előnnyel nem járt, továbbá a piaci verseny szempontjából sem eredményezett semmiféle hátrányt.

Mindezekre tekintettel, a DIGI úgy véli, a hatóság által kiszabott bírság, illetve annak mértéke nem áll arányban az eljárási, adminisztratív mulasztás súlyával, ezért a DIGI kezdeményezi a végzés bírósági felülvizsgálatát” – zárul Ruska Viktória, a magyar DIGI kommunikációs vezetőjének közleménye.