Tavaszi gazdasági előrejelzés: 1,8%-kal növekedik az Európai Unió az idén

A tavaszi előrejelzés szerint a Bizottság a 2015-i 1,7%-os után 2016-ban 1,6%-os, 2017-ben pedig 1,8%-os GDP-növekedésre számít az euróövezetben (téli előrejelzés: 2015: 1,6%, 2016: 1,7 %, 2017: 1,9%). Az uniós GDP-növekedés várhatóan a tavalyi 2%-ról 2016-ban 1,8%-ra mérséklődik, majd 2017-ben eléri az 1,9%-ot (téli előrejelzés: 2015: 1,9 %, 2016: 1,9 %, 2017: 2,0%).

A rendkívül alkalmazkodó monetáris politika könnyebbé és olcsóbbá tette a forráshoz jutást, így a beruházások élénkülésének kedvező környezet alakult ki. Az euróövezeti fiskális politika az idén várhatóan segíti majd a növekedést. A 2016 eleji ismételt olajárcsökkenés továbbra is hozzájárul a rendelkezésre álló reáljövedelem növekedéséhez, mindazonáltal ez a hatás az olajárak emelkedésével fokozatosan veszíteni fog fontosságából.

Az euróövezeti export tekintetében is hasonló a helyzet: jelenleg még valamelyest érezhető az euró korábbi gyengülésének kedvező hatása, ám a közös valuta jelenlegi felértékelődése következtében az euróövezetet sokkal érzékenyebben érintheti a visszafogottabb külső növekedés.

Az előrejelzés távlatában a tagállamok többségében élénkülni fog vagy nagyjából változatlan marad a gazdasági növekedés. A várakozások szerint jövőre valamennyi tagállam gazdasága bővülni fog, ám az egész EU-t tekintve valószínűleg továbbra is eltérő lesz a növekedés üteme.

Az euróövezeti nettó export várhatóan még 2016-ban is vissza fogja vetni a növekedést, mielőtt 2017-ben kilépne a negatív tartományból. A növekedés tehát a belső kereslettől függ: a beruházások szintje jövőre mind az euróövezetben, mind az unióban előreláthatólag 3,8%-ra emelkedik, és a várható inflációemelkedés nyomán visszaeső reáljövedelem-növekedés hatására a magánfogyasztás mérséklődésére lehet számítani.

A javuló konjunkturális körülmények késleltetett hatása és a visszafogott béremelkedés következtében a becslések szerint továbbra is szerény ütemben bővüll a munkaerő-piac. Egyes tagállamokban az utóbbi évek során végrehajtott munkaerő-piaci reformok és a fiskális intézkedések szintén előmozdítják a nettó munkahely-létesítést. Bár a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek egyelőre nem szűnnek meg, az euróövezet munkanélküliségi rátája a 2015-i 10,9%-hoz képest 2016-ban várhatóan 10,3%-ra, majd 2017-ben 9,9%-ra mérséklődik. Az előrejelzés szerint az EU egészét tekintve a munkanélküliség a 2015. évi 9,4%-ról 2016-ban 8,9%-ra, 2017-ben pedig 8,5%-ra csökken.

Az előrejelzés szerint az összesített költségvetési hiány – a gazdaságélénkülés és az alacsony kamatlábak hatására – mind az euróövezetben, mind az EU-ban az idén és jövőre is csökkenni fog. Változatlan szakpolitikai környezetet feltételezve az euróövezet egészének GDP-arányos költségvetési hiánya a 2015-i 2,1%-ról (EU: 2,4%) 2016-ban előreláthatólag 1,9%-ra (EU: 2,1%) és 2017-ben 1,6%-ra (EU: 1,8%) csökken. Az euróövezetben az idén a várakozások szerint enyhén expanzív jellegű költségvetési irányvonal fog érvényesülni. Ugyanakkor a GDP-arányos államadósság az előrejelzés szerint a 2014-i 94,4%-ról 2017-re fokozatosan 91,1%-ra csökken az euróövezetben (EU: 85,5%).

Ez év elején ismét estek az olajárak, így az infláció negatív tartományba süllyedt. Az infláció a közeli jövőben is várhatóan nullához közeli szinten marad, mivel az energiaárak alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt. A külső árnyomás szintén gyenge, mivel az euró némileg erősödik, a nemzetközi termelői árak pedig meglehetősen nyomottak. Az idei második félévben az infláció számottevő növekedésére lehet számítani, aminek oka az energiaárak fokozatos emelkedése és az élénkülő belső keresletből adódóan a belföldi árak növekedése. Az előrejelzés szerint az idén 0,2% lesz az euróövezeti fogyasztóiár-infláció (EU: 0,3%), majd 2017-ben 1,4%-ra emelkedik (EU: 1,5%).

A feltörekvő piacok lassulása miatt az EU-n kívüli növekedés valószínűleg 2009 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza a múlt évben (2015-ben 3,2%). A globális GDP-növekedésre vonatkozó kilátások tovább romlottak, miután lassultak a vezető fejlett gazdaságok, és a szerény fellendüléssel kapcsolatos várakozásokat nagymértékű bizonytalanság övezi. A világgazdaság várható növekedési üteme 2016-ban 3,1% és 2017-ben 3,4%. 

A jelen előrejelzést nagymértékű bizonytalanság övezi. A külső kockázatok közé tartozik annak lehetősége, hogy a feltörekvő piacok (különösen Kína) az eddiginél lassúbb növekedése erőteljesebb továbbgyűrűző hatásokkal járhat vagy a vártnál is kedvezőtlenebbül alakulhat. Változatlanul nagy a geopolitikai feszültségekkel összefüggő bizonytalanság, amely a jelenlegi várakozásokhoz képest számottevő negatív hatást gyakorolhat az európai gazdaságokra. A hirtelen olajár-ingadozások és a pénzügyi piaci zavarok ugyancsak visszavethetik az európai növekedést.

Ezen túlmenően továbbra is számottevőek az uniós belügyek alakulásával kapcsolatos kockázatok, például a strukturális reformok végrehajtásának ütemét és a nagy-britanniai uniós népszavazását megelőző bizonytalanságot illetően. Ezzel ellentétben a strukturális reformok pozitív hatása akár felül is múlhatja a várakozásokat, és a rendkívül alkalmazkodó monetáris politika reálgazdasági következményei jelentősebbek lehetnek az előre jelzettnél.

X X X

Az előrejelzés a 2016. április 22-én rendelkezésre állt releváns adatokon és tényezőkön alapul, ideértve a kormányzati politikákkal kapcsolatos feltételezéseket is. Csak a hivatalosan bejelentett és megfelelően részletezett szakpolitikai intézkedéseket veszi figyelembe, a politikák változatlanságát feltételezve. Az előrejelzés figyelembe vesz továbbá árfolyamokkal, kamatlábakkal és nyersanyagárakkal kapcsolatos külső feltételezéseket is. A felhasznált számadatok az előrejelzés időpontjában érvényes derivatívapiaci várakozásoknak felelnek meg.

Ez a gazdasági előrejelzés beépül az európai szemeszter tavaszi csomagjába.

A Bizottság 2016 novemberében aktualizálja gazdasági előrejelzését.

Tavaszi gazdasági előrejelzés – honlap és #ecforecast

Európai gazdasági előrejelzés – tájékoztató honlap